Biuro rachunkowe PROFINIKS Warszawa Białołęka dojazd do klienta kompleksowe usługi księgowe niskie ceny księgowość białołęka
Nawigacja
Strona Główna
Kontakt
Cennik usług
Artykuły (206)
News (412)
Praca w biurze rachunkowym
FAQ (118)
Forum (2)
Ciekawe linki (29)
Szukaj

Wymiana linków
Wymiana linkami
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 1
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: michalsierpowski
Wysoka jakość usług
Made with GlitterPhoto.net
Panorama Firm

Jesteśmy także na:

Panorama Firm – Odkrywaj blisko. Szukaj lokalnie.
B+R - ogólnie i zmiany w roku 2017
Wydatki poniesione na badania lub w inny sposób pozyskiwaną wiedzę, których wynik może być wykorzystany do produkcji nowych lub ulepszonych produktów lub technologii, określane są jako koszty prac rozwojowych (art. 26e-26g ustawy PIT i art. 18d-18e ustawy CIT).

W roku 2017 za koszty kwalifikowane uznać będzie można 50% należności z tytułu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej. W przypadku pozostałych kosztów kwalifikowanych przedsiębiorstwa ze statusem MŚP mogą dokonać odpisu w wysokości 50%, a w przypadku pozostałych podatników 30 % kosztów kwalifikowanych.

Przedsiębiorca, który inwestuje w prace rozwojowe ma kilka możliwości rozliczenia poniesionych wydatków w czasie. Koszty prac rozwojowych mogą być bowiem zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu, w którym zostały poniesione albo począwszy od tego miesiąca w równych częściach w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy.

Inną możliwością jest zaliczenie poniesionych wydatków jednorazowo w roku podatkowym, w którym prace zostały zakończone. Przedsiębiorcy, gdy spełnią dodatkowe wymagania, mogą także podjąć decyzję o rozliczeniu tego rodzaju wydatków poprzez odpisy amortyzacyjne.

Amortyzację można jednak wybrać tylko w przypadku, gdy prace rozwojowe zakończone zostaną wynikiem pozytywnym, który może być wykorzystany na potrzeby działalności gospodarczej przedsiębiorcy.
Z całkowitych kosztów prowadzonej działalności podatnik może wyodrębnić następujące koszty związane z B+R:
1) wynagrodzenie pracowników B+R wraz ze składkami ZUS,
2) najem aparatury badawczej,
3) zakup materiałów i surowców,
4) zakup ekspertyz i usług doradczych.

Poszerzony został katalog kosztów kwalifikowanych o wydatki związane z ochroną własności intelektualnej. Są to koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy i prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, poniesione przez podatnika np. na przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i samo zgłoszenie do Urzędu Patentowego RP lub odpowiedniego zagranicznego organu, opłaty okresowe, opłaty za odnowienie, koszty tłumaczeń, itd. Dotyczy to na razie jednak jedynie podmiotów z sektora MŚP.

Nie zalicza się wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło.

Przedsiębiorca nie rozliczy wydatków ogólnych, czyli opłat za m.in. wynajem, użytkowanie lub utrzymywanie lokali, usługi księgowe i doradcze (jeśli nie dotyczą aspektów B+R) oraz usługi pocztowe i internetowe.

Koszty dwukrotnie wpływają na wysokość podatków.
Po raz pierwszy- podatnicy ujmują koszty pracownicze w kosztach uzyskania przychodów na zasadach ogólnych (100%).
Po raz drugi - poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania w wysokości 50% ujętych już wcześniej w kosztach.

Ustawodawca wprowadził także pewne obowiązki administracyjne. Podatnicy korzystający z ulgi B+R są bowiem zobowiązani do wykazania kosztów kwalifikowanych objętych ulgą B+R w składanym zeznaniu podatkowym. W tym celu stworzony został specjalny formularz CIT-BR (będący załącznikiem do CIT-8) – „Informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową". Oznacza to, że podatnik we własnym zakresie musi prowadzić ewidencję pomocniczą w celu wyodrębnienia kosztów kwalifikowanych.

Zgodnie z przepisami podatkowymi (art. 16b ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) wartościami niematerialnymi i prawnymi są koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym, jeśli:
a) produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a dotyczące ich koszty prac rozwojowych wiarygodnie określone, oraz
b) techniczna przydatność produktu lub technologii została przez podatnika odpowiednio udokumentowana i na tej podstawie podatnik podjął decyzję o wytwarzaniu tych produktów lub stosowaniu technologii, oraz
c) z dokumentacji dotyczącej prac rozwojowych wynika, że koszty prac rozwojowych zostaną pokryte spodziewanymi przychodami ze sprzedaży tych produktów lub zastosowania technologii.

Aby zaliczyć poniesione wydatki do kosztów uzyskania przychodów, należy spełnić łącznie dwa warunki, o których mowa w art. 15 ust. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: zakończyć prace rozwojowe i wynik tych prac nie pozwala na zaliczenie ich do wartości niematerialnych i prawnych. 

Koszty nabycia np konceptu maszyny stanowią element kosztów prac rozwojowych prowadzonych przez jednostkę na własne potrzeby. Do czasu zakończenia prac rozwojowych powinny one zostać zaksięgowane jako rozliczenia międzyokresowe kosztów. Dopiero gdy prace te zakończą się powodzeniem, można je aktywować jako wartości niematerialne i prawne.

Drugą bardzo korzystną zmianą dla podatników jest tzw. mechanizm refundacji, czyli możliwość otrzymania zwrotu gotówkowego od organu podatkowego, w przypadku gdy dochody podatkowe lub odnotowana strata podatkowa nie pozwalają na skonsumowanie całej korzyści wynikającej z ulgi B+R. Jest to sytuacja typowa dla tzw. start-upów, które w początkowej fazie rozwoju nie generują dochodu ze względu na duże nakłady inwestycyjne na B+R. Właśnie dla takich podatników został przewidziany ten mechanizm, będący w praktyce pewną formą bezzwrotnej dotacji, jaką może otrzymać podatnik od organu podatkowego, jeśli wykazuje stratę podatkową.

Należy jednak pamiętać, że do skorzystania z takiego mechanizmu będą uprawnieni:
- w pierwszym roku prowadzenia działalności gospodarczej – wszyscy podatnicy,
- w drugim roku prowadzenia działalności gospodarczej – tylko MSP,
- w kolejnych latach prowadzenia działalności – mechanizm nie przysługuje żadnym podatnikom.
Należy jednak pamiętać, że skorzystanie ze zwrotu bezpośredniego wyłącza możliwość odliczenia tych samych kwot w ramach ulgi w kolejnych 6 latach podatkowych.

Ulga podatkowa na działalność B+R daje podatnikom duże możliwości, ale należy pamiętać także o pewnych ograniczeniach wynikających wprost z przepisów, a zatem:
- ulga B+R nie przysługuje w stosunku do tych kosztów kwalifikowanych, które zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie (np. dotacje, subwencje),
- z ulgi B+R nie będą mogli skorzystać podatnicy, którzy w danym roku prowadzili działalność na terenie SSE na podstawie zezwolenia,
- koszty kwalifikowane ponoszone w ramach badań podstawowych (tj. bardzo wstępnego etapu działalności B+R) mogą być objęte ulgą B+R wyłącznie pod warunkiem, że badania te są prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową,
- inne ograniczenia (np. brak prawa do zaliczenia do kosztów kwalifikowanych wydatków z tytułu odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej ponoszonych na podstawie umowy zawartej z podmiotem powiązanym).

michalsierpowski dnia czerwiec 06 2017 08:48:41 0 Komentarzy · 160 Czytań · Drukuj
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Certyfikat RODO
Made with GlitterPhoto.net
Rzetelna Firma
Made with GlitterPhoto.net
Certyfikat Profiniks
GlitterPhoto
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Brak postów.
Projekty Finanse i Księgowość PROFINIKS Michał Sierpowski

ul. Kąty Grodziskie 111/8D, 03-289 Warszawa (Białołęka)

tel: 604-109-906; (22) 675-12-95

profiniks@gmail.com


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie