Biuro rachunkowe PROFINIKS Warszawa Białołęka dojazd do klienta kompleksowe usługi księgowe niskie ceny księgowość białołęka
Nawigacja
Strona Główna
Kontakt
Cennik usług
Artykuły (191)
News (365)
Praca w biurze rachunkowym
FAQ (118)
Forum (2)
Ciekawe linki (29)
Szukaj

Wymiana linków
Wymiana linkami
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 171
Najnowszy Użytkownik: Roberthep
Wysoka jakość usług
Made with GlitterPhoto.net
Panorama Firm

Jesteśmy także na:

Panorama Firm – Odkrywaj blisko. Szukaj lokalnie.
Witamy

Biuro rachunkowe ProFiniKs

Profesjonalne usługi finansowo - księgowe dla Twojej firmy
W biurze rachunkowym Profiniks kładziemy duży nacisk na to, aby nasze usługi były świadczone w sposób profesjonalny, a zarazem przyjazny dla klienta.

Zaufały nam zarówno osoby posiadające jednoosobowe działalności gospodarcze, jak i prowadzące pełną księgowość spółki kapitałowe.

Ofertę naszego biura adresujemy do osób, które chcą skoncentrować się na dynamicznym rozwoju swojej firmy, jednocześnie powierzając sprawy podatkowo-księgowe godnemu zaufania partnerowi.

Staramy się maksymalnie Państwa odciążyć, zapewniając kompleksowość obsługi księgowej, podatkowej i kadrowej.ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY - dane kontaktowe w zakładce "Kontakt".

Szczegółowa oferta znajduje się w zakładce "Cennik usług".Świadczone usługi:

  • zakładanie działalności gospodarczej/spółki;
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość) albo podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a dla ryczałtowców - ewidencji przychodów;
  • prowadzenie ewidencji do celów podatku VAT;
  • rozliczanie w zakresie podatku dochodowego i VAT;
  • wypełnianie niezbędnych deklaracji podatkowych i sprawozdawczych, oraz dostarczenie ich do odpowiednich urzędów;
  • prowadzenie akt osobowych pracowników;
  • profesjonalna obsługa płac i rozliczeń z ZUS;
  • sporządzanie sprawozdań finansowych;
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia.


Dodatkowe atuty firmy:

Niskie ceny

Pomoc w szukaniu oszczędności rachunkowo-podatkowych

Kompleksowe usługi (księgowość, ZUS, VAT, CIT, PIT)

Przy długotrwałej współpracy, bezpłatna pomoc w założeniu firmy
Potwierdzeniem uprawnień jest wydany przez Ministra Finansów certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Firma jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej.
Miejscowości i ulice zlokalizowane blisko biura rachunkowego: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Aleksandrów, Nieporęt, Radzymin, Marysin, Olesin, Michałów-Grabina, Rembelszczyzna, Kąty Węgierskie, Słupno, Lewandów, Ostródzka, Głębocka, Zdziarska, Kobiałka, Leona Berensona, Ruskowy Bród, Stanisława Chudoby, Skarbka z gór, Tadeusza Kościuszki, Płochocińska, Władysława Bandurskiego, Kroczewska, Wyszkowska, Białołęcka, Marywilska, Józefa Piłsudskiego, Fabryczna, Radzymińska, Jana Kazimierza, Strużańska.


Nowe obowiązki dla przedsiębiorców w związku ze zmianami w CEIDG

Zgodnie z nowelizacją Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca powinien posiadać tytuł prawny do nieruchomości, których adresy wskazał we wpisie do CEIDG: adresu zamieszkania, adresu do doręczeń, adresu głównego wykonywania działalności i oddziałów (art. 16a ustawy). Mogą nim być: tytuł własności, umowa najmu, dzierżawa, użyczenie, inna forma zgody właściciela na wykorzystywanie lokalu na potrzeby działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca w każdej chwili może zostać wezwany do przedstawienia tytułu prawnego do nieruchomości, której adres wskazał w rejestrze, a jeśli nie przedstawi go w terminie 7 dni, lub nie dokona stosownej zmiany we wpisie, to minister właściwy do spraw gospodarki może wykreślić, w drodze decyzji administracyjnej, przedsiębiorcę z CEIDG (ust. 2a i 2b w art. 35 Ustawy).


michalsierpowski dnia czerwiec 27 2016 21:20:42 Czytaj więcej · 1 Komentarzy · 77 Czytań · Drukuj
Wydatki poniesione w bieżącym roku dotyczące usług, które odbędą się w roku następnym

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o rachunkowości, jeśli dana usługa np. usługa reklamy, czyli udział w targach zostanie wykonane w przyszłym okresie rozliczeniowym, to koszty działalności podstawowej zostaną zaliczone dopiero w roku ich wykonania.

Oznacza to, że koszty rozlicza się w czasie poprzez czynne rozliczenie międzyokresowych kosztów. Pod względem czasu i sposobu rozliczania kosztów należy się kierować zasadą ostrożności.


michalsierpowski dnia czerwiec 27 2016 20:53:55 Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 70 Czytań · Drukuj
Samochody firmowe używane przez wspólników spółek osobowych lub pracowników do celów prywatnych

Na podstawie art. 12 ust. 2a-2c ustawy o PDOF wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości:

- 250 zł miesięcznie - dla samochodów o pojemności silnika do 1.600 cm3;
- 400 zł miesięcznie - dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1.600 cm3.

Wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych wiąże się z obowiązkiem dokonywania rozliczeń podatkowych, ale dotyczy sytuacji, gdy pojazd jest udostępniany pracownikowi. Pracownik uzyskuje wtedy przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia.michalsierpowski dnia czerwiec 27 2016 20:48:47 Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 75 Czytań · Drukuj
Zmiany dotyczące zwolnienia z PIT dla dofinansowania przedszkoli pracownikom w ramach ZFŚS

W znowelizowanej treści art. 21 ust. 1 pkt 67a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca dodał zapis o świadczeniach otrzymanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, związanych z pobytem dzieci osób uprawnionych do tych świadczeń w przedszkolach.

Oznacza to, że pracodawca, który refunduje swoim pracownikom koszt pobytu ich dzieci w przedszkolu i koszt ten jest finansowany z ZFŚS, jest zwolniony z podatku dochodowego i oskładkowania zusowskiego.michalsierpowski dnia czerwiec 27 2016 20:37:40 Czytaj więcej · 1 Komentarzy · 73 Czytań · Drukuj
ZUS i Urząd Skarbowy zajęły się kontrolowaniem drobnych sprzedawców, którzy nie założyli działalności

W ostatnich latach tego typu problemy spotkały m.in. osoby, które okazjonalnie sprzedawały stare używane rzeczy na serwisach aukcyjnych. Okazało się, że osoby, które sprzedawały takie rzeczy
w trochę większych ilościach, zostały potraktowane przez ZUS i skarbówkę jako oszuści pod względem prawnym. Urzędnicy od kilku lat wyszukują bowiem osób, które sprzedawały np. używane rzeczy na Allegro. Osoby takie co raz częściej otrzymują urzędową decyzję stwierdzającą, iż prowadzona przez nich sprzedaż internetowa: "prowadzona jest w sposób ciągły i zorganizowany oraz ma charakter zarobkowy". Na tej podstawie urzędy argumentują, iż działania takie noszą przesłanki do prowadzenia działalności gospodarczej, która powinna była zostać we właściwym czasie zarejestrowana, ale nie została. W związku z tym, urząd skarbowy nalicza zaległy podatek dochodowy od wszystkich przeprowadzonych w przeszłości transakcji, a ZUS nalicza zaległe składki nawet za kilka lat wstecz, wszystko to oczywiście powiększone o ogromne odsetki.michalsierpowski dnia czerwiec 27 2016 20:32:02 Czytaj więcej · 1 Komentarzy · 70 Czytań · Drukuj
Wyższe emerytury dla kobiet urodzonych po 1948

Nowelizacja dotyczy kobiet urodzonych po 1948 roku, które przed 1999 rokiem opiekowały się dziećmi na urlopach wychowawczych czy urlopach bezpłatnych, udzielonych na podstawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących, opiekujących się małymi dziećmi.

Zmiana dotyczy czasu, kiedy matka nie pracowała z powodu opieki nad dzieckiem: w wieku do lat 4 (do lat 3 na każde dziecko oraz łącznie - bez względu na liczbę dzieci - do 6 lat oraz na które ze względu na jego stan fizyczny, psychiczny lub psychofizyczny przysługuje zasiłek pielęgnacyjny - dodatkowo w granicach do 3 lat na każde dziecko).

Czas ten, przy ustalaniu kapitału początkowego matkom, obliczany jest po 1,3% podstawy wymiaru za każdy rok, z uwzględnieniem pełnych miesięcy.

michalsierpowski dnia maj 01 2016 12:00:14 Czytaj więcej · 1 Komentarzy · 113 Czytań · Drukuj
Zmiany dot. PKPiR w roku 2016

Główne zmiany związane z rozporządzeniem Ministra Finansów z 8 kwietnia 2016:

1. Zatory finansowe wynikające z nieuregulowania faktur - pierwsza ze zmian związana jest z zaległymi i niespłaconymi fakturami. Zostaje uchylony art. 24d ustawy o PIT. Dotychczas w myśl art.24d ustawy przedsiębiorca miał obowiązek korygowania kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z faktury, która nie została uregulowana w terminie. Nie ma już takiego obowiązku.

2. Koniec wymogu podwójnego spisu z natury - do tej pory każda osoba prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana była do sporządzania spisów z natury przynajmniej dwa razy w roku, tj. na początek i na koniec roku podatkowego. Nowe rozporządzenie wprowadza zasadę, zgodnie z którą osoby kontynuujące działalność, zwalnia się z obowiązku sporządzenia spisu z natury na dzień 1 stycznia. Wystarczy jeden spis sporządzony na koniec roku.

3. Zmiany we wzorze PKPiR - zmiana wzoru podatkowej księgi przychodów i rozchodów wiąże się z wprowadzeniem nowej ulgi podatkowej na badania i rozwój.

Dodatkowo wraz z nowym rozporządzeniem zniesiony zostaję obowiązek prowadzenia PKPiR w formie elektroniczno-papierowej.


michalsierpowski dnia maj 01 2016 11:24:38 Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 123 Czytań · Drukuj
Zmiany w kodach i wzorze deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA

Od 1 stycznia 2016 r. dodane zostały nowe kody tytułu ubezpieczenia:
- 05 80 - osoba prowadząca pozarolniczą działalność, której zasiłek macierzyński nie przekracza kwoty świadczenia rodzicielskiego,
- 05 81 - osoba współpracująca z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, której zasiłek macierzyński nie przekracza kwoty świadczenia rodzicielskiego.

Od 1 kwietnia 2016 r. dodany zostanie nowy kod świadczenia/przerwy: 329 - podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego. Kod ten można wykazać w dokumentach rozliczeniowych dotyczących marca 2016.michalsierpowski dnia marzec 03 2016 21:49:19 Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 139 Czytań · Drukuj
Nowe Wzory druków dotyczących spadków i darowizn

Od 1 stycznia br. wchodzą w życie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych oraz w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn.

Do końca czerwca 2016 można składać zeznania na dotychczasowych drukach, natomiast później należy to robić na druku SD-3 (zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych) i informacji o pozostałych podatnikach, tj. SD-3/A.michalsierpowski dnia marzec 03 2016 21:42:58 Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 140 Czytań · Drukuj
Ustalanie właściwego organu podatkowego na potrzeby podatku VAT

Od 1 stycznia 2016 r. zmianie uległa zasada określania właściwego urzędu skarbowego w zakresie VAT. Oznacza to, że właściwy organ podatkowy ustala się ze względu na siedzibę działalności lub miejsce zamieszkania podatnika.

Zmianie ulega większość regulacji zawartych w art. 3 ustawy o VAT. W konsekwencji tej regulacji, nie ma obowiązku składania aktualizacji zgłoszenia VAT-R, dotyczącej zmiany właściwości organu podatkowego. Następuje ona z urzędu.michalsierpowski dnia marzec 03 2016 21:39:08 Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 139 Czytań · Drukuj
Dotacje na środek trwały a dofinansowanie kosztów wynagrodzenia – różne skutki podatkowe

Dotacja z urzędu pracy na zakup środka trwałego stanowi przychód podatkowy, ale jest on zwolniony od podatku. Odpisy amortyzacyjne od takiego środka trwałego nie stanowią kosztów uzyskania przychodu.

Jeśli chodzi o zwrot kosztów wynagrodzenia, to w tym przypadku powstaje przychód, który jest opodatkowany. Jednocześnie wynagrodzenie sfinansowane za pomocą takiej refundacji stanowi koszty uzyskania przychodu. W przypadku opodatkowania przychodów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, to stawka procentowa podatku dla tego dofinansowania wynosi 3%.


michalsierpowski dnia luty 02 2016 20:34:36 Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 159 Czytań · Drukuj
Strona 1 z 34 1 2 3 4 > >>
Rzetelna Firma
Made with GlitterPhoto.net
Certyfikat Profiniks
GlitterPhoto
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

ElaS
17/11/2015 19:26
bardzo dużo wiedzy, na topie

Gosiak
15/09/2015 22:56
o fajne biuro, solidne

Projekty Finanse i Księgowość PROFINIKS Michał Sierpowski

ul. Kąty Grodziskie 111/8D, 03-289 Warszawa (Białołęka)

tel: 604-109-906; (22) 675-12-95

profiniks@gmail.com


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie