Biuro rachunkowe PROFINIKS Warszawa Białołęka dojazd do klienta kompleksowe usługi księgowe niskie ceny księgowość białołęka
Zapraszamy na nową stronę firmy
Made with GlitterPhoto.net
Nawigacja
Strona Główna
Kontakt
Cennik usług
Artykuły (206)
News (412)
Praca w biurze rachunkowym
FAQ (118)
Forum (2)
Ciekawe linki (29)
Szukaj

Wymiana linków
Wymiana linkami
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 2
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: dino
Artykuły: 4. Wyroki Sądów i Interpretacje Skarbowe
Brak wypłaty wynagrodzenia a rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
Zgodnie z art. 55 Kodeksu Pracy, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika jest uzasadnione w przypadku dopuszczenia się przez pracodawcę ciężkiego naruszenia jego podstawowych obowiązków wobec pracownika. Zgodnie z orzecznictwem sądów, naruszenie obowiązku wypłaty wynagrodzenia lub nawet jego części jest naruszeniem ciężkim, a zatem jest zaliczane do przesłanek skorzystania przez pracownika z prawa rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia.


Cena najmu a opłaty za media
Zgodnie z art. 29 ustawy o VAT, w przypadku usług najmu, opłaty wynikające z eksploatacji lokalu przez najemcę, tj.: za energię cieplną, dostawę wody, odbiór ścieków i wywóz nieczystości powinny być ujmowane do podstawy opodatkowania jako składniki czynszu z tytułu usługi najmu, chyba że z umowy najmu zawartej pomiędzy wynajmującym a najemcą wynika jednoznacznie, że wszystkie lub niektóre opłaty zgodnie z art. 30 tej ustawy, są regulowane przez najemcę na rzecz wynajmującego w sposób odrębny od czynszu.


Czy trzeba złożyć zerowy PIT-4R?
Zgodnie z art. 39 ustawy o PIT, płatnik ma obowiązek prawidłowego obliczenia, poboru i odprowadzenia w ciągu roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń i innych świadczeń wypłaconych lub postawionych do dyspozycji pracownika, a także sporządzenia i przekazania podatnikowi i urzędowi skarbowemu w ustawowym terminie informacji według ustalonego wzoru. Deklaracja PIT - 4R jest deklaracją roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.


Deklaracja PIT-11 wysłana e-mailem
Zgodnie z art. 39 ustawy o PIT, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, którzy nie dokonują rocznego obliczenia podatku są zobowiązani przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru. Ww. przepisy nie regulują zasad przekazywania podatnikom (tj. osobom zatrudnionym u płatnika na podstawie stosunku pracy lub na podstawie zawartych z tymi osobami umów cywilnoprawnych) informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 przez płatników.


Ewidencja przebiegu pojazdu wymagana do zastosowania kosztów uzyskania przychodu
Jeśli podatnik faktycznie wykorzystuje samochód osobowy niewprowadzony do ewidencji środków trwałych w ramach działalności gospodarczej, ale nie prowadzi wymaganej przepisami prawa ewidencji przebiegu pojazdu, sporządzonej zgodnie z wymogami zawartymi w art. 23 ustawy o PIT, to nie ma on możliwości zaliczenia kosztów jego eksploatacji, w tym wydatków na zakup paliwa do kosztów podatkowych, o których mowa w art. 22 Ustawy. Wynika to jasno z przepisów art. 23 Ustawy o PIT oraz potwierdził to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 6 października 2011 r.


Faktury wysyłane e-mailem
Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, jeśli faktura jest przechowywana u odbiorcy i nabywcy w formie papierowej (drukowana dla celów przechowywania), to wówczas nie ma żadnych przepisów, które ograniczałyby podatników w kwestii wyboru formy przesłania takiej faktury.


Konieczność potwierdzenia odbioru korekty VAT sprzeczne z prawem unijnym
Zgodnie z Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 30 sierpnia 2011 r., przepis art. 29 ust 4a ustawy o VAT dotyczący konieczności posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę jest sprzeczny z prawem wspólnotowym. Uzależnienie możliwości obniżenia podstawy opodatkowania (a konsekwencji obniżenie podatku należnego) od posiadania ww. potwierdzenia odbioru narusza w nadmiernym stopniu cele i treść Dyrektywy 112.


Odsetki od kredytu na zakup mieszkania przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej a koszty uzyskania przychodu
Zgodnie z art. 22 ust. 1 UPOF, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.
Koszty związane z odsetkami od kredytu hipotecznego stanowią koszt pośredni, ponieważ nie mają bezpośredniego związku przyczynowo-skutkowego z uzyskaniem skonkretyzowanego przychodu.


Odsetki od lokaty przedsiębiorcy nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej
Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 3 marca 2011 r., lokata kapitałowa osoby prowadzącej działalność gospodarczą stanowi przychód z kapitałów pieniężnych i nie może być doliczony do przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.


Okres rozliczenia faktury korygującej zwiększającej podstawę opodatkowania
Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 30 czerwca 2011 r., termin rozliczenia faktury korygującej, zwiększającej podstawę opodatkowania zależy od zewnętrznych okoliczności. Jeśli nie były one znane w momencie zawierania umowy i wystawiania faktury, to wówczas kwota wynikająca z faktury korygującej powinna zostać rozliczona dopiero za okres, w którym powstała przyczyna korekty. W takiej sytuacji faktura pierwotna była wystawiona poprawnie.


Opodatkowanie działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem dochodowym oraz działalności w formie spółki cywilnej podatkiem liniowym – czy to możliwe?
Wnioskodawca prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym, planuje rozpocząć działalności w formie spółki cywilnej, opodatkowaną podatkiem liniowym. W związku z tym, zwrócił się z prośbą o interpretację czy jest to możliwe.


Opłaty bankowe a koszty podatkowe w PKPiR
Na podstawie art. 22 ustawy o PIT, wydatki ponoszone w związku z firmowym rachunkiem bankowym można zaliczyć w pełnej wysokości do kosztów uzyskania przychodów. Kosztem podatkowym mogą być wyłącznie prowizje od transakcji związanych z działalnością gospodarczą.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów rozchodów, podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, do których zalicza się m.in. dowody opłat pocztowych i bankowych. Moment zaliczenia opłat bankowych do kosztów to z reguły data wystawienia wyciągu bankowego.


Podwyższenie kapitału zakładowego a koszty uzyskania przychodu
Zgodnie z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 stycznia 2011r., jedynie część wydatków związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Wydatki te można podzielić na dwie grupy.

Potwierdzenie opłacenia składek w piśmie ZUS
Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 kwietnia 2011 r, dokumentem w rozumieniu prawa podatkowego jest akt stanowiący wyrażenie określonych myśli lub wiadomości za pomocą pisma, urzędowy lub prywatny, utrwalony na określonym materiale lub elektronicznym nośniku danych.


Przechowywanie starych faktur w formie elektronicznej
Ustawa o PIT nie zawiera regulacji dotyczących wystawiania oraz formy faktur VAT. Kwestie te normuje ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku VAT, zgodnie z którą w polskim systemie podatku VAT istnieje możliwość wstawienia faktur zarówno w formie papierowej, jak i po spełnieniu określonych wymagań, w formie elektronicznej.
Zgodnie z rozporządzeniem zmieniającym z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, dla potrzeb VAT faktury wystawione do dnia 31 grudnia 2010 r. nie mogą być przechowywane wyłącznie w formie zapisów w programie komputerowym. Z kolei faktury wystawione po tym dniu mogą być przechowywane tylko w tej postaci, pod warunkiem oczywiście spełnienia warunków określonych w ww. rozporządzeniu zmieniającym.
Strona 1 z 2 1 2 >
Orły Rachunkowości
Made with GlitterPhoto.net
Certyfikat RODO
Made with GlitterPhoto.net
Rzetelna Firma
Made with GlitterPhoto.net
Certyfikat Profiniks
GlitterPhoto
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

dino
30/05/2019 19:11
bardzo cenna informacja

Projekty Finanse i Księgowość PROFINIKS Michał Sierpowski

ul. Kąty Grodziskie 111/8D, 03-289 Warszawa (Białołęka)

tel: 604-109-906; (22) 675-12-95

profiniks@gmail.com


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie