Biuro rachunkowe PROFINIKS Warszawa Białołęka dojazd do klienta kompleksowe usługi księgowe niskie ceny księgowość białołęka
Zapraszamy na nową stronę firmy
Made with GlitterPhoto.net
Nawigacja
Strona Główna
Kontakt
Cennik usług
Artykuły (206)
News (412)
Praca w biurze rachunkowym
FAQ (118)
Forum (2)
Ciekawe linki (29)
Szukaj

Wymiana linków
Wymiana linkami
Online
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 2
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: dino
Artykuły: 2. Podatki
Najem samochodu osobowego a podatek VAT i podatek dochodowy
Zgodnie z art. 16 ustawy o CIT, nie uważa się za koszt uzyskania przychodów wydatków z tytułu kosztów używania dla potrzeb działalności gospodarczej samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika - w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu do celów podatnika oraz stawki za 1 kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra.Amortyzacja maszyn a czasowe wstrzymanie produkcji
Zgodnie z art. 22 ustawy o PIT, amortyzacji podlegają środki trwałe, stanowiące własność bądź współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania: budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzenia i środki transportu oraz inne przedmioty o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.


Błędy w fakturach VAT
Podatnicy są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. Podatnicy nie mają obowiązku wystawiania faktur osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej, jedynie na ich żądanie. Najczęściej popełniane błędy przy fakturowaniu:


Czym jest opłata prolongacyjna i ile wynosi?
Zgodnie z ordynacją podatkową, decyzja o odroczeniu terminu może być wydana przez organ podatkowy tylko na wniosek podatnika. Jeżeli organ podatkowy rozpatrzy pozytywnie wniosek, to ustali opłatę prolongacyjną. Stawka opłaty prolongacyjnej wynosi 50% stawki odsetek za zwłokę, która to z kolei stanowi 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej na dany rok.


Czym są opłaty lokalne?
Opłaty lokalowe są opisane w Ustawie o podatkach i opłatach lokalowych i stanowią dochód budżetów gmin. Wyróżniamy następujące opłaty lokalne:


Darowizny a podatek PIT
Zgodnie z art. 26 ustawy o PIT, podstawę obliczenia podatku, stanowi dochód po odliczeniu m.in. kwot darowizn przekazanych na cele:
- kultu religijnego,
- krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ustawy o publicznej służbie krwi,
- organizacjom, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego.


Deklaracje PIT składane na początku roku podatkowego (w styczniu)
PIT-4R jest to deklaracja roczna o pobranych zaliczkach, którą należy przesłać do właściwego urzędu skarbowego (według adresu zamieszkania lub siedziby). Zawiera ona m.in. informacje o liczbie podatników i wysokości należnych zaliczek na podatek dochodowy, informację o pobranym podatku na PFRON i zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz premię przysługującą z tytułu terminowego potrącania zaliczek.


Deklaracje VAT i VAT-UE podczas zawieszenia działalności
Zgodnie z art. 99 ustawy o VAT w przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, podatnicy VAT czynni nie mają obowiązku składania deklaracji podatkowych za te okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy. Począwszy od dnia 1 kwietnia 2011 r. to zwolnienie obejmuje również podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT-UE, jeżeli nie dokonują oni transakcji wewnątrzwspólnotowych za okres zawieszenia.


Dochód z tytułu sprzedaży środka trwałego a koszty podatkowe
Zgodnie z art. 12 ustawy o CIT, przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe, a więc przychodem podatkowym jest cena ustalona z kontrahentem w umowie sprzedaży.

Zgodnie z art. 14 ustawy o CIT, jeżeli cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej.


Dochody z funduszy inwestycyjnych – zapłata podatku
Fundusz inwestycyjny oznacza osobę prawną, której przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych.

Zyski z funduszy inwestycyjnych podlegają ryczałtowemu opodatkowaniu 19-proc, pobieranemu od każdej konkretnej wypłaty, pomniejszonej o koszty uzyskania przychodu (np. wartość zakupu jednostek).


Ewidencja wyposażenia – podstawowe zasady
Zgodnie z par. 4 rozporządzenia ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą obowiązane do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów mają obowiązek prowadzić ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencję wyposażenia.


Ewidencje prowadzone przez czynnego podatnika VAT
Zgodnie z art. 109 ustawy o VAT, podatnicy zarejestrowani jako tzw. "czynni podatnicy VAT", czyli rozliczający podatek od towarów i usług i składający deklaracje VAT (tj. z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności podlegające zwolnieniu przedmiotowemu z VAT oraz podatnicy korzystający ze zwolnienia podmiotowego w VAT) mają obowiązek prowadzenia tzw. "pełnej ewidencji sprzedaży i zakupu", która zawierać powinna następujące dane:


FOREX – transakcje walutowe a podatek dochodowy
Zgodnie z art. 30b ustawy o PIT, dochodem z transakcji forexowych jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów.
W myśl art. 17 ustawy o PIT, przychód z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających powstaje w momencie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, tj. w momencie zamknięcia pozycji.


Karta podatkowa - zasady stosowania tej formy opodatkowania
Karta podatkowa może być zastosowana tylko w odniesieniu do rodzajów działalności, uwzględnionych w załączniku do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, w którym określono równiez warunki, które należy spełnić, ażeby korzystać z karty podatkowej.
Opodatkowaniu kartą podatkową podlega m. in. działalność usługowa, wytwórczo-usługowa, gastronomia, usługi transportowe, usługi w zakresie handlu, usługi parkingowe, usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego i usług weterynaryjnych.Kary za nieterminowe składanie deklaracji VAT
Podmioty zarejestrowane jako czynni podatnicy VAT powinni terminowo składać deklaracje podatkowe. W przeciwnym razie podatnik popełnia wykroczenie skarbowe. Zgodnie z przepisami Kodeksu karno skarbowego i Ordynacji podatkowej, każdy podmiot zarejestrowany w VAT powinien prowadzić rozliczenia z zakresu tego podatku i dotrzymać terminów składania deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D.
Strona 1 z 6 1 2 3 4 > >>
Orły Rachunkowości
Made with GlitterPhoto.net
Certyfikat RODO
Made with GlitterPhoto.net
Rzetelna Firma
Made with GlitterPhoto.net
Certyfikat Profiniks
GlitterPhoto
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

dino
30/05/2019 19:11
bardzo cenna informacja

Projekty Finanse i Księgowość PROFINIKS Michał Sierpowski

ul. Kąty Grodziskie 111/8D, 03-289 Warszawa (Białołęka)

tel: 604-109-906; (22) 675-12-95

profiniks@gmail.com


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie