Mamy pomysl na przeniesienie serwisu, jest szansa ze wszystko zostanie bez zmian, w cišgu kilku najbliszych dni moga pojawic sie przerwy techniczne, caly czas dzialamy.
Biuro rachunkowe PROFINIKS Warszawa Białołęka dojazd do klienta kompleksowe usługi księgowe niskie ceny księgowość białołęka
Zapraszamy na nową stronę firmy
Made with GlitterPhoto.net
Nawigacja
Strona Główna
Kontakt
Cennik usług
Artykuły (206)
News (412)
Praca w biurze rachunkowym
FAQ (118)
Forum (2)
Ciekawe linki (29)
Szukaj

Wymiana linków
Wymiana linkami
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 2
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: dino
Artykuły: 3. Personel w firmie i ZUS
Choroba pracownika a urlop wypoczynkowy
Choroba pracownika w czasie urlopu wypoczynkowego spowoduje przerwę w urlopie wypoczynkowym. Niezdolność pracownika do pracy z powodu choroby może spowodować:
- przesunięcie terminu rozpoczęcia urlopu - jeżeli choroba pracownika rozpoczęła się przed urlopem i trwa w okresie, na który zaplanowano urlop,


Delegacja a urlop na żądanie
Polecenie udania się w delegację, która spełnia te wymogi musi zostać wykonane przez pracownika. Nie ma tu znaczenia, czy dezorganizuje mu to życie prywatne, czy też utrudnia wykonywanie innych (tj. poza danym stosunkiem pracy) zajęć. Odmowa wyjazdu możliwa jest w szczególnych sytuacjach (kobieta w ciąży, osoba opiekująca się małym dzieckiem).


Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ZUS
Dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu podlegają osoby: - wykonujące pracę nakładczą, - wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz osoby z nimi współpracujące, - prowadzące pozarolniczą działalność i z nimi współpracujące, - wykonujące pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, - wykonujące umowę uaktywniającą (nianie), - duchowni. Przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego od dnia wskazanego we wniosku następuje tylko wtedy, gdy zgłoszenie do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zostanie dokonane w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku tych ubezpieczeń.Dobrowolne ubezpieczenie społeczne – warunki ubezpieczenia
Osoby podlegające dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym same zgłaszają się do jednostki organizacyjnej ZUS. Osoby te są zarówno płatnikami składek, jak i osobami ubezpieczonymi. Składają one wniosek w sprawie objęcia ubezpieczeniami na formularzu ZUS ZUA "Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej".


Emerytura pracownika – obowiązki pracodawcy
Zgodnie z ustawą z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, pracodawcy obowiązani są do: - współdziałania z pracownikiem w gromadzeniu dokumentacji niezbędnej do przyznania świadczenia;
- wydawania pracownikowi lub organowi rentowemu zaświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń i ich wysokości;
- przygotowania wniosku o emeryturę i przedłożenia go za zgodą pracownika organowi rentowemu nie później niż na 30 dni przed zamierzonym terminem przejścia pracownika na emeryturę;


Obowiązki dotyczące ewidencjonowania czasu pracy pracowników
Zgodnie z art. 149 Kodeksu Pracy, każdy pracodawca, który zatrudnia pracowników bez względu na ich liczbę oraz niezależnie od stosowanych systemów i rozkładów czasu pracy jest zobowiązany do prowadzenia karty ewidencji czasu pracy dla swoich pracowników. Nie może być ona zastąpiona przez listę obecności, gdyż stanowi jedynie potwierdzenie przybycia do pracy danego pracownika. Zgodnie z tym samym artykułem, obowiązek prowadzenia ewidencji godzin pracy nie dotyczy:


Porównanie różnych form zatrudnienia
Wyróżniamy trzy podstawowe formy zatrudnienia: umowę o pracę, umowę zlecenie i umowę o dzieło. Każda z nich posiada swoje charakterystyczne cechy.


Powołanie prezesa w Spółce
Powołanie prezesa odbywa się poprzez uchwałę wspólników na zgromadzeniu zarządu. Jeżeli członek zarządu nie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę czy umowy cywilnoprawnej (o świadczenie usług, zlecenia lub kontraktu menadżerskiego), a wykonuje swoje funkcje jedynie na podstawie powołania do pełnienia funkcji, podstawą otrzymywania przez członka zarządu wynagrodzenia będzie uchwała zgromadzenia wspólników. Wynagrodzenie rozpoznawane jest na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako przychód z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Jeśli chodzi o składki ZUS, to odpłatne pełnienie funkcji członka zarządu w spółce na podstawie powołania (na mocy uchwały zgromadzenia wspólników) nie stanowi tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych w ZUS. Tym samym osoby sprawującej taką funkcję nie zgłasza się do tych ubezpieczeń w organie rentowym. W konsekwencji nie jest również tytułem do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.Pracownica w ciąży a kodeks pracy
Kobieta w ciąży zatrudniona na podstawie umowy o pracę korzysta ze specjalnej ochrony, szczególnie w aspekcie możliwości wypowiedzenia stosunku pracy. Zgodnie z artykułem 177 Kodeksu pracy, pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z pracownicą będącą w okresie ciąży, przez cały okres trwania ciąży, a także przez okres trwania urlopu macierzyńskiego, chyba że:


Preferencyjne pożyczki dla pracowników bez podatku
Zgodnie z interpretacją Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 25 lutego 2011 r., udzielenie pracownikowi nieoprocentowanej pożyczki nie stanowi przychodu ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Przedsiębiorca na zwolnieniu chorobowym a prawo do zasiłku
Jeżeli przedsiębiorca jest chory, może w czasie niezdolności do pracy skorzystać z zasiłku chorobowego. Pozwala to na uzyskanie korzyści finansowych w postaci zasiłku oraz prawa do niepłacenia składek na ubezpieczenie społeczne za okres przebywania przedsiębiorcy na zwolnieniu chorobowym.Przychody pracowników ze stosunku pracy zwolnione z podatku dochodowego
Zwolnione z podatku przychody pracowników ze stosunku pracy obejmują m.in. świadczenia w zakresie:
- bezpieczeństwa i higieny pracy (np. ubiór służbowy, którego używanie należy do obowiązków pracownika lub przy pracy w warunkach uciążliwych zapewnione nieodpłatnie posiłki i napoje);
- szkoleń i podnoszenia kwalifikacji zawodowych (w tym dodatkowe środki na dojazdy do miejsca szkolenia oraz na zakup materiałów szkoleniowych);Regulamin wynagradzania
Firma zatrudniająca co najmniej 20 pracowników musi opracować kilka wewnątrzzakładowych aktów prawnych, w tym również regulamin wynagradzania. U mniejszych pracodawców nie ma takiego obowiązku, regulamin może jednak zostać wprowadzony.
W regulaminie wynagradzania ustala się wysokość oraz zasady przyznawania pracownikom stawek wynagrodzenia przewidzianych za określoną pracę oraz ewentualnie innych składników wynagrodzenia (np. premie, nagrody).


Rejestracja płatnika w ZUS
Płatnicy składek muszą dokonać zgłoszenia płatnika składek w ciągu 7 dni od daty powstania stosunku prawnego uzasadniającego objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi pierwszej osoby. W przypadku przedsiębiorców niezatrudniających pracowników, obowiązek zgłoszenia powstaje również w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.


Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez okresu wypowiedzenia
Zgodnie z Kodeksem pracy pracownik ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę, jeśli zostało wydane orzeczenie lekarskie, stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniósł pracownika w terminie wskazanym w tym orzeczeniu do pracy odpowiedniej ze względu na jego stan zdrowia i kwalifikacje zawodowe.
Strona 1 z 3 1 2 3 >
Orły Rachunkowości
Made with GlitterPhoto.net
Certyfikat RODO
Made with GlitterPhoto.net
Rzetelna Firma
Made with GlitterPhoto.net
Certyfikat Profiniks
GlitterPhoto
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

dino
30/05/2019 19:11
bardzo cenna informacja

Projekty Finanse i Księgowość PROFINIKS Michał Sierpowski

ul. Kąty Grodziskie 111/8D, 03-289 Warszawa (Białołęka)

tel: 604-109-906; (22) 675-12-95

profiniks@gmail.com


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie