Biuro rachunkowe PROFINIKS Warszawa Białołęka dojazd do klienta kompleksowe usługi księgowe niskie ceny księgowość białołęka
Nawigacja
Strona Główna
Kontakt
Cennik usług
Artykuły (196)
News (371)
Praca w biurze rachunkowym
FAQ (118)
Forum (2)
Ciekawe linki (29)
Szukaj

Wymiana linków
Wymiana linkami
Online
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 172
Najnowszy Użytkownik: Marcelina
Wysoka jakość usług
Made with GlitterPhoto.net
Panorama Firm

Jesteśmy także na:

Panorama Firm – Odkrywaj blisko. Szukaj lokalnie.
Witamy

Biuro rachunkowe ProFiniKs

Profesjonalne usługi finansowo - księgowe dla Twojej firmy
W biurze rachunkowym Profiniks kładziemy duży nacisk na to, aby nasze usługi były świadczone w sposób profesjonalny, a zarazem przyjazny dla klienta.

Zaufały nam zarówno osoby posiadające jednoosobowe działalności gospodarcze, jak i prowadzące pełną księgowość spółki kapitałowe.

Ofertę naszego biura adresujemy do osób, które chcą skoncentrować się na dynamicznym rozwoju swojej firmy, jednocześnie powierzając sprawy podatkowo-księgowe godnemu zaufania partnerowi.

Staramy się maksymalnie Państwa odciążyć, zapewniając kompleksowość obsługi księgowej, podatkowej i kadrowej.ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY - dane kontaktowe w zakładce "Kontakt".

Szczegółowa oferta znajduje się w zakładce "Cennik usług".Świadczone usługi:

  • zakładanie działalności gospodarczej/spółki;
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość) albo podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a dla ryczałtowców - ewidencji przychodów;
  • prowadzenie ewidencji do celów podatku VAT;
  • rozliczanie w zakresie podatku dochodowego i VAT;
  • wypełnianie niezbędnych deklaracji podatkowych i sprawozdawczych, oraz dostarczenie ich do odpowiednich urzędów;
  • prowadzenie akt osobowych pracowników;
  • profesjonalna obsługa płac i rozliczeń z ZUS;
  • sporządzanie sprawozdań finansowych;
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia.


Dodatkowe atuty firmy:

Niskie ceny

Pomoc w szukaniu oszczędności rachunkowo-podatkowych

Kompleksowe usługi (księgowość, ZUS, VAT, CIT, PIT)

Przy długotrwałej współpracy, bezpłatna pomoc w założeniu firmy
Potwierdzeniem uprawnień jest wydany przez Ministra Finansów certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Firma jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej.
Miejscowości i ulice zlokalizowane blisko biura rachunkowego: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Aleksandrów, Nieporęt, Radzymin, Marysin, Olesin, Michałów-Grabina, Rembelszczyzna, Kąty Węgierskie, Słupno, Lewandów, Ostródzka, Głębocka, Zdziarska, Kobiałka, Leona Berensona, Ruskowy Bród, Stanisława Chudoby, Skarbka z gór, Tadeusza Kościuszki, Płochocińska, Władysława Bandurskiego, Kroczewska, Wyszkowska, Białołęcka, Marywilska, Józefa Piłsudskiego, Fabryczna, Radzymińska, Jana Kazimierza, Strużańska.


Zmiany w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów w związku z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej

Od 1 stycznia 2017 roku poszerzony zostanie krąg podmiotów zwolnionych z prowadzenia pełnej księgowości i tym samym uprawnionych do prowadzenia PKPiR. W obecnym stanie prawnym, do prowadzenia pełnej księgowości zobowiązane są wszystkie podmioty, których roczne przychody przekraczają 1,2 mln EUR. Od nowego roku limit ten zostanie podwyższony do 2 mln EUR.

Zgodnie z art. 22 Ustawy, od 1 stycznia 2017 roku limit dla transakcji gotówkowych zostanie obniżony ponad 4-krotnie, tj. do wartości 15 tys. PLN. Oznacza to, że wszystkie transakcje powyżej tej wartości będą musiały być rozliczane za pośrednictwem rachunku bankowego.


michalsierpowski dnia grudzień 07 2016 20:40:57 Czytaj więcej · 1 Komentarzy · 11 Czytań · Drukuj
Rozliczanie kosztów i odpisów amortyzacyjnych dot. samochodów w firmie na szczęście bez zmian

Ministerstwo uwzględniło krytyczne głosy przedsiębiorców i już po pięciu dniach od pierwszej publikacji projektu ustawy, opublikowało kolejną, zmienioną wersję tego dokumentu. Po korekcie dokumentu, z ustawy zniknęły odniesienia do kwestii odliczania kosztów związanych z utrzymaniem i eksploatacją auta. Zniknęły również zapisy dotyczące ograniczenia odliczeń odpisów amortyzacyjnych. Oznacza to, że kwestie te będą regulowane tak jak dotychczas i przedsiębiorcy nie stracą możliwości odliczania kosztów w pełnej wysokości.


michalsierpowski dnia grudzień 01 2016 11:59:01 Czytaj więcej · 1 Komentarzy · 15 Czytań · Drukuj
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego w I kw. 2017 nie ulegnie zmianie

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego nie podlega waloryzacji w I kwartale 2017 r.


michalsierpowski dnia listopad 28 2016 22:13:45 Czytaj więcej · 1 Komentarzy · 14 Czytań · Drukuj
Zwolnienia z podatku dochodowego od niektórych świadczeń

Od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r. nie będzie pobierany podatek dochodowy od:

· świadczeń przyznanych osobom bezrobotnym i poszukującym pracy na dostosowanie posiadanych lub zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz jako wsparcie zagrożonych likwidacją lub istniejących i tworzonych miejsc pracy (art. 2 ust. 1 pkt 27b ustawy o promocji zatrudnienia),

· świadczeń otrzymanych w ramach działań aktywizacyjnych, których celem jest podjęcie i utrzymanie przez bezrobotnego odpowiedniej pracy lub działalności gospodarczej (art. 2 ust. 1 pkt 9a ustawy o promocji zatrudnienia),


michalsierpowski dnia listopad 27 2016 18:28:31 Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 11 Czytań · Drukuj
Ewidencje VAT zakupu i sprzedaży - elektronicznie do US

Począwszy od 1 stycznia 2017 r. w związku z dodaniem art. 193a do Ordynacji Podatkowej, mali oraz średni przedsiębiorcy będą podlegali obowiązkowi składania comiesięcznego pliku JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT). Pierwsze sprawozdania będą musieli złożyć do 25 lutego 2017 r. Mikroprzedsiębiorcy będą mieli taki obowiązek dopiero od 1 stycznia 2018 r.


michalsierpowski dnia listopad 25 2016 15:12:54 Czytaj więcej · 1 Komentarzy · 15 Czytań · Drukuj
W 2017 roku deklaracje VAT już tylko elektronicznie

Obszerna nowelizacja Ustawy o VAT, która ma wejść w życie od 1 stycznia 2017 roku, przewiduje m.in. zmiany w zakresie sposobu składania deklaracji podatkowych. Zgodnie z art. 99 znowelizowanej Ustawy: Deklaracje, o których mowa w ust. 1-6, 8-9, będzie się składać wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Obowiązek ten dotyczy zarówno deklaracji VAT-7, VAT-7K i VAT-7D, jak i informacji podsumowujących VAT-UE.


michalsierpowski dnia listopad 23 2016 21:39:02 Czytaj więcej · 1 Komentarzy · 18 Czytań · Drukuj
Nowe obowiązki dla przedsiębiorców w związku ze zmianami w CEIDG

Zgodnie z nowelizacją Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca powinien posiadać tytuł prawny do nieruchomości, których adresy wskazał we wpisie do CEIDG: adresu zamieszkania, adresu do doręczeń, adresu głównego wykonywania działalności i oddziałów (art. 16a ustawy). Mogą nim być: tytuł własności, umowa najmu, dzierżawa, użyczenie, inna forma zgody właściciela na wykorzystywanie lokalu na potrzeby działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca w każdej chwili może zostać wezwany do przedstawienia tytułu prawnego do nieruchomości, której adres wskazał w rejestrze, a jeśli nie przedstawi go w terminie 7 dni, lub nie dokona stosownej zmiany we wpisie, to minister właściwy do spraw gospodarki może wykreślić, w drodze decyzji administracyjnej, przedsiębiorcę z CEIDG (ust. 2a i 2b w art. 35 Ustawy).


michalsierpowski dnia czerwiec 27 2016 21:20:42 Czytaj więcej · 1 Komentarzy · 119 Czytań · Drukuj
Wydatki poniesione w bieżącym roku dotyczące usług, które odbędą się w roku następnym

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o rachunkowości, jeśli dana usługa np. usługa reklamy, czyli udział w targach zostanie wykonane w przyszłym okresie rozliczeniowym, to koszty działalności podstawowej zostaną zaliczone dopiero w roku ich wykonania.

Oznacza to, że koszty rozlicza się w czasie poprzez czynne rozliczenie międzyokresowych kosztów. Pod względem czasu i sposobu rozliczania kosztów należy się kierować zasadą ostrożności.


michalsierpowski dnia czerwiec 27 2016 20:53:55 Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 112 Czytań · Drukuj
Samochody firmowe używane przez wspólników spółek osobowych lub pracowników do celów prywatnych

Na podstawie art. 12 ust. 2a-2c ustawy o PDOF wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości:

- 250 zł miesięcznie - dla samochodów o pojemności silnika do 1.600 cm3;
- 400 zł miesięcznie - dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1.600 cm3.

Wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych wiąże się z obowiązkiem dokonywania rozliczeń podatkowych, ale dotyczy sytuacji, gdy pojazd jest udostępniany pracownikowi. Pracownik uzyskuje wtedy przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia.michalsierpowski dnia czerwiec 27 2016 20:48:47 Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 111 Czytań · Drukuj
Zmiany dotyczące zwolnienia z PIT dla dofinansowania przedszkoli pracownikom w ramach ZFŚS

W znowelizowanej treści art. 21 ust. 1 pkt 67a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca dodał zapis o świadczeniach otrzymanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, związanych z pobytem dzieci osób uprawnionych do tych świadczeń w przedszkolach.

Oznacza to, że pracodawca, który refunduje swoim pracownikom koszt pobytu ich dzieci w przedszkolu i koszt ten jest finansowany z ZFŚS, jest zwolniony z podatku dochodowego i oskładkowania zusowskiego.michalsierpowski dnia czerwiec 27 2016 20:37:40 Czytaj więcej · 1 Komentarzy · 114 Czytań · Drukuj
ZUS i Urząd Skarbowy zajęły się kontrolowaniem drobnych sprzedawców, którzy nie założyli działalności

W ostatnich latach tego typu problemy spotkały m.in. osoby, które okazjonalnie sprzedawały stare używane rzeczy na serwisach aukcyjnych. Okazało się, że osoby, które sprzedawały takie rzeczy
w trochę większych ilościach, zostały potraktowane przez ZUS i skarbówkę jako oszuści pod względem prawnym. Urzędnicy od kilku lat wyszukują bowiem osób, które sprzedawały np. używane rzeczy na Allegro. Osoby takie co raz częściej otrzymują urzędową decyzję stwierdzającą, iż prowadzona przez nich sprzedaż internetowa: "prowadzona jest w sposób ciągły i zorganizowany oraz ma charakter zarobkowy". Na tej podstawie urzędy argumentują, iż działania takie noszą przesłanki do prowadzenia działalności gospodarczej, która powinna była zostać we właściwym czasie zarejestrowana, ale nie została. W związku z tym, urząd skarbowy nalicza zaległy podatek dochodowy od wszystkich przeprowadzonych w przeszłości transakcji, a ZUS nalicza zaległe składki nawet za kilka lat wstecz, wszystko to oczywiście powiększone o ogromne odsetki.michalsierpowski dnia czerwiec 27 2016 20:32:02 Czytaj więcej · 1 Komentarzy · 106 Czytań · Drukuj
Strona 1 z 34 1 2 3 4 > >>
Rzetelna Firma
Made with GlitterPhoto.net
Certyfikat Profiniks
GlitterPhoto
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

ElaS
17/11/2015 19:26
bardzo dużo wiedzy, na topie

Gosiak
15/09/2015 22:56
o fajne biuro, solidne

Projekty Finanse i Księgowość PROFINIKS Michał Sierpowski

ul. Kąty Grodziskie 111/8D, 03-289 Warszawa (Białołęka)

tel: 604-109-906; (22) 675-12-95

profiniks@gmail.com


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie