Biuro rachunkowe PROFINIKS Warszawa Białołęka dojazd do klienta kompleksowe usługi księgowe niskie ceny księgowość białołęka
Nawigacja
Strona Główna
Kontakt
Cennik usług
Artykuły (206)
News (412)
Praca w biurze rachunkowym
FAQ (118)
Forum (2)
Ciekawe linki (29)
Szukaj

Wymiana linków
Wymiana linkami
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 2
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: dino
Wysoka jakość usług
Made with GlitterPhoto.net
Panorama Firm

Jesteśmy także na:

Panorama Firm – Odkrywaj blisko. Szukaj lokalnie.
Witamy

Biuro rachunkowe ProFiniKs

Profesjonalne usługi finansowo - księgowe dla Twojej firmy
W biurze rachunkowym Profiniks kładziemy duży nacisk na to, aby nasze usługi były świadczone w sposób profesjonalny, a zarazem przyjazny dla klienta.

Zaufały nam zarówno osoby posiadające jednoosobowe działalności gospodarcze, jak i prowadzące pełną księgowość spółki kapitałowe.

Ofertę naszego biura adresujemy do osób, które chcą skoncentrować się na dynamicznym rozwoju swojej firmy, jednocześnie powierzając sprawy podatkowo-księgowe godnemu zaufania partnerowi.

Staramy się maksymalnie Państwa odciążyć, zapewniając kompleksowość obsługi księgowej, podatkowej i kadrowej.

Specjalizujemy się w obsłudze mikro-przedsiębiorców.ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY - dane kontaktowe w zakładce "Kontakt".

Szczegółowa oferta znajduje się w zakładce "Cennik usług".Świadczone usługi:

  • zakładanie działalności gospodarczej/spółki;
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość) albo podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a dla ryczałtowców - ewidencji przychodów;
  • prowadzenie ewidencji do celów podatku VAT;
  • rozliczanie w zakresie podatku dochodowego i VAT;
  • wypełnianie niezbędnych deklaracji podatkowych i sprawozdawczych, oraz dostarczenie ich do odpowiednich urzędów;
  • prowadzenie akt osobowych pracowników;
  • profesjonalna obsługa płac i rozliczeń z ZUS;
  • sporządzanie sprawozdań finansowych;
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia.


Dodatkowe atuty firmy:

Atrakcyjne ceny

Pomoc w szukaniu oszczędności rachunkowo-podatkowych

Kompleksowe usługi (księgowość, ZUS, VAT, CIT, PIT)

Przy długotrwałej współpracy, bezpłatna pomoc w założeniu firmy
Potwierdzeniem uprawnień jest wydany przez Ministra Finansów certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Firma jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej.
Miejscowości i ulice zlokalizowane blisko biura rachunkowego: Marki, Ząbki, Zielonka, Legionowo, Kobyłka, Aleksandrów, Nieporęt, Radzymin, Marysin, Olesin, Michałów-Grabina, Rembelszczyzna, Kąty Węgierskie, Słupno, Lewandów, Ostródzka, Głębocka, Zdziarska, Kobiałka, Sieczna, Leona Berensona, Ruskowy Bród, Stanisława Chudoby, Skarbka z gór, Tadeusza Kościuszki, Płochocińska, Władysława Bandurskiego, Kroczewska, Wyszkowska, Białołęcka, Marywilska, Józefa Piłsudskiego, Fabryczna, Radzymińska, Jana Kazimierza, Strużańska.


PIT-37/PIT-38 sporządzony przez urząd skarbowy

Sejm uchwalił zmiany w ustawie o PIT. Już od przyszłego roku osoby nie prowadzący działalności gospodarczej nie będą musiał wypełniać i składać rocznych deklaracji podatkowych.

Zgodnie z nowymi przepisami, Krajowa Administracja Skarbowa wypełni roczne zeznanie podatkowe dla każdego podatnika PIT, bazując na informacjach uzyskanych z szeregu państwowych baz danych. W zeznaniu takim automatycznie uwzględnione zostaną więc nie tylko dochody podatnika czy zapłacone w ciągu roku zaliczki, ale również informacje uzyskane z systemu ZUS (wysokość odliczanych składek) czy systemu PESEL (wysokość ulgi na dzieci).

Każda osoba będzie jednak mogła samodzielnie zdecydować, czy chce skorzystać z tak przygotowanego zeznania, czy też samodzielnie wypełnić nową deklarację.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać już od stycznia 2019 roku i będą miały zastosowanie już do dochodów osiągniętych w 2018 roku. Automatyczne rozliczenia za 2018 rok będą dostępne dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli dla podatników rozliczających się na formularzach PIT-37 i PIT-38.michalsierpowski dnia listopad 04 2018 11:19:33 Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 13 Czytań · Drukuj
Wynagrodzenie małżonka i dzieci będzie kosztem przedsiębiorcy

Zgodnie z projektem ustawy o uproszeniach dla przedsiębiorców, począwszy od 1 stycznia 2019 r. zostanie zniesiony zakaz zaliczenia do kosztów firmy wynagrodzenia wypłaconego żonie lub małoletnim dzieciom przedsiębiorcy. Zmieniony przepis utrzyma co prawda zakaz zaliczania w koszty pracy własnej przedsiębiorcy i członków jego rodziny, lecz jednocześnie wprowadza zastrzeżenie, iż: "kosztem uzyskania przychodów jest jednak wynagrodzenie małżonka podatnika i małoletnich dzieci podatnika."

Oznacza to, że już od Nowego Roku każdy przedsiębiorca będzie mógł zatrudnić żonę, męża lub niepełnoletnie dziecko na takich samych zasadach podatkowych, na jakich zatrudnia osoby spoza rodziny. Każdy przedsiębiorca zatrudniający w firmie dzieci lub małżonka uzyska bowiem możliwość zaliczenia w koszty nie tylko składek ZUS zapłaconych za te osoby, ale również pełnych kwot wydatkowanych na wynagrodzenia dla członków najbliższej rodziny.


michalsierpowski dnia listopad 04 2018 10:24:20 Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 12 Czytań · Drukuj
Zmiany w zasiłkach ZUS - 2019

Na początku 2019 r. przewiduje się wprowadzenie znaczących zmian do ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Chodzi m.in. o zapobieganie nieuzasadnionym wypłatom zasiłków i znacznemu uszczupleniu funduszu chorobowego poprzez wprowadzenie bardziej restrykcyjnych zasad przyznawania zasiłków, w szczególności dla osób podlegających ubezpieczeniu chorobowemu przez krótki okres przed nabyciem prawa do zasiłku i to nie tylko zasiłku chorobowego, ale także pozostałych świadczeń, tj. zasiłków macierzyńskiego i opiekuńczego. Co ważne, uproszczony ma zostać również sposób ustalania okresu zasiłkowego. 

Zgodnie z projektowaną treścią przepisów art. 4 ust. 1 i 3, art. 44 i art. 49 ust. 2, ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego:
1) po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli ubezpieczeniu chorobowemu podlega obowiązkowo,
2) po upływie 180 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli ubezpieczeniu chorobowemu podlega dobrowolnie.


michalsierpowski dnia sierpień 23 2018 17:11:13 Czytaj więcej · 1 Komentarzy · 60 Czytań · Drukuj
Możliwość obniżenia składek ZUS dla przedsiębiorcy - począwszy od roku 2019

Zgodnie z nowymi przepisami, począwszy od 1 stycznia 2019 r. przedsiębiorcy, których przychody w 2018 r. nie przekroczą średnio-miesięcznie kwoty 5 250 zł będą mogli płacić niższe składki ZUS (przychody 63 000 zł w skali roku). Dotyczy to składek społecznych i składki na Fundusz Pracy. Składka zdrowotna nie ulegnie obniżeniu. Z nowej zasady ustalania składek ZUS wyłączone są osoby uczestniczące w spółkach osobowych.

W przypadku rozpoczęcia, zakończenia lub zawieszenia działalności gospodarczej w ciągu roku kalendarzowego roczny limit przychodu warunkujący korzystanie z nowej możliwości ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu w stosunku do liczby dni faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej. 

Wysokość składki ubezpieczony ustala na dany rok kalendarzowy mnożąc uzyskany przez ubezpieczonego, przeciętny miesięczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, przez „współczynnik”. Współczynnik na 2019 r. to prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej na dany rok 2019 x 0,24 / Minimalne wynagrodzenie obowiązujące w styczniu 2019 r. Współczynnik jest zaokrąglany do czterech miejsc po przecinku.

Na tę chwilę żadna z tych dwóch zmiennych nie jest jeszcze znana. Przypuszczalnie jednak:

- prognozowane przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2019 roku wzrośnie aż o 5,6% do kwoty 4765 zł,
- minimalne wynagrodzenie w 2019 r. wynieść ma 2220 zł.

Przy takich zmiennych współczynnik wynosić będzie: 4765 x 0,24 /2220 zł = 0,51513 = 0,5151

Taki współczynnik zastosować będzie trzeba do kwoty przychodu z działalności gospodarczej z roku poprzedniego, aby ustalić podstawę składek emerytalnej i rentowej. Przychód należy jednak ustalić średnio-miesięcznie. Stosuje się w tym celu wzór:

Łączny przychód roczny x 30 / ilość dni wykonywania działalności w 2018 r.

Najniższa podstawa wymiaru składek tak obliczona nie może przekroczyć́ 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia i nie może być́ niższa niż̇ 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku.

Wyłączenia

Projektowana nowa regulacja w zakresie najniższej podstawy, nie będzie miała zastosowania do osób, które:

1) spełniają warunki określone przy tzw. „uldze na start" oraz „starej" 2-letniej uldze dla rozpoczynających działalność; 
2) w poprzednim roku kalendarzowym prowadziły pozarolniczą działalność gospodarcza przez mniej niż̇ 60 dni kalendarzowych;
3) wykonują pozarolnicza działalność gospodarcza na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej pozarolniczej działalności gospodarczej;
4) ustalały najniższą podstawę wymiaru składek w zależności od przychodu przez 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.


michalsierpowski dnia sierpień 22 2018 13:38:18 Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 50 Czytań · Drukuj
Prowadzenie działalności w miejscu zamieszkania i wliczanie wydatków mieszkaniowych do kosztów podatkowych

Urzędy skarbowe generalnie wyrażają zgodę, aby osoba prowadząca działalność gospodarczą w swoim mieszkaniu odliczała od podatku wydatki poniesione na kupno np. mebli biurowych, ekspresu do kawy, czynszu czy zakupów do mieszkania/kosztów remontu. Dotyczy to jednak tylko i wyłącznie pieniędzy wydanych na część biurową.

Ważne jest, aby miejsce do pracy było uzasadnione i wyodrębnione. Problem zaczyna się, gdy lokal, w którym mieszkamy i prowadzimy działalność, jest niewielki. Teoretycznie przedsiębiorca prowadzący działalność nawet w kawalerce powinien mieć możliwość odliczenia np. 20-35% wydatków na utrzymanie lokalu i wydatki te nie są co do zasady wyłączone z kosztów podatkowych (nie zostały wymienione w art. 23 ustawy o PIT, który określa, czego nie wolno zaliczyć do kosztów). Jeżeli więc wydatki pozostają w związku z przychodem lub z zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodu, to w takim zakresie będą podlegały odliczeniu.

Niemniej, w związku z tym, że nie jest to jednoznacznie rozstrzygnięte w przepisach podatkowych urząd skarbowy może zakwestionować rozliczenie i trzeba się przygotować, aby w razie ewentualnej kontroli móc udowodnić, że daną działalność gospodarczą prowadzimy w konkretnym miejscu domu/mieszkania i zaliczane przez nas do kosztów wydatki są potrzebne do jej prowadzenia. Decyzja o uznaniu naszej argumentacji zależy często od interpretacji Urzędu Skarbowego.michalsierpowski dnia sierpień 12 2018 18:30:49 Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 42 Czytań · Drukuj
RODO - nowe przepisy obowiązujące od 25 maja 2018 r.

Obowiązek  RODO obejmuje wszystkie typy przedsiębiorstw — od osób prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą, przez małe firmy po duże korporacje. Jednym z najważniejszych problemów będzie dostosowanie do nowych regulacji elektronicznego obiegu dokumentów w firmie.

Pierwszym krokiem w wyborze rozwiązania do obiegu dokumentów jest ocena i przeanalizowanie rodzajów ryzyka, jakie występują w branży i w samej firmie. Dokonując tego wyboru, warto pamiętać, że na żądanie instytucji i urzędów nadzorujących wykonanie RODO będzie trzeba wykazać, że dane rozwiązanie zostało dobrane pod kątem zgodności z zasadami przetwarzania danych. Następnym etapem jest sprawdzenie polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym oraz ich aktualizacja. Przedsiębiorcy będą musieli wskazać środki bezpieczeństwa i procedury bezpiecznego przetwarzania danych, w tym również działań, jakie muszą być podjęte na wypadek ich wycieku.

W polityce bezpieczeństwa przygotowanej dla firmy muszą znaleźć się wykazy zabezpieczeń fizycznych i technicznych, określenie, gdzie dokładnie przetwarzane są dane, oraz spis programów, jakie używane są do ich przetwarzania. Drugim elementem jest instrukcja. To praktyczny spis procedur bezpieczeństwa stosowanych w firmie, dotyczący typów nadawanych uprawnień, uwierzytelniania, autoryzacji oraz stosowania i rozwoju narzędzi programistycznych. Ważne, aby instrukcje postępowania w przypadku zagrożeń, jakimi są wycieki danych czy ataki hakerskie, znajdowały się nie tylko u administratora, ale by zostały rozpowszechnione w całej firmie jako dokumenty wewnętrzne. RODO wymaga, aby istniały gotowe rozwiązania tych problemów i były przygotowane scenariusze działań na wypadek sytuacji nieuprawnionego dostępu do danych wrażliwych lub ataku na firmę. Te informacje powinny być ujęte w gotowych procedurach operacyjnych przedsiębiorstwa. Oznacza to również, że powinny wejść w skład poufnej dokumentacji związanej z elektronicznym obiegiem dokumentów.

Następnym krokiem po dostosowaniu systemów IT do wymagań unijnych lub wdrożeniu nowego systemu, który spełnia te kryteria — oraz przygotowaniu jednolitej dokumentacji dla EOD — jest przeszkolenie wszystkich pracowników zajmujących się przetwarzaniem danych osobowych.

W przypadku biura rachunkowego istotne jest, aby podmiot przetwarzający dane na zlecenie zawarł Umowę z administratorem danych tzw. umowę powierzenia, w której zostaną określone zasady przetwarzania danych. Jest to tzw. upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

Kolejnym elementem koniecznym do wdrożenia jest rejestr czynności przetwarzania danych osobowych jest elementem dokumentacji ochrony danych. Dotyczy nie tylko dużych przedsiębiorstw, ale również małych firm, które przetwarzają dane w sposób niesporadyczny, a więc również biur rachunkowych. Może być prowadzony  w formie pisemnej bądź w wersji elektronicznej. 

Ponadto, RODO nakłada prawny obowiązek informowania o incydentach bezpieczeństwa dotyczących danych osobowych (np zgubienie nośnika z danymi).michalsierpowski dnia maj 25 2018 12:57:15 Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 115 Czytań · Drukuj
RODO – nowe przepisy o ochronie danych osobowych

Począwszy od 25 maja 2018 roku wejdzie w życie nowe rozporządzenie o ochronie danych osobowych dotyczące przepisów RODO.

Obowiązek  RODO obejmuje wszystkie typy spółek — od osób prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą przez małe firmy po korporacje. Jednym z najważniejszych problemów będzie dostosowanie do nowych regulacji elektronicznego obiegu dokumentów (EOD) w firmie.

Pierwszym krokiem w wyborze rozwiązania do obiegu dokumentów jest ocena i przeanalizowanie rodzajów ryzyka, jakie występują w branży i w samej firmie. Dokonując tego wyboru, warto pamiętać, że na żądanie instytucji i urzędów nadzorujących wykonanie RODO będzie trzeba wykazać, że dane rozwiązanie zostało dobrane pod kątem zgodności z zasadami przetwarzania danych.

Następnym etapem jest sprawdzenie polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym oraz ich aktualizacja. Przedsiębiorcy będą musieli wskazać środki bezpieczeństwa i procedury bezpiecznego przetwarzania danych, w tym również działań, jakie muszą być podjęte na wypadek ich wycieku.

W polityce bezpieczeństwa przygotowanej przez firmę muszą znaleźć się wykazy zabezpieczeń fizycznych i technicznych, określenie, gdzie dokładnie przetwarzane są dane, oraz spis programów, jakie używane są do ich przetwarzania. Drugim elementem jest instrukcja. To praktyczny spis procedur bezpieczeństwa stosowanych w firmie, dotyczący typów nadawanych uprawnień, uwierzytelniania, autoryzacji oraz stosowania i rozwoju narzędzi programistycznych. Oba te dokumenty to podstawa przy wyborze nowego dostawcy systemu elektronicznego obiegu dokumentów — zwłaszcza jeśli taki system ma być rozwiązaniem opracowanym od podstaw przez zewnętrznego dostawcę.

Następnym krokiem jest przeszkolenie wszystkich pracowników zajmujących się przetwarzaniem danych osobowych.

Podmiot przetwarzający dane na zlecenie np. biuro rachunkowe powinien zawrzeć z administratorem danych tzw umowę powierzenia w której zostaną określone zasady przetwarzania danych. (upoważnienie do przetwarzania danych osobowych). Zgoda może być wyrażona w dowolnej formie.


michalsierpowski dnia maj 13 2018 18:40:24 Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 107 Czytań · Drukuj
Spółka jawna prowadząca PKPiR a sprawozdanie finansowe

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości (art. 70a), Kierownik Jednostki będącej spółką jawną osób fizycznych, której przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro i która nie stosuje zasad rachunkowości (na podstawie art. 2 ust. 2 Ustawy), składa w sądzie rejestrowym prowadzącym Krajowy Rejestr Sądowy, w terminie 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy: Oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.

Za kierownika jednostki należy uznać w przypadku spółki jawnej wspólnika lub wspólników spółki, uprawnionych do reprezentacji spółki.


michalsierpowski dnia maj 04 2018 20:19:14 Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 110 Czytań · Drukuj
Obniżenie składki na ubezpieczenie wypadkowe

Od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. trwa nowy okres składkowy, od którego ustalana jest wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe. Dla wszystkich płatników składek zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych stopa procentowa składki na to ubezpieczenie wynosi 50% najwyższej stopy procentowej, ustalonej na dany rok składkowy dla grupy działalności.

Z uwagi na to, że najwyższa stopa procentowa składki dla grup działalności wynosi 3,33 % (do tej pory 3,60%) - począwszy od składek za kwiecień 2018 r. dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 ubezpieczonych składka będzie niższa i wyniesie 1,67 % (obecnie 1,8 %). Oczywiście niższa składka dotyczy również przedsiębiorców opłacających składki ZUS wyłącznie za siebie.


michalsierpowski dnia kwiecień 29 2018 19:55:25 Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 102 Czytań · Drukuj
Ulga na start - 6-miesięczne zwolnienie ze składek ZUS

Od 30 kwietnia 2018 r. zaczynają obowiązywać przepisy Ustawy Prawo Przedsiębiorców, która całkowicie zastąpi obowiązującą dotychczas ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Nowe przepisy wprowadzają wiele nowych rozwiązań. Najważniejsze z nich - z punktu widzenia małych przedsiębiorców - to zniesienie obowiązku rejestracji w przypadku najmniejszych działalności gospodarczych oraz 6-miesięczne zwolnienie ze składek ZUS czyli tzw. "ulga na start". 

Zwolnienie wynikające z nowych przepisów odnosi się jedynie do składek na ubezpieczenie społeczne. Zwolnienie to nie dotyczy zatem składki zdrowotnej.

Zgodnie z z art. 18 Prawa Przedsiębiorców, prawo do zwolnienia z ZUS przysługuje przedsiębiorcy, który:
• jest osobą fizyczną,
• podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy lub podejmuje ją ponownie, lecz po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia,
• nowej działalności nie wykonuje na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej, w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał czynności wchodzące w zakres tej nowej działalności.


michalsierpowski dnia kwiecień 29 2018 18:51:28 Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 120 Czytań · Drukuj
Amortyzacja - zmiany od roku 2018

Zgodnie z nowelizacją ustaw o CIT i PIT, od 1 stycznia 2018 r. zmienił się limit tzw. jednorazowej amortyzacji. W poprzednim roku kosztem uzyskania przychodu mogły być zakupy poniżej 3,5 tys. zł. Teraz kwota wynosi 10 tys zł.

Dotyczy to potrzebnych przedsiębiorcom zakupów, m.in. sprzętu elektronicznego, wyposażenia biura czy środków transportu. Obecnie dopiero przy zakupie sprzętu, którego cena jednostkowa przekracza 10 tys. zł, trzeba wprowadzać go do ewidencji i rozliczać stopniowo przez naliczanie odpisów amortyzacyjnych.


michalsierpowski dnia kwiecień 22 2018 10:59:47 Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 111 Czytań · Drukuj
Strona 1 z 39 1 2 3 4 > >>
Certyfikat RODO
Made with GlitterPhoto.net
Rzetelna Firma
Made with GlitterPhoto.net
Certyfikat Profiniks
GlitterPhoto
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Brak postów.
Projekty Finanse i Księgowość PROFINIKS Michał Sierpowski

ul. Kąty Grodziskie 111/8D, 03-289 Warszawa (Białołęka)

tel: 604-109-906; (22) 675-12-95

profiniks@gmail.com


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie