Biuro rachunkowe PROFINIKS Warszawa Białołęka dojazd do klienta kompleksowe usługi księgowe niskie ceny księgowość białołęka
Zapraszamy na nową stronę firmy
Made with GlitterPhoto.net
Nawigacja
Strona Główna
Kontakt
Cennik usług
Artykuły (206)
News (412)
Praca w biurze rachunkowym
FAQ (118)
Forum (2)
Ciekawe linki (29)
Szukaj

Wymiana linków
Wymiana linkami
Online
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 2
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: dino
Wynagrodzenia - rok 2017

Od dnia 1 stycznia 2017 r. minimalne wynagrodzenie zostało ustalone w wysokości 2.000 zł (&1 rozporządzenia RM a dnia 9 września 2016 r.). Zmiana wystąpiła również w wysokości wynagrodzenia za pracę w przypadku umów zleceń oraz umów o świadczenie usług, które nie może być niższe niż 13 zł za godzinę.

Kwota wolna wzrosła do 6.600 zł, ale tylko dla najbiedniejszych. Podatnik o dochodzie od 11 000 zł do 85 528 zł w skali roku będzie opodatkowany na dotychczasowych zasadach. Po przekroczeniu dochodu 85 528 zł kwota wolna zacznie maleć, a zarabiający powyżej 127.000 zł (co stanowi miesięcznie 10.583 zł) w ogóle nie skorzystają z kwoty wolnej.


michalsierpowski dnia luty 25 2017 19:45:19 Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 526 Czytań · Drukuj
Amortyzacja w 2017 roku

Zgodnie z art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, od początku roku 2017 przysługuje nowy limit jednorazowych odpisów amortyzacyjnych i ulepszeń środków trwałych. Wynosi on w 2017 roku 215.000 zł, a dla ulepszeń - 3.500 zł. Wybór częstotliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych wynika z decyzji podatnika obowiązującej co najmniej rok podatkowy.

Stawki te mogą być obniżane lub podwyższane w okresie amortyzacji środka trwałego. Obniżenie powinno nastąpić nie później niż w momencie dokonania pierwszego w danym roku odpisu. Można ją w późniejszym okresie przywrócić do stawki pierwotnej (nie powinna jednak przekraczać stawki z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych).


michalsierpowski dnia luty 25 2017 19:32:47 Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 547 Czytań · Drukuj
Składki ZUS dla przedsiębiorców od 1 stycznia 2017 r. (ZUS zwykły i preferencyjny)
Przedsiębiorcy nie korzystający z ulgi

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy: 2 557,80 zł

1. Składka na ubezpieczenie emerytalne - 19,52%, tj. 499,28 zł
2. Składka na ubezpieczenie rentowe - 8,00%, tj. 204,62 zł
3. Składka na ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne) - 2,45%, tj. 62,67 zł
4. Składka na ubezpieczenie wypadkowe - 1,80% (nie więcej niż 9 pracowników), tj. 46,04 zł
5. Składka na Fundusz Pracy - 2,45%, tj. 62,67 zł.

Przedsiębiorcy korzystający z preferencyjnych składek (pierwsze 24 miesiące działalności):

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: 600 zł

1. Składka na ubezpieczenie emerytalne - 19,52%, tj. 117,12 zł
2. Składka na ubezpieczenie rentowe - 8,00%, tj. 48,00 zł
3. Składka na ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne) - 2,45%, tj. 14,70 zł
4. Składka na ubezpieczenie wypadkowe - 1,80% (nie więcej niż 9 pracowników), tj. 10,80 zł

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla wszystkich przedsiębiorców: 3 303,13 zł

1. Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 9,00%, tj. 297,28 zł.

michalsierpowski dnia styczeń 20 2017 17:20:30 Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 569 Czytań · Drukuj
Większy limit dla zwolnienia podmiotowego VAT w roku 2017

Wprowadzono przepis przejściowy, z którego wynika, że podatnicy, u których łączna wartość sprzedaży w 2016 roku była wyższa niż 150.000 zł i nie przekroczyła 200.000 zł, mogą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT od 2017 roku. Dotyczyć to będzie także podatników rozpoczynających w 2016 r. wykonywanie czynności opodatkowanych VAT, u których łączna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczyła 150.000 zł i nie przekroczyła 200.000 zł.michalsierpowski dnia styczeń 08 2017 20:39:19 Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 578 Czytań · Drukuj
Ile może dorobić emeryt/rencista

Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zmniejszenie emerytury lub renty następuje po przekroczeniu 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a zawieszenie po przekroczeniu 130%.

W związku z tym, od 1 grudnia 2016 roku do 28 lutego 2017 roku emeryci i renciści mogą dorobić miesięcznie:
• do 2.838,60 zł brutto bez zmniejszenia świadczenia,
• od 2.838,60 zł do 5271,60 zł – świadczenie zmniejszone o sumę przekroczenia 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
• powyżej 5271,60 zł brutto – ZUS wstrzyma wypłatę emerytury lub renty.


michalsierpowski dnia styczeń 08 2017 20:33:43 Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 678 Czytań · Drukuj
Najważniejsze zmiany w podatku VAT w 2017 r.
Od stycznia 2017 r. nowelizacja ustawy o VAT wprowadza wiele zmian, m.in:

- poszerzenie możliwości stosowania tzw. mechanizmu odwróconego obciążenia na transakcje w zakresie budowlanym i informatycznym;
- ograniczenie możliwości korzystania z przyśpieszonego zwrotu VAT w terminie 25 dni;
- ograniczenie stosowania kwartalnych rozliczeń VAT - będą mogły z nich korzystać tylko małe przedsiębiorstwa, tj. podatnicy podatku VAT u których wartość sprzedaży nie przekroczyła 1,2 mln euro.

michalsierpowski dnia grudzień 15 2016 14:03:27 Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 526 Czytań · Drukuj
minimalnie 13 zł za godzinę od nowego roku

Pozostał niecały miesiąc na przygotowanie się do zmian przepisów Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wprowadzających minimalną godzinową stawkę dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia (art. 734 Kodeksu cywilnego) lub umowy o świadczenie usług (art. 750 Kodeksu cywilnego), które wejdą w życie 1 stycznia 2017 r. Minimalna stawka godzinowa na umowie zleceniu lub umowie o świadczenie usług (w tym prowadzącej działalność gospodarczą, jeżeli nie zatrudnia ona pracowników ani zleceniobiorców) w 2017 r. wynosić będzie 13 zł.

Co ważne ustawa nie dotyczy umów o dzieło. Zmiany obejmą zarówno nowe umowy zawierane od tej daty, jak i wcześniej zawarte umowy, które będą nadal trwały w dniu 1 stycznia 2017 r.michalsierpowski dnia grudzień 14 2016 20:56:05 Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 531 Czytań · Drukuj
Odwrotne obciążenie obejmie też usługi budowlane

Zgodnie z nowelizacją przepisów ustawy o VAT, począwszy od 1 stycznia 2017 r., odwrotne obciążenie obejmie również dostawę prac budowlanych, w tym prac:

-obejmujących naprawę,
-porządkowanie,
-konserwację,
-przebudowę,
-rozbiórkę nieruchomości,

a także odbiór robót budowlanych uznawany za dostawę towarów.

Przepis o odwrotnym obciążeniu w przypadku usług budowlanych stosowany ma być jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca (art. 17 ust. lh ustawy o VAT).

Z powyższego wynika, że opodatkowanie na zasadach odwrotnego obciążenia może dotyczyć w zasadzie wszystkich robót remontowych czy budowlanych. Od 01 stycznia 2017 r. do ustawy o VAT dodany będzie załącznik nr 14, w którym wskazane są usługi budowlane objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia.michalsierpowski dnia grudzień 14 2016 18:30:09 Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 640 Czytań · Drukuj
Zmiany w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów w związku z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej

Od 1 stycznia 2017 roku poszerzony zostanie krąg podmiotów zwolnionych z prowadzenia pełnej księgowości i tym samym uprawnionych do prowadzenia PKPiR. W obecnym stanie prawnym, do prowadzenia pełnej księgowości zobowiązane są wszystkie podmioty, których roczne przychody przekraczają 1,2 mln EUR. Od nowego roku limit ten zostanie podwyższony do 2 mln EUR.

Zgodnie z art. 22 Ustawy, od 1 stycznia 2017 roku limit dla transakcji gotówkowych zostanie obniżony ponad 4-krotnie, tj. do wartości 15 tys. PLN. Oznacza to, że wszystkie transakcje powyżej tej wartości będą musiały być rozliczane za pośrednictwem rachunku bankowego.


michalsierpowski dnia grudzień 07 2016 20:40:57 Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 498 Czytań · Drukuj
Rozliczanie kosztów i odpisów amortyzacyjnych dot. samochodów w firmie na szczęście bez zmian

Ministerstwo uwzględniło krytyczne głosy przedsiębiorców i już po pięciu dniach od pierwszej publikacji projektu ustawy, opublikowało kolejną, zmienioną wersję tego dokumentu. Po korekcie dokumentu, z ustawy zniknęły odniesienia do kwestii odliczania kosztów związanych z utrzymaniem i eksploatacją auta. Zniknęły również zapisy dotyczące ograniczenia odliczeń odpisów amortyzacyjnych. Oznacza to, że kwestie te będą regulowane tak jak dotychczas i przedsiębiorcy nie stracą możliwości odliczania kosztów w pełnej wysokości.


michalsierpowski dnia grudzień 01 2016 11:59:01 Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 551 Czytań · Drukuj
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego w I kw. 2017 nie ulegnie zmianie

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego nie podlega waloryzacji w I kwartale 2017 r.


michalsierpowski dnia listopad 28 2016 22:13:45 Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 519 Czytań · Drukuj
Strona 7 z 41 << < 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Orły Rachunkowości
Made with GlitterPhoto.net
Certyfikat RODO
Made with GlitterPhoto.net
Rzetelna Firma
Made with GlitterPhoto.net
Certyfikat Profiniks
GlitterPhoto
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

dino
30/05/2019 19:11
bardzo cenna informacja

Projekty Finanse i Księgowość PROFINIKS Michał Sierpowski

ul. Kąty Grodziskie 111/8D, 03-289 Warszawa (Białołęka)

tel: 604-109-906; (22) 675-12-95

profiniks@gmail.com


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie