Biuro rachunkowe PROFINIKS Warszawa Białołęka dojazd do klienta kompleksowe usługi księgowe niskie ceny księgowość białołęka
Zapraszamy na nową stronę firmy
Made with GlitterPhoto.net
Nawigacja
Strona Główna
Kontakt
Cennik usług
Artykuły (206)
News (412)
Praca w biurze rachunkowym
FAQ (118)
Forum (2)
Ciekawe linki (29)
Szukaj

Wymiana linków
Wymiana linkami
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 2
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: dino
Artykuły: 3. Personel w firmie i ZUS
Sprzęt firmowy wykorzystywany w celach prywatnych
Zgodnie z art. 52 Kodeksu pracy, korzystanie ze sprzętu firmowego przez pracownika w celach prywatnych jest sprzeczne z prawem. Korzystanie np. z laptopa służbowego do celów prywatnych może skutkować rozwiązaniem umowy o pracę. Podobne konsekwencje może mieć wykonywanie w czasie pracy innych prac dodatkowych, które nie wynikają z istniejącego stosunku pracy.


Stosunek pracy a umowy cywilnoprawne
Zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.Telepraca
Zgodnie z art. 675-676 Kodeksu pracy oraz zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniau usług drogą elektroniczną, cechą charakterystyczną telepracy jest to, że wykonywane przez pracownika zadania odbywają się poza siedzibą przedsiębiorcy z wykorzystaniem środków elektronicznych tj. telefon, czy komputer. W telepracy liczy się przede wszystkim solidność, efektywność i terminowość wykonywanych zadań. Telepracownikiem jest osoba zatrudniona, wykonująca pracę poza zakładem pracy, przekazująca pracodawcy wyniki swojej pracy, w szczególności za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Przykładami zawodów, które można wykonywać w formie telepracy są: telemarketerzy, administratorzy sieci, programiści, dziennikarze, tłumacze, a także osoby świadczące usługi księgowe.


Umowa o dzieło a składki na ubezpieczenia społeczne
Przychody z umowy o dzieło podlegają składkom na ubezpieczenia społeczne jeśli: wykonawca dzieła zawarł umowę z własnym pracodawcą lub umowa jest z innym pomiotem, ale jest wykonywana na rzecz własnego pracodawcy. W obu tych sytuacjach składki za wykonawcę dzieła są opłacane na tych samych zasadach, co za pracownika.


Umowa zlecenie a umowa o pracę
W praktyce często zdarza się, że pracownik, mimo zawarcia z nim umowy zlecenia, wykonuje swoje obowiązki na zasadach przyjętych dla umowy o pracę. Przy ocenie, jak prawidłowo zakwalifikować daną umowę, decydujące znaczenie należy przypisać ustaleniu, czy mamy do czynienia z elementami i cechami umowy o pracę czy elementami umowy zlecenia. W przypadku stwierdzenia, że zawarta przez strony umowa wykazuje cechy wspólne dla umowy o pracę i umowy zlecenia z jednakowym ich nasileniem, rozstrzygająca o jej typie jest wola obu stron (pracodawcy i pracownika). O rodzaju zawartej umowy decyduje więc nie tylko jej nazwa, ile cel oraz zgodna autonomiczna decyzja podjęta przez obie strony umowy. Poniżej główne różnice między umową o pracę a umową zlecenie.


Umowy zlecenia a rozliczenia z ZUS
Osoba zatrudniona na umowę zlecenia z reguły podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym (emerytalnemu i rentowemu). Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne, natomiast ubezpieczeniu wypadkowemu podlega jeśli wykonuje pracę w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności przez zleceniodawcę. Zasady te dotyczą również emerytów i rencistów.


Urlop bezpłatny – podstawowe zasady
Urlop bezpłatny to przerwa w wykonywaniu zatrudnienia pracownika, podczas której pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia ani nie wykonuje pracy. Jeśli pracownik podczas urlopu bezpłatnego nadal świadczy pracę na rzecz pracodawcy, to taki urlop może zostać podważony przez organy kontrolne.


Urlop wychowawczy – ochrona pracownika
Ochrona pracowników powracających z urlopu wychowawczego dotyczy zarówno kobiet jak i mężczyzn. Zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę poczynając od dnia, w którym pracownik złożył wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego, aż do dnia zakończenia tego urlopu. Jeśli wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy nastąpi w tym okresie, to wówczas pracownikowi przysługują roszczenia o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, o odszkodowanie lub o przywrócenie do pracy.


Wymiar urlopu wypoczynkowego
Urlop wypoczynkowy to coroczny okres nieświadczenia pracy, do którego ma prawo każdy pracownik i za który otrzymuje wynagrodzenie. Urlop wypoczynkowy przysługuje osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, nie przysługuje natomiast osobom wykonującym pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.


Wynagrodzenie chorobowe a zasiłek chorobowy
W związku z chorobą, pracownikowi przysługują wynagrodzenie za okres choroby oraz zasiłek chorobowy. Pierwszym otrzymywanym świadczeniem jest wynagrodzenie chorobowe, które pracownik może otrzymywać przez 33 dni w roku kalendarzowym (14 dni w przypadku osoby, która ukończyła 50 lat). Po tym okresie pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy. Zgodnie z kodeksem pracy, wynagrodzenie chorobowe wynosi przynajmniej 80% wynagrodzenia i jest wypłacane za wszystkie dni objęte zwolnieniem lekarskim. Prawo do zasiłku nabywa ubezpieczony po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego (przy obowiązkowym ubezpieczeniu) lub po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego (przy dobrowolnym ubezpieczeniu).


Wysokość diet za dobę podróży zagranicznej oraz limit za nocleg
Miejsce podróży/rodzaj waluty/wysokość diety/limit na nocleg
Australia/AUD/87/190
Belgia/EUR/45/100
Bułgaria/EUR/36/80
Czechy/EUR/33/80Zasady korygowania dokumentów zgłoszeniowych
Zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych płatnik składek zobowiązany jest do składania prawidłowo wypełnionych dokumentów ubezpieczeniowych, a także do zgłaszania wszelkich zmian w danych wykazanych w dokumentach ubezpieczeniowych przekazanych do ZUS oraz korygowania błędnych danych zawartych w tych dokumentach. Poniżej opisano podstawowe formularze służące do zgłaszania płatników i osób ubezpieczonych oraz do zgłaszania zmian:


Zasady prowadzenia akt osobowych pracowników
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych, akta osobowe składają się z trzech części.


Zasiłek opiekuńczy - 2017 r.
Każda ubezpieczona w ZUS osoba ma prawo do zasiłku za okres 60 dni w roku, jeśli w tym czasie sprawowała opiekę nad innym członkiem rodziny, np. nad chorym dzieckiem lub małżonkiem. Zasiłek opiekuńczy przysługuje przedsiębiorcy, jeśli sprawuje on opiekę nad: chorym dzieckiem do lat 14, innym chorym członkiem rodziny lub zdrowym dzieckiem do lat 8. O zasiłek opiekuńczy może wystąpić zarówno ojciec, jak i matka dziecka. Zasiłek wypłacany jest jednak tylko jednemu z rodziców. Niezbędnym warunkiem do wnioskowania o zasiłek opiekuńczy jest terminowe opłacanie dobrowolnej składki chorobowej, przysługuje bez okresu wyczekiwania.Zatrudnienie członka rodziny, a składki ZUS
Zatrudniając członka rodziny, można skorzystać z trzech rodzajów umów: - na umowę o pracę - składki ZUS płacone są w takim samym wymiarze jak dla przedsiębiorcy; - na umowę zlecenie - składki ZUS jak płacone przy umowach zlecenie z innymi pracownikami zależą głównie od wysokości wynagrodzenia; - nieodpłatnie - składki ZUS w wymiarze jak przedsiębiorca.
Strona 2 z 3 < 1 2 3 >
Orły Rachunkowości
Made with GlitterPhoto.net
Certyfikat RODO
Made with GlitterPhoto.net
Rzetelna Firma
Made with GlitterPhoto.net
Certyfikat Profiniks
GlitterPhoto
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

dino
30/05/2019 19:11
bardzo cenna informacja

Projekty Finanse i Księgowość PROFINIKS Michał Sierpowski

ul. Kąty Grodziskie 111/8D, 03-289 Warszawa (Białołęka)

tel: 604-109-906; (22) 675-12-95

profiniks@gmail.com


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie