Biuro rachunkowe PROFINIKS Warszawa Białołęka dojazd do klienta kompleksowe usługi księgowe niskie ceny księgowość białołęka
Zapraszamy na nową stronę firmy
Made with GlitterPhoto.net
Nawigacja
Strona Główna
Kontakt
Cennik usług
Artykuły (206)
News (412)
Praca w biurze rachunkowym
FAQ (118)
Forum (2)
Ciekawe linki (29)
Szukaj

Wymiana linków
Wymiana linkami
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 2
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: dino
Artykuły: 5. Inne
Bankowość internetowa – podstawowe zasady bezpieczeństwa
Bankowość internetowa pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Dzięki temu stale zyskuje coraz większą popularność wśród Polaków. Mimo iż systemy bankowe są bardzo dobrze zabezpieczone, to użytkownik również powinien przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa.


Charakterystyka systemu emerytalnego w Polsce
Obecnie wysokość otrzymywanej emerytury w Polsce jest uzależniona głownie od tego ile zgromadzimy składek potrącanych z pensji oraz dodatkowo, dobrowolnie odłożymy na tak zwanym Indywidualnym Koncie Emerytalnym. Tak więc każda emerytura jest zależna od ilości zgromadzonych pieniędzy, a system emerytalny przewiduje trzy źródła finansowania emerytury – trzy filary.


Dobrowolne poddanie się karze w przypadku przestępstwa lub wykroczenia skarbowego
Podatnik, który popełni przestępstwo lub wykroczenie skarbowego może dobrowolnie poddać się karze. Zapłaci wówczas grzywnę, natomiast nie trafi do rejestru osób ukaranych.
Oszuści nadużywają tego przepisu, a prawo zabrania surowszego traktowania podatników, wobec których toczy się postępowanie karne skarbowe, jeśli wcześniej złożą wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności. Wniosek po zatwierdzeniu przez urząd skarbowy musi zostać zatwierdzony przez Sąd.


Ewidencjonowanie sprzedaży bezrachunkowej
Nieudokumentowana sprzedaż bezrachunkowa to sprzedaż, do której nie wystawiono ani rachunku, ani faktury VAT. Sprzedaż taka wymaga odrębnego udokumentowania zależnego od statusu podatkowego sprzedawcy.
Podatnicy prowadzący księgę przychodów i rozchodów wystawiają na koniec dnia dowód wewnętrzny, w którym wykazują wartość przychodów nieudokumentowanych za dany dzień, prowadzą ewidencję sprzedaży albo ewidencjonują sprzedaż na kasie fiskalnej.


Import towarów ze Szwajcarii
Ponieważ Szwajcaria nie jest członkiem Unii Europejskiej, import ze Szwajcarii odbywa się na nieco innych zasadach niż import towarów z innych krajów europejskich, działa w taki sam sposób jak handel z jakimkolwiek innym państwem trzecim (kraje spoza UE). Oznacza to, że import ze Szwajcarii wymaga odprawy celnej. Wszystkie firmy, które chcą prowadzić handel ze Szwajcarią lub innymi państwami spoza UE, muszą zarejestrować się pod numerem EORI. Zwykle zajmuje to około 3 dni roboczych. W większości przypadków oznacza to, że towar podlega opłacie za import ze Szwajcarii, a kwota zależy od określonego rodzaju importowanego towaru. Dlatego konieczne jest poznanie kodu towaru (lub kodu HS) w celu obliczenia stawek celnych. W przypadku małych i średnich importerów spedytor zazwyczaj zajmuje się odprawą celną. Wówczas urząd celny pobiera opłatę celną. W związku z odprawą celną ważne jest, aby mieć pewność, że otrzymano fakturę oraz listę opakowań towarzyszących towarowi. Są to często dokumenty konieczne, aby spedytor mógł dokonać odprawy towaru. Sprowadzając towar ze Szwajcarii istnieją dwie możliwości transportu: regularny transport drogowy i usługi kurierskie. W przypadku mniejszych przesyłek korzystanie z usługi kurierskiej może być korzystne. Regularny transport drogowy może obsługiwać większość przesyłek niezależnie od tego, czy mówimy o standardowych przesyłkach paletyzowanych czy innych nieregularnych przedmiotach.Intrastat
Intrastat jest to unijny system służący do zbierania informacji o towarach, które są wysyłane i przywożone w ramach Wspólnoty UE. Zgłoszenie INTRASTAT musi złożyć każda firma, która przekroczy tzw. próg statystyczny lub szczegółowy. Wartość progów jest ustalana co rok. W 2016 r. wartości dla progu podstawowego wynosi: dla przywozu: 3 mln, a dla wywozu - 1,5 mln, natomiast w progu szczegółowym odpowiednio: 42 mln i 76 mln.


Leasing finansowy, a leasing operacyjny
Zgodnie z Kodeksem Cywilnym, leasing to zawarta na piśmie umowa cywilnoprawna, polegająca na uzyskaniu środków inwestycyjnych w zamian za ustalony czynsz, bez konieczności bezpośredniego zakupu tych środków. Przez umowę leasingu finansujący (leasingodawca) zobowiązuje się nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w umowie i oddać tę rzecz korzystającemu (leasingobiorcy) do używania, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu, w uzgodnionych ratach, wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie rzeczy.


Miesięczne i kwartalne kalendarium rachunkowo-podatkowe
do 5-go dnia miesiąca: Termin złożenia deklaracji rozliczeniowych i zapłaty składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i FGŚP dla jednostek budżetowych.
do 7-go dnia miesiąca:
• wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w poprzednim miesiącu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej;
• wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w poprzednim miesiącu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT) oraz przekazanie podatnikom informacji CIT-7.Podmioty powiązane - obowiązki szczególne
Podmioty mogą być powiązane w różny sposób. Najczęstszym rodzajem powiązań są powiązania kapitałowe, tj. realizowane poprzez posiadanie udziału co najmniej 5% w kapitale zakładowym innego podmiotu.
Z podmiotami powiązanymi mamy do czynienia również wówczas, gdy te same osoby fizyczne lub prawne jednocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli.
Podmioty mogą być powiązane również poprzez powiązania o charakterze rodzinnym lub powiązania majątkowe pomiędzy osobami pełniącymi w tych podmiotach funkcje zarządzające lub nadzorcze.Podstawowe opłaty notarialne
Osobą upoważnioną do sporządzania aktów notarialnych i dokonywania innych czynności notarialnych jest notariusz. Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone zgodnie z umową, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności, określone w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.


Prawa i obowiązki przedsiębiorcy podczas kontroli
Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej co do zasady nie jest możliwe równoczesne podejmowanie więcej niż jednej kontroli działalności przedsiębiorcy. Jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorcy jest już objęta kontrolą innego organu, to organ kontroli ma prawo do ustalenia z przedsiębiorcą innego terminu przeprowadzenia kontroli.

Prawo własności – sposoby jego przeniesienia
Przeniesienie prawa to inaczej wtórny sposób nabycia własności, w odróżnieniu od nabycia pierwotnego. Może występować poprzez:
zawarcie umowy przenoszącej własność pomiędzy zbywcą a nabywcą;
dziedziczenie, a więc nabycie prawa własności przez ustalonych spadkobierców po spadkodawcy;
nadanie przez organ władzy, wynikające z ustawy lub z decyzji indywidualnej.


Prowadzenie działalności w specjalnych strefach ekonomicznych
Specjalna Strefa Ekonomiczna to niezamieszkała część terytorium Polski, na terenie której może być prowadzona działalność gospodarcza. Często celem ustanawiania takiej strefy jest przyspieszenie rozwoju gospodarczego w danej części terytorium kraju. Strefą zarządza tzw. zarządzający, którym może być spółka akcyjna lub spółka z o.o., w której większość głosów posiada Skarb Państwa albo samorząd województwa.


Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową - podstawowe zasady
Przekształcenie spółki polega na tym, że w momencie wpisu spółki przekształconej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, następuje wykreślenie z rejestru spółki przekształcanej. W związku z tym, Wspólnicy przekształcanej spółki uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.


Refakturowanie - kiedy stosujemy?
Refakturowanie to inaczej mówiąc ponowienie czynności fakturowania lub udokumentowanie odsprzedaży towarów lub usług. Ułatwia ono wzajemne rozliczenia pomiędzy stronami.
Bardzo często refakturowanie stosuje się w usługach najmu lokali gdzie refakturowane są takie wydatki jak np. opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, usługi kanalizacyjne itp.

Strona 1 z 2 1 2 >
Orły Rachunkowości
Made with GlitterPhoto.net
Certyfikat RODO
Made with GlitterPhoto.net
Rzetelna Firma
Made with GlitterPhoto.net
Certyfikat Profiniks
GlitterPhoto
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

dino
30/05/2019 19:11
bardzo cenna informacja

Projekty Finanse i Księgowość PROFINIKS Michał Sierpowski

ul. Kąty Grodziskie 111/8D, 03-289 Warszawa (Białołęka)

tel: 604-109-906; (22) 675-12-95

profiniks@gmail.com


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie