Biuro rachunkowe PROFINIKS Warszawa Białołęka dojazd do klienta kompleksowe usługi księgowe niskie ceny księgowość białołęka
Zapraszamy na nową stronę firmy
Made with GlitterPhoto.net
Nawigacja
Strona Główna
Kontakt
Cennik usług
Artykuły (206)
News (412)
Praca w biurze rachunkowym
FAQ (118)
Forum (2)
Ciekawe linki (29)
Szukaj

Wymiana linków
Wymiana linkami
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 2
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: dino
Witamy

Biuro rachunkowe ProFiniKs

Profesjonalne usługi finansowo - księgowe dla Twojej firmy
W biurze rachunkowym Profiniks kładziemy duży nacisk na to, aby nasze usługi były świadczone w sposób profesjonalny, a zarazem przyjazny dla klienta.

Zaufały nam zarówno osoby posiadające jednoosobowe działalności gospodarcze, jak i prowadzące pełną księgowość spółki kapitałowe.

Ofertę naszego biura adresujemy do osób, które chcą skoncentrować się na dynamicznym rozwoju swojej firmy, jednocześnie powierzając sprawy podatkowo-księgowe godnemu zaufania partnerowi.

Staramy się maksymalnie Państwa odciążyć, zapewniając kompleksowość obsługi księgowej, podatkowej i kadrowej.

Specjalizujemy się w obsłudze mikro-przedsiębiorców.ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY - dane kontaktowe w zakładce "Kontakt".

Szczegółowa oferta znajduje się w zakładce "Cennik usług".Świadczone usługi:

  • zakładanie działalności gospodarczej/spółki;
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość) albo podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a dla ryczałtowców - ewidencji przychodów;
  • prowadzenie ewidencji do celów podatku VAT;
  • rozliczanie w zakresie podatku dochodowego i VAT;
  • wypełnianie niezbędnych deklaracji podatkowych i sprawozdawczych, oraz dostarczenie ich do odpowiednich urzędów;
  • prowadzenie akt osobowych pracowników;
  • profesjonalna obsługa płac i rozliczeń z ZUS;
  • sporządzanie sprawozdań finansowych;
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia.


Dodatkowe atuty firmy:

Atrakcyjne ceny

Pomoc w szukaniu oszczędności rachunkowo-podatkowych

Kompleksowe usługi (księgowość, ZUS, VAT, CIT, PIT)

Przy długotrwałej współpracy, bezpłatna pomoc w założeniu firmy
Potwierdzeniem uprawnień jest wydany przez Ministra Finansów certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Firma jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej.
Miejscowości i ulice zlokalizowane blisko biura rachunkowego: Marki, Ząbki, Zielonka, Legionowo, Kobyłka, Aleksandrów, Nieporęt, Radzymin, Marysin, Olesin, Michałów-Grabina, Rembelszczyzna, Kąty Węgierskie, Słupno, Lewandów, Ostródzka, Głębocka, Zdziarska, Kobiałka, Sieczna, Leona Berensona, Ruskowy Bród, Stanisława Chudoby, Skarbka z gór, Tadeusza Kościuszki, Płochocińska, Władysława Bandurskiego, Kroczewska, Wyszkowska, Białołęcka, Marywilska, Józefa Piłsudskiego, Fabryczna, Radzymińska, Jana Kazimierza, Strużańska.


Zaświadczenie o niekaralności

Zaświadczenie o niekaralności załatwia się w punktach informacyjnych KRK (Krajowy Rejestr Karny) w sądach rejonowych i okręgowych. Zapytanie można też przesłać pocztą, kurierem lub złożyć online poprzez system e-krk. Zaświadczenia wydawane są zazwyczaj od ręki w godzinach pracy sądu. Opłata za zaświadczenie wynosi 30 zł (jeśli online - wtedy 20 zł).

Zaświadczenie o niekaralności można uzyskać także online bez wizyty w sądzie. Podpisanie e-wniosku możliwe jest na dwa sposoby: albo wykupionym bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym, albo podpisem potwierdzonym darmowym profilem zaufanym ePUAP.

Opłatę wnosi się kupując znaczki skarbowe w sądzie (naklejane na wniosek) albo przelewem na konto ministerstwa sprawiedliwości.


michalsierpowski dnia czerwiec 09 2019 11:55:57 Czytaj więcej · 1 Komentarzy · 622 Czytań · Drukuj
Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS

Zaświadczenie można bezpłatnie uzyskać:
1) Pocztą
2) Osobiście
3) Przez internet

POCZTA:
Wypełniony wniosek w formie papierowej na druku, który można pobrać ze strony internetowej podpisany należy wysyłać należy pocztą. 
Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS wydaje nie później niż w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku.

OSOBIŚCIE:
1. Należy wypełnić wniosek (jak wyżej).
2. Należy posiadać dokument, który potwierdzi tożsamość (dowód osobisty, paszport).
3. Upoważnienie – jeżeli jest konieczność upoważnienia kogoś do złożenia lub odbioru zaświadczenia.
4. Dowody wpłat składek do ZUS, wpłacanych w ciągu 7 dni przed złożeniem wniosku.

ELEKTRONICZNIE:
1. Należy Zalogować się do swojego profilu na PUE.
2. Przejść na zakładkę Płatnik.
3. Wybrać, z katalogu usług, usługę "Złożenie dokumentu ZUS-EWN".
4. Uzupełnić dane we wniosku elektronicznym i złożyć dyspozycję sposobu odbioru zaświadczenia. Domyślnie zaznaczona jest opcja odbioru zaświadczenia elektronicznie (przez PUE). 
5. Wniosek wysłany zostaje elektronicznie.


michalsierpowski dnia maj 30 2019 18:37:56 Czytaj więcej · 1 Komentarzy · 583 Czytań · Drukuj
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Sprawę można załatwić:
• podczas wizyty w urzędzie
• listownie
• elektronicznie

Przy usłudze online, potrzebny będzie profil zaufany lub podpis kwalifikowany.

Urząd wyda zaświadczenie po złożeniu kompletnego wniosku. Formularz wniosku dostępny jest w urzędzie oraz na stronie internetowej danego urzędu. Ważne jest, żeby w piśmie znalazło się żądanie, jakie informacje mają być potwierdzone przez urząd w zaświadczeniu. Chodzi o to, czy urząd ma potwierdzić brak zaległości we wszystkich podatkach czy ma podać informację o stanie zaległości w podatkach.

Urząd może wydać postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, jeżeli w trakcie weryfikacji ujawnione zostaną zaległości.

Opłatę skarbową wpłaca się nie na konto urzędu skarbowego, tylko na konto urzędu miasta (gminy), właściwego dla siedziby urzędu, w którym składany jest wniosek.michalsierpowski dnia maj 30 2019 18:33:35 Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 628 Czytań · Drukuj
Odliczenie VAT od zakupu okularów korekcyjnych

W ramach benefitów pracowniczych pracodawcy coraz częściej decydują się na refundację kosztów okularów korekcyjnych dla pracowników. Z punktu widzenia pracodawcy jest to wydatek związany pośrednio z jego działalnością, ponieważ wpływa na pracę pracownika.

Przepisy ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie wskazują wprost, czy pracodawcy mają prawo do odliczenia VAT z faktury dokumentującej zakup okularów korekcyjnych dla pracowników. Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika m.in. z tytułu nabycia towarów i usług.

Podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników, wystawionych na niego w takiej wysokości, w jakiej pracodawca faktycznie pokrył wskazane wydatki, pod warunkiem że są związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Natomiast w sytuacji, gdy zakup okularów udokumentowany jest fakturą wystawioną na pracownika, podatnik nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z takiej faktury.


michalsierpowski dnia maj 28 2019 16:43:20 Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 582 Czytań · Drukuj
Pobyt i praca cudzoziemca

Aby legalnie zatrudnić pracownika zza granicy na terytorium Polski nie wystarczy uzyskanie przez niego legalnej podstawy zatrudnienia. Konieczne jest także, aby posiadał legalną podstawę pobytu w Polsce.

Co więcej, obowiązkiem pracodawcy jest:
- upewnienie się przed zatrudnieniem cudzoziemca, że posiada on prawo do pobytu na terenie Polski oraz
- przechowywanie kopii właściwego dokumentu przez cały okres zatrudniania tej osoby.

Cudzoziemców można podzielić na następujące kategorie:
- pracujący bez zezwolenia z uwagi na uprzywilejowany status pobytowy (np. status uchodźcy, obywatele UE i członkowie ich rodzin),
- zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia (np. posiadający Kartę Polaka, zgodę na pobyt czasowy zuwagi na prowadzenie badań naukowych),
- osoby, które muszą posiadać zezwolenie na pracę i tytuł pobytowy (np. wiza, zezwolenie na pobyt).

Jeżeli chodzi o legalne podstawy zatrudnienia, wyróżnia się:
- zezwolenie na pobyt i pracę,
- zezwolenie na pracę,
- oświadczenie o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi zatrudnienia oraz
- pracę na „stemplu".


michalsierpowski dnia maj 28 2019 15:54:15 Czytaj więcej · 1 Komentarzy · 563 Czytań · Drukuj
Zmiany w kodeksie pracy 2019

4 maja 2019 r. wchodzi w życie zmiana Kodeksu pracy dotycząca możliwości żądania przez pracodawcę od kandydata do pracy orzeczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność do wykonywania pracy oraz skierowania na badania lekarskie będącego podstawą wydania tego orzeczenia.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, ustawodawca uregulował kwestię żądania przez pracodawcę skierowania na badania będącego podstawą wydania orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku od kandydata do pracy.

Pracodawca może żądać od osoby przyjmowanej do pracy orzeczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność do wykonywanej pracy oraz skierowania na badania lekarskie będącego podstawą wydania tego orzeczenia, w przypadku, gdy pracownik:

• jest zatrudniany w ciągu 30 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy z innym pracodawcą i posiada aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na te badania,

• pozostaje jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą i posiada aktualne orzeczenie lekarskie oraz skierowanie na badania będące podstawą wydania tego orzeczenia.


michalsierpowski dnia maj 19 2019 16:53:54 Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 557 Czytań · Drukuj
Kasa fiskalna 2019

Prowadzenie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej wymaga od podatnika posiadania kasy fiskalnej i ewidencjonowania za jej pomocą każdej sprzedaży.

W 2019 r. zlikwidowano 3 zwolnienia przedmiotowe z kasy fiskalnej:
1. transport drogowy pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta;
2. usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowywaniem terenów zieleni z wyłączeniem usług związanych z zagospodarowywaniem terenów zieleni, obejmujące usługi mycia okien, usługi czyszczenia pieców i kominów, usługi dezynfekcji i tępienia szkodników, usługi zamiatania śmieci i usuwania śmieci;
3. usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich.

Nowe zwolnienie z kasy fiskalnej w 2019 r. - mimo iż każde kolejne rozporządzenie zasadniczo ma na celu zawężenie grona podatników uprawnionych do zwolnień z kas fiskalnych, w 2019 r. z preferencji takiej może korzystać nowa grupa. 49 – koła gospodyń wiejskich.

Czynności wyłączone ze zwolnień z kas fiskalnych w 2019 r. - ze względu na swój szczególny charakter, niektóre czynności muszą być ewidencjonowane na kasie fiskalnej już od pierwszej sprzedaży. Zostały one wymienione w § 4 rozporządzenia. W praktyce oznacza to, iż podatnik planujący rozpoczęcie dostawy towarów lub świadczenia usług z tego katalogu, musi zakupić i poddać fiskalizacji kasę jeszcze przed przyjęciem pierwszego klienta.

Zwolnienia przedmiotowe z kasy fiskalnej w 2019 r. - bez względu na wielkość obrotu, zgodnie z załącznikiem.

Zwolnienia podmiotowe z kasy fiskalnej w 2019 r. - Podatnicy, których obrót ze sprzedaży dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w roku 2018 nie przekroczył określonego limitu, mogą korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia obowiązującego w 2019 r. Zgodnie z tym przepisem, zwolnienie podmiotowe z kasy fiskalnej przysługuje podatnikom, których obrót netto z tej sprzedaży w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył kwoty 20.000 zł netto. Podatnicy kontynuujący sprzedaż w 2019 r., którzy nie przekroczyli limitu w roku 2018, ze zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej w 2019 r. korzystają do czasu przekroczenia limitu w wysokości 20.000 zł.

Podatnicy, którzy rozpoczynają sprzedaż w 2019 r., kwotę limitu wyliczają w proporcji do okresu jej prowadzenia. Biorą przy tym pod uwagę liczbę dni dokonywania sprzedaży – od dnia wykonania pierwszej czynności do końca roku.
20.000 ZŁ / 365 DNI X LICZBA DNI PROWADZENIA SPRZEDAŻY

Przekroczenie limitu do zwolnienia z kasy w 2019 r. – Podatnik, którego obrót netto ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych przekroczył przysługujący mu limit, na wprowadzenie kasy fiskalnej ma 2 miesiące. Zgodnie z § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia, termin ten liczy się od końca miesiąca, w którym obrót podatnika przekroczył limit.


michalsierpowski dnia maj 15 2019 19:13:29 Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 572 Czytań · Drukuj
Koniec z deklaracjami VAT - pozostanie JPK

Zgodnie z nowymi przepisami, od lipca 2019 r. deklaracje VAT przestają istnieć. Jedynym dokumentem, jaki wyślemy, będzie nowy plik JPK.

Od początku 2018 roku wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą, które są płatnikami VAT, objęte zostały obowiązkiem wysyłki tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK VAT). Obowiązkowy plik zawiera całą ewidencję VAT.

Comiesięczna wysyłka pliku JPK jest jednak obowiązkiem niezależnym od wysyłania deklaracji VAT-7. Oba obowiązki istniały równolegle, pomimo tego, iż informacje zawarte w obu tych dokumentach w znacznej mierze pokrywały się.

Nowe przepisy przewidują scalenie pliku JPK_VAT oraz deklaracji VAT-7 w jeden dokument. Nowy plik będzie nadal funkcjonował jako JPK_VAT.

W nowym, scalonym pliku znajdą się wszystkie informacje dostarczane do tej pory do urzędu skarbowego w deklaracjach VAT-7 i starych plikach JPK.

Przepisy o nowych plikach JPK wchodzą w życie 1 lipca 2019 roku. Co jednak istotne, do rozliczeń za czerwiec 2019 r. stosowane będą jeszcze stare przepisy. Sierpień będzie pierwszym miesiącem, w którym wyślemy już nowy, scalony plik JPK zawierający dane za lipiec 2019 r.michalsierpowski dnia maj 04 2019 12:03:35 Czytaj więcej · 1 Komentarzy · 570 Czytań · Drukuj
Składki ZUS dla przedsiębiorców - od 1 stycznia 2019

Przedsiębiorcy nie korzystający z ulgi

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy: 2 859,00 zł

1. Składka na ubezpieczenie emerytalne - 19,52%, tj. 558,08 zł
2. Składka na ubezpieczenie rentowe - 8,00%, tj. 228,72 zł
3. Składka na ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne) - 2,45%, tj. 70,05 zł
4. Składka na ubezpieczenie wypadkowe - 1,67% (nie więcej niż 9 pracowników), tj. 47,75 zł
5. Składka na Fundusz Pracy - 2,45%, tj. 70,05 zł.

Przedsiębiorcy korzystający z preferencyjnych składek (7.- 30. miesiąc prowadzenia działalności):

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: 675 zł

1. Składka na ubezpieczenie emerytalne - 19,52%, tj. 131,76 zł
2. Składka na ubezpieczenie rentowe - 8,00%, tj. 54,00 zł
3. Składka na ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne) - 2,45%, tj. 16,54 zł
4. Składka na ubezpieczenie wypadkowe - 1,67% (nie więcej niż 9 pracowników), tj. 11,27 zł

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla wszystkich przedsiębiorców: 3803,56 zł

1. Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 9,00%, tj. 342,32 zł.

Przez pierwsze 6 miesięcy działalności gospodarczej przedsiębiorcy mogą opłacać jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne.michalsierpowski dnia styczeń 31 2019 14:31:18 Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 681 Czytań · Drukuj
Zmiany w prawie pracy 2019

Od 1 stycznia 2019 r. pracodawca będzie mógł prowadzić i przechowywać dokumentację pracowniczą (akta osobowe i dokumenty w sprawach związanych ze stosunkiem pracy) w wersji papierowej lub elektronicznej. Obie te formy będą równorzędne. Zmianę dokumentacji na elektroniczną będzie mógł uczynić w każdym czasie, bez względu na to, czy zatrudnił pracowników przed czy od 1 stycznia 2019 r.

Zasadniczo od 1 stycznia 2019 r. obowiązek archiwizacji dokumentacji pracowniczej zostanie skrócony z 50 do 10 lat. Okres ten ma być liczony od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Początek liczenia tego terminu będzie zatem przypadał zawsze na 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym doszło do zakończenia stosunku pracy.

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązującą formą wypłaty wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom będzie forma bezgotówkowa. Od tej daty pracodawcy mogą żądać od pracowników podania numeru rachunku płatniczego, na który zostanie dokonany przelew ich wynagrodzenia. Pracownicy nadal jednak będą mogli pobierać wynagrodzenie do rąk własnych. Pobieranie wynagrodzenia, zarówno w formie bezgotówkowej, jak i do rąk własnych, będzie wymagać od nich złożenia wniosku w postaci papierowej lub elektronicznej. Wypłata wynagrodzenia na konto nie będzie wymagała takiego wniosku. Wystarczy podanie numeru rachunku.

Zleceniobiorcy i przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników ani zleceniobiorców od 1 stycznia 2017 r. mają prawo, podobnie jak pracownicy, do minimalnego wynagrodzenia, ale w postaci gwarancyjnej stawki za godzinę wykonania zlecenia/świadczenia usług (art. 1 pkt 1a-1b ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę). W 2019 r. stawka godzinowa przysługująca tym osobom nie będzie mogła być niższa od 14,70 zł brutto za godzinę pracy. Zatem będzie o 1 zł wyższa od stawki obowiązującej w 2018 r. (13,70 zł brutto).


michalsierpowski dnia grudzień 29 2018 11:14:16 Czytaj więcej · 1 Komentarzy · 629 Czytań · Drukuj
Zmiany w deklaracji VAT-7 i VAT-7K

Zgodnie z art. 20 ustawy o VAT zostaną wprowadzone uproszczenia w zakresie ubiegania się o zwrot kwoty podatku naliczonego VAT, które obejmą podatników dokonujących dostawy towarów lub świadczących usługi poza terytorium kraju i nie dokonujących sprzedaży opodatkowanej oraz nie dokonujących w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz czynności, o których mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 Ustawy. W przypadku tych podatników nie będzie konieczności ubiegania się o zwrot podatku VAT poprzez składanie odrębnego wniosku (VAT-ZZ).

Ponadto, zmiana wprowadza uproszczenie dla podatników ubiegających się o przyspieszenie zwrotu podatku VAT w terminie do 25 dni na podstawie art. 87 ust. 6 ustawy, zgodnie z którą nie mają oni obowiązku złożenia odrębnego wniosku o przyspieszenie zwrotu podatku (VAT-ZT).michalsierpowski dnia grudzień 29 2018 11:07:27 Czytaj więcej · 1 Komentarzy · 651 Czytań · Drukuj
Strona 1 z 41 1 2 3 4 > >>
Orły Rachunkowości
Made with GlitterPhoto.net
Certyfikat RODO
Made with GlitterPhoto.net
Rzetelna Firma
Made with GlitterPhoto.net
Certyfikat Profiniks
GlitterPhoto
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

dino
30/05/2019 19:11
bardzo cenna informacja

Projekty Finanse i Księgowość PROFINIKS Michał Sierpowski

ul. Kąty Grodziskie 111/8D, 03-289 Warszawa (Białołęka)

tel: 604-109-906; (22) 675-12-95

profiniks@gmail.com


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie