Biuro rachunkowe PROFINIKS Warszawa Białołęka dojazd do klienta kompleksowe usługi księgowe niskie ceny księgowość białołęka
Zapraszamy na nową stronę firmy
Made with GlitterPhoto.net
Nawigacja
Strona Główna
Kontakt
Cennik usług
Artykuły (206)
News (412)
Praca w biurze rachunkowym
FAQ (118)
Forum (2)
Ciekawe linki (29)
Szukaj

Wymiana linków
Wymiana linkami
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 2
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: dino
Prowadzenie działalności w miejscu zamieszkania i wliczanie wydatków mieszkaniowych do kosztów podatkowych

Urzędy skarbowe generalnie wyrażają zgodę, aby osoba prowadząca działalność gospodarczą w swoim mieszkaniu odliczała od podatku wydatki poniesione na kupno np. mebli biurowych, ekspresu do kawy, czynszu czy zakupów do mieszkania/kosztów remontu. Dotyczy to jednak tylko i wyłącznie pieniędzy wydanych na część biurową.

Ważne jest, aby miejsce do pracy było uzasadnione i wyodrębnione. Problem zaczyna się, gdy lokal, w którym mieszkamy i prowadzimy działalność, jest niewielki. Teoretycznie przedsiębiorca prowadzący działalność nawet w kawalerce powinien mieć możliwość odliczenia np. 20-35% wydatków na utrzymanie lokalu i wydatki te nie są co do zasady wyłączone z kosztów podatkowych (nie zostały wymienione w art. 23 ustawy o PIT, który określa, czego nie wolno zaliczyć do kosztów). Jeżeli więc wydatki pozostają w związku z przychodem lub z zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodu, to w takim zakresie będą podlegały odliczeniu.

Niemniej, w związku z tym, że nie jest to jednoznacznie rozstrzygnięte w przepisach podatkowych urząd skarbowy może zakwestionować rozliczenie i trzeba się przygotować, aby w razie ewentualnej kontroli móc udowodnić, że daną działalność gospodarczą prowadzimy w konkretnym miejscu domu/mieszkania i zaliczane przez nas do kosztów wydatki są potrzebne do jej prowadzenia. Decyzja o uznaniu naszej argumentacji zależy często od interpretacji Urzędu Skarbowego.michalsierpowski dnia sierpień 12 2018 18:30:49 Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 479 Czytań · Drukuj
RODO - nowe przepisy obowiązujące od 25 maja 2018 r.

Obowiązek  RODO obejmuje wszystkie typy przedsiębiorstw — od osób prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą, przez małe firmy po duże korporacje. Jednym z najważniejszych problemów będzie dostosowanie do nowych regulacji elektronicznego obiegu dokumentów w firmie.

Pierwszym krokiem w wyborze rozwiązania do obiegu dokumentów jest ocena i przeanalizowanie rodzajów ryzyka, jakie występują w branży i w samej firmie. Dokonując tego wyboru, warto pamiętać, że na żądanie instytucji i urzędów nadzorujących wykonanie RODO będzie trzeba wykazać, że dane rozwiązanie zostało dobrane pod kątem zgodności z zasadami przetwarzania danych. Następnym etapem jest sprawdzenie polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym oraz ich aktualizacja. Przedsiębiorcy będą musieli wskazać środki bezpieczeństwa i procedury bezpiecznego przetwarzania danych, w tym również działań, jakie muszą być podjęte na wypadek ich wycieku.

W polityce bezpieczeństwa przygotowanej dla firmy muszą znaleźć się wykazy zabezpieczeń fizycznych i technicznych, określenie, gdzie dokładnie przetwarzane są dane, oraz spis programów, jakie używane są do ich przetwarzania. Drugim elementem jest instrukcja. To praktyczny spis procedur bezpieczeństwa stosowanych w firmie, dotyczący typów nadawanych uprawnień, uwierzytelniania, autoryzacji oraz stosowania i rozwoju narzędzi programistycznych. Ważne, aby instrukcje postępowania w przypadku zagrożeń, jakimi są wycieki danych czy ataki hakerskie, znajdowały się nie tylko u administratora, ale by zostały rozpowszechnione w całej firmie jako dokumenty wewnętrzne. RODO wymaga, aby istniały gotowe rozwiązania tych problemów i były przygotowane scenariusze działań na wypadek sytuacji nieuprawnionego dostępu do danych wrażliwych lub ataku na firmę. Te informacje powinny być ujęte w gotowych procedurach operacyjnych przedsiębiorstwa. Oznacza to również, że powinny wejść w skład poufnej dokumentacji związanej z elektronicznym obiegiem dokumentów.

Następnym krokiem po dostosowaniu systemów IT do wymagań unijnych lub wdrożeniu nowego systemu, który spełnia te kryteria — oraz przygotowaniu jednolitej dokumentacji dla EOD — jest przeszkolenie wszystkich pracowników zajmujących się przetwarzaniem danych osobowych.

W przypadku biura rachunkowego istotne jest, aby podmiot przetwarzający dane na zlecenie zawarł Umowę z administratorem danych tzw. umowę powierzenia, w której zostaną określone zasady przetwarzania danych. Jest to tzw. upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

Kolejnym elementem koniecznym do wdrożenia jest rejestr czynności przetwarzania danych osobowych jest elementem dokumentacji ochrony danych. Dotyczy nie tylko dużych przedsiębiorstw, ale również małych firm, które przetwarzają dane w sposób niesporadyczny, a więc również biur rachunkowych. Może być prowadzony  w formie pisemnej bądź w wersji elektronicznej. 

Ponadto, RODO nakłada prawny obowiązek informowania o incydentach bezpieczeństwa dotyczących danych osobowych (np zgubienie nośnika z danymi).michalsierpowski dnia maj 25 2018 12:57:15 Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 513 Czytań · Drukuj
RODO – nowe przepisy o ochronie danych osobowych

Począwszy od 25 maja 2018 roku wejdzie w życie nowe rozporządzenie o ochronie danych osobowych dotyczące przepisów RODO.

Obowiązek  RODO obejmuje wszystkie typy spółek — od osób prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą przez małe firmy po korporacje. Jednym z najważniejszych problemów będzie dostosowanie do nowych regulacji elektronicznego obiegu dokumentów (EOD) w firmie.

Pierwszym krokiem w wyborze rozwiązania do obiegu dokumentów jest ocena i przeanalizowanie rodzajów ryzyka, jakie występują w branży i w samej firmie. Dokonując tego wyboru, warto pamiętać, że na żądanie instytucji i urzędów nadzorujących wykonanie RODO będzie trzeba wykazać, że dane rozwiązanie zostało dobrane pod kątem zgodności z zasadami przetwarzania danych.

Następnym etapem jest sprawdzenie polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym oraz ich aktualizacja. Przedsiębiorcy będą musieli wskazać środki bezpieczeństwa i procedury bezpiecznego przetwarzania danych, w tym również działań, jakie muszą być podjęte na wypadek ich wycieku.

W polityce bezpieczeństwa przygotowanej przez firmę muszą znaleźć się wykazy zabezpieczeń fizycznych i technicznych, określenie, gdzie dokładnie przetwarzane są dane, oraz spis programów, jakie używane są do ich przetwarzania. Drugim elementem jest instrukcja. To praktyczny spis procedur bezpieczeństwa stosowanych w firmie, dotyczący typów nadawanych uprawnień, uwierzytelniania, autoryzacji oraz stosowania i rozwoju narzędzi programistycznych. Oba te dokumenty to podstawa przy wyborze nowego dostawcy systemu elektronicznego obiegu dokumentów — zwłaszcza jeśli taki system ma być rozwiązaniem opracowanym od podstaw przez zewnętrznego dostawcę.

Następnym krokiem jest przeszkolenie wszystkich pracowników zajmujących się przetwarzaniem danych osobowych.

Podmiot przetwarzający dane na zlecenie np. biuro rachunkowe powinien zawrzeć z administratorem danych tzw umowę powierzenia w której zostaną określone zasady przetwarzania danych. (upoważnienie do przetwarzania danych osobowych). Zgoda może być wyrażona w dowolnej formie.


michalsierpowski dnia maj 13 2018 18:40:24 Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 540 Czytań · Drukuj
Spółka jawna prowadząca PKPiR a sprawozdanie finansowe

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości (art. 70a), Kierownik Jednostki będącej spółką jawną osób fizycznych, której przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro i która nie stosuje zasad rachunkowości (na podstawie art. 2 ust. 2 Ustawy), składa w sądzie rejestrowym prowadzącym Krajowy Rejestr Sądowy, w terminie 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy: Oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.

Za kierownika jednostki należy uznać w przypadku spółki jawnej wspólnika lub wspólników spółki, uprawnionych do reprezentacji spółki.


michalsierpowski dnia maj 04 2018 20:19:14 Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 562 Czytań · Drukuj
Obniżenie składki na ubezpieczenie wypadkowe

Od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. trwa nowy okres składkowy, od którego ustalana jest wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe. Dla wszystkich płatników składek zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych stopa procentowa składki na to ubezpieczenie wynosi 50% najwyższej stopy procentowej, ustalonej na dany rok składkowy dla grupy działalności.

Z uwagi na to, że najwyższa stopa procentowa składki dla grup działalności wynosi 3,33 % (do tej pory 3,60%) - począwszy od składek za kwiecień 2018 r. dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 ubezpieczonych składka będzie niższa i wyniesie 1,67 % (obecnie 1,8 %). Oczywiście niższa składka dotyczy również przedsiębiorców opłacających składki ZUS wyłącznie za siebie.


michalsierpowski dnia kwiecień 29 2018 19:55:25 Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 521 Czytań · Drukuj
Ulga na start - 6-miesięczne zwolnienie ze składek ZUS

Od 30 kwietnia 2018 r. zaczynają obowiązywać przepisy Ustawy Prawo Przedsiębiorców, która całkowicie zastąpi obowiązującą dotychczas ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Nowe przepisy wprowadzają wiele nowych rozwiązań. Najważniejsze z nich - z punktu widzenia małych przedsiębiorców - to zniesienie obowiązku rejestracji w przypadku najmniejszych działalności gospodarczych oraz 6-miesięczne zwolnienie ze składek ZUS czyli tzw. "ulga na start". 

Zwolnienie wynikające z nowych przepisów odnosi się jedynie do składek na ubezpieczenie społeczne. Zwolnienie to nie dotyczy zatem składki zdrowotnej.

Zgodnie z z art. 18 Prawa Przedsiębiorców, prawo do zwolnienia z ZUS przysługuje przedsiębiorcy, który:
• jest osobą fizyczną,
• podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy lub podejmuje ją ponownie, lecz po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia,
• nowej działalności nie wykonuje na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej, w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał czynności wchodzące w zakres tej nowej działalności.


michalsierpowski dnia kwiecień 29 2018 18:51:28 Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 567 Czytań · Drukuj
Amortyzacja - zmiany od roku 2018

Zgodnie z nowelizacją ustaw o CIT i PIT, od 1 stycznia 2018 r. zmienił się limit tzw. jednorazowej amortyzacji. W poprzednim roku kosztem uzyskania przychodu mogły być zakupy poniżej 3,5 tys. zł. Teraz kwota wynosi 10 tys zł.

Dotyczy to potrzebnych przedsiębiorcom zakupów, m.in. sprzętu elektronicznego, wyposażenia biura czy środków transportu. Obecnie dopiero przy zakupie sprzętu, którego cena jednostkowa przekracza 10 tys. zł, trzeba wprowadzać go do ewidencji i rozliczać stopniowo przez naliczanie odpisów amortyzacyjnych.


michalsierpowski dnia kwiecień 22 2018 10:59:47 Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 526 Czytań · Drukuj
Faktura tylko na podstawie NIP z paragonu fiskalnego - zmiana

Zgodnie z nowymi przepisami, które prawdopodobnie zaczną obowiązywać od lipca 2018 r., przedsiębiorca będzie mógł zażądać wystawienia faktury na podstawie paragonu tylko w przypadku, gdy paragon taki zawierać będzie NIP nabywcy. I tylko na taki konkretny NIP faktura będzie mogła być wystawiona.

Nowe przepisy oznaczają więc, że wszystkie "anonimowe" paragony (a takie właśnie wydawane będą konsumentom, nie będącym przedsiębiorcami) staną się całkowicie bezużyteczne dla celów wystawienia późniejszej faktury. Przedłożenie paragonu bez widniejącego na nim NIP-u nabywcy powinno bowiem spotkać się z odmową wystawienia faktury.

Przedsiębiorcy przyzwyczajeni do odbierania faktur na podstawie paragonów powinni zatem pamiętać, aby od lipca tego roku nie zapomnieć o podaniu numeru NIP już w momencie zakupu. Tylko taki paragon bowiem będzie stanowić podstawę do wydania późniejszej faktury.michalsierpowski dnia kwiecień 22 2018 10:29:06 Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 538 Czytań · Drukuj
Ulga w ZUS na start działalności

Zgodnie z nowymi przepisami, działalności gospodarcze założone począwszy od 30 kwietnia 2018 roku będą mogły skorzystać z 6-miesięcznego zwolnienia z ZUS.

Tzw. "ulga na start" ma obowiązywać przez pierwszych 6 miesięcy prowadzenia firmy i będzie przysługiwać każdej osobie zakładającej nową działalność gospodarczą.

Półroczne zwolnienie z opłacania daniny będzie dotyczyć składek na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy. Zwolnienie nie obejmie jednak składki zdrowotnej.


michalsierpowski dnia kwiecień 22 2018 10:01:05 Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 559 Czytań · Drukuj
Korzystne zmiany w prawie przedsiębiorców

Zgodnie z przyjętą 26 stycznia 2018 r. Ustawą – Prawo przedsiębiorców zostało wprowadzonych 6 nowych zasad:

1. Co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone – przedsiębiorca może prowadzić biznes w sposób wolny, jeśli nie łamie wyraźnych zakazów lub ograniczeń.

2. Domniemanie uczciwości przedsiębiorcy - przedsiębiorca nie musi udowadniać swojej uczciwości, a wątpliwości co do okoliczności konkretnej sprawy będą rozstrzygane na korzyść firmy.

3. Przyjazna interpretacja przepisów - niejasne przepisy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorców. To do urzędników będzie należało udowodnienie przedsiębiorcy winy, a nie na odwrót.

4. Zasada proporcjonalności - urząd nie może nakładać na przedsiębiorcę nieuzasadnionych obciążeń, np. nie będzie mógł żądać dokumentów, którymi już dysponuje.

5. Zasada milczącej zgody - jeśli po upływie ustawowego czasu wydania jakiejś decyzji urzędowej, przedsiębiorca nie dostanie sygnału z urzędu, może zakładać, że jest ona pozytywna.

6. Zasada odpowiedzialności urzędników za naruszenie prawa - pracownicy administracji powinni postępować profesjonalnie i poczuwać się do odpowiedzialności za działania podejmowane w wykonaniu obowiązków służbowych.

michalsierpowski dnia styczeń 28 2018 11:32:55 Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 565 Czytań · Drukuj
Składki ZUS dla przedsiębiorców od 1 stycznia 2018 r. (ZUS zwykły i preferencyjny)

Przedsiębiorcy nie korzystający z ulgi

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy: 2 665,80 zł

1. Składka na ubezpieczenie emerytalne - 19,52%, tj. 520,36 zł
2. Składka na ubezpieczenie rentowe - 8,00%, tj. 213,26 zł
3. Składka na ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne) - 2,45%, tj. 65,31 zł
4. Składka na ubezpieczenie wypadkowe - 1,80% (nie więcej niż 9 pracowników), tj. 47,98 zł
5. Składka na Fundusz Pracy - 2,45%, tj. 65,31 zł.

Przedsiębiorcy korzystający z preferencyjnych składek (pierwsze 24 miesiące działalności):

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: 630 zł

1. Składka na ubezpieczenie emerytalne - 19,52%, tj. 122,98 zł
2. Składka na ubezpieczenie rentowe - 8,00%, tj. 50,40 zł
3. Składka na ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne) - 2,45%, tj. 15,44 zł
4. Składka na ubezpieczenie wypadkowe - 1,80% (nie więcej niż 9 pracowników), tj. 11,34 zł

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla wszystkich przedsiębiorców: 3554,93 zł

1. Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 9,00%, tj. 319,94 zł.michalsierpowski dnia styczeń 28 2018 11:04:26 Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 584 Czytań · Drukuj
Strona 3 z 41 < 1 2 3 4 5 6 > >>
Orły Rachunkowości
Made with GlitterPhoto.net
Certyfikat RODO
Made with GlitterPhoto.net
Rzetelna Firma
Made with GlitterPhoto.net
Certyfikat Profiniks
GlitterPhoto
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

dino
30/05/2019 19:11
bardzo cenna informacja

Projekty Finanse i Księgowość PROFINIKS Michał Sierpowski

ul. Kąty Grodziskie 111/8D, 03-289 Warszawa (Białołęka)

tel: 604-109-906; (22) 675-12-95

profiniks@gmail.com


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie