Biuro rachunkowe PROFINIKS Warszawa Białołęka dojazd do klienta kompleksowe usługi księgowe niskie ceny księgowość białołęka
Zapraszamy na nową stronę firmy
Made with GlitterPhoto.net
Nawigacja
Strona Główna
Kontakt
Cennik usług
Artykuły (206)
News (412)
Praca w biurze rachunkowym
FAQ (118)
Forum (2)
Ciekawe linki (29)
Szukaj

Wymiana linków
Wymiana linkami
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 2
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: dino
Kategorie Newsów
None-Categorised News
Kategoria: 262
Zaświadczenie o niekaralności
Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
Odliczenie VAT od zakupu okularów korekcyjnych
Pobyt i praca cudzoziemca
Zmiany w kodeksie pracy 2019
Kasa fiskalna 2019
Koniec z deklaracjami VAT - pozostanie JPK
Składki ZUS dla przedsiębiorców - od 1 stycznia 2019
Zmiany w prawie pracy 2019
Zmiany w deklaracji VAT-7 i VAT-7K
Samochód osobowy w działalności gospodarczej 2019 – zmiany w rozliczaniu kosztów
Nowe zasady sporządzania informacji PIT-8C
Informacje i deklaracje podatkowe tylko elektronicznie
Wysyłanie plików JPK tylko za pomocą podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego
Mechanizm podzielonej płatności - Split Payment
Mały podatnik w roku 2019 – metoda kasowa VAT i rozliczenie kwartalne VAT
Rejestr przechowawców - zgłoszenie do końca roku 2018
PIT-37/PIT-38 sporządzony przez urząd skarbowy
Wynagrodzenie małżonka i dzieci będzie kosztem przedsiębiorcy
Zmiany w zasiłkach ZUS - 2019
Możliwość obniżenia składek ZUS dla przedsiębiorcy - począwszy od roku 2019
Prowadzenie działalności w miejscu zamieszkania i wliczanie wydatków mieszkaniowych do kosztów podatkowych
RODO - nowe przepisy obowiązujące od 25 maja 2018 r.
RODO – nowe przepisy o ochronie danych osobowych
Spółka jawna prowadząca PKPiR a sprawozdanie finansowe
Obniżenie składki na ubezpieczenie wypadkowe
Ulga na start - 6-miesięczne zwolnienie ze składek ZUS
Amortyzacja - zmiany od roku 2018
Faktura tylko na podstawie NIP z paragonu fiskalnego - zmiana
Ulga w ZUS na start działalności
Korzystne zmiany w prawie przedsiębiorców
Składki ZUS dla przedsiębiorców od 1 stycznia 2018 r. (ZUS zwykły i preferencyjny)
Wynagrodzenie członków rodziny a KUP - 2018
Nowe preferencje w ZUS - planowane w roku 2018
Elektroniczne przechowywanie dokumentów księgowych w 2017 r.
ZUS preferencyjny - komu nie przysługuje
Wiek emerytalny - 2017
Rejestracja podatnika VAT-UE i informacje podsumowujące - 2017
Usługi budowlane za granicą a VAT
Ustalanie przychodu podatkowego 2017
Harmonogram prac bilansowych 2017 r, dla Spółki, w której rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym
Dowód księgowy - wymogi 2017
Zmiana stanowiska pracy a BHP i badania lekarskie
Reprezentacja w Spółce z o. o.
PRACA NA EMERYTURZE – od 1 czerwca 2017 r.
Zgłoszenie zmian u podatnika 2017
B+R - ogólnie i zmiany w roku 2017
Ryczałt - miesięczny czy kwartalny
Jednolity Plik Kontrolny – ważne informacje
Obniżono limit transakcji gotówkowych z 15 000 euro do 15 000 zł
Ulepszenie inwestycji w obcym środku trwałym 2017
Zmiany w interpretacjach indywidualnych w roku 2017
Sprzedaż wysyłkowa a zwolnienie z kasy rejestrującej 2017r.
Korekta VAT naliczonego w roku 2017
Nowe uproszczone formularze ZUS
Ograniczenie kwartalnego rozliczania podatku VAT
Nowa struktura US od 1 marca 2017
Klasyfikacja środków trwałych 2017.
Opłata produktowa
W 2017 roku CIT 15%
25-termin zwrotu VAT - ograniczenia w roku 2017
Artykuły spożywcze kosztem uzyskania przychodu
Kserokopie i skany dokumentów w roku 2017
Ograniczenia w kwartalnym rozliczaniu podatku VAT
Nowy limit płatności gotówkowych w transakcjach z podmiotem zagranicznym 2017
Wynagrodzenia - rok 2017
Amortyzacja w 2017 roku
Składki ZUS dla przedsiębiorców od 1 stycznia 2017 r. (ZUS zwykły i preferencyjny)
Większy limit dla zwolnienia podmiotowego VAT w roku 2017
Ile może dorobić emeryt/rencista
Najważniejsze zmiany w podatku VAT w 2017 r.
minimalnie 13 zł za godzinę od nowego roku
Odwrotne obciążenie obejmie też usługi budowlane
Zmiany w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów w związku z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej
Rozliczanie kosztów i odpisów amortyzacyjnych dot. samochodów w firmie na szczęście bez zmian
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego w I kw. 2017 nie ulegnie zmianie
Zwolnienia z podatku dochodowego od niektórych świadczeń
Ewidencje VAT zakupu i sprzedaży - elektronicznie do US
W 2017 roku deklaracje VAT już tylko elektronicznie
Nowe obowiązki dla przedsiębiorców w związku ze zmianami w CEIDG
Wydatki poniesione w bieżącym roku dotyczące usług, które odbędą się w roku następnym
Samochody firmowe używane przez wspólników spółek osobowych lub pracowników do celów prywatnych
Zmiany dotyczące zwolnienia z PIT dla dofinansowania przedszkoli pracownikom w ramach ZFŚS
ZUS i Urząd Skarbowy zajęły się kontrolowaniem drobnych sprzedawców, którzy nie założyli działalności
Wyższe emerytury dla kobiet urodzonych po 1948
Zmiany dot. PKPiR w roku 2016
Zmiany w kodach i wzorze deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA
Nowe Wzory druków dotyczących spadków i darowizn
Ustalanie właściwego organu podatkowego na potrzeby podatku VAT
Dotacje na środek trwały a dofinansowanie kosztów wynagrodzenia – różne skutki podatkowe
Składki ZUS dla przedsiębiorców od 1 stycznia 2016 r. (ZUS zwykły i preferencyjny)
Zmiany w oskładkowaniu umów zlecenia od 1 stycznia 2016 r. - zlecenie wykonywane przez osobę zatrudnioną jednocześnie na etacie
Zmiany w oskładkowaniu umów zlecenia od 1 stycznia 2016 r. - przedsiębiorca wykonujący zlecenie
Zmiany w oskładkowaniu umów zlecenia od 1 stycznia 2016 r. - wykonywanie kilku zleceń jednocześnie
Korekta deklaracji VAT bez uzasadnienia przyczyn jej złożenia
Obniżona do 50% stawka odsetek od zaległości podatkowych
Wydatki na samochód zimą a podatek VAT
Zwrot VAT - przyspieszenie terminu
Obowiązki biur rachunkowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
Zmiany dotyczące administratorów bezpieczeństwa informacji
Nowy obowiązek dla płatników ZUS
Zmiany w ustawie o VAT dot. odwrotnego obciążenia, działalności mieszanej, ulgi na złe usługi itp.
Zmiany w umowie o pracę na czas próbny
Powrót do podmiotowego zwolnienia z Vat
Od lipca 2015 roku nie będzieobowiązku korekty odliczenia VAT przez podmioty znajdujące się w upadłości lub likwidacji
Możliwość rozliczenia faktury korygującej bez potwierdzenia jej odbioru
Zmiany dotyczące badań wstępnych
ZUS nie będzie pobierał składek na Fundusz Pracy
Przedsiębiorcy od 1 lipca br. będą mogli odliczyć połowę zapłaconego podatku VAT za paliwo
Od marca 2015 r. ZUS nakłada dodatkową składkę na umowy zlecenia
Niższa składka wypadkowa od kwietnia 2015 r.
Nowe zasady składania deklaracji PIT i CIT od 1 stycznia 2015 r.
Zmiany w kasach fiskalnych w roku 2015
Składki ZUS dla przedsiębiorców od 1 stycznia 2015 r.
Nowe limity w roku 2015
Nowa deklaracja PIT/UZ do rozliczeń PIT za 2014 rok
Obniżenie stóp procentowych
Kto musi prowadzić pełną księgowość w 2015 roku?
Samochód osobowy wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej - formularz VAT-26 i odliczenie VAT
Planowane są duże zmiany w rejestracji spółek w KRS i w urzędach
Samochód ciężarowy a prawo do odliczenia VAT
Więcej kas fiskalnych w roku 2015 r.
Uproszczenia w zakresie ewidencji podatników
Nowy wzór formularza dla rozliczenia darowizny
30 czerwca br. mija termin na dodatkowe badania techniczne pojazdu
Planowane uproszczenia w wykonywaniu działalności gospodarczej
Nowe formularze NIP-2, NIP-7 i ZAP-3
Stopy procentowe na tym poziomie
VAT przy umowie leasingu operacyjnego dla samochodu osobowego - po 1 kwietnia 2014 r.
Odliczenie VAT przed złożeniem VAT-R
Samochód ciężarowy a odliczenie VAT po 1 kwietnia 2014 r.
VAT od paliwa i wydatków eksploatacyjnych związanych z samochodem osobowym po 1 kwietnia 2014 r.
Rewolucja w podatku VAT - 2014
podatki PIT i VAT, a właściwość urzędu skarbowego
Składki ZUS dla przedsiębiorców od 1 stycznia 2014 r. (ZUS zwykły i preferencyjny)
Fakturowanie w roku 2014
Duże zmiany w podatku VAT od roku 2014
Samozatrudnienie pozytywnie oceniane przez młodych Polaków
Nowe formularze dla zryczałtowanego podatku dochodowego
Odwrotne obciążenie w VAT w handlu produktami wrażliwymi
Nowe formularze ZUS w roku 2013
Paragony fiskalne w 2013 roku
Limity dla zwrotu VAT na materiały budowlane w II połowie 2013 r.
Faktury wewnętrzne w 2013 roku prawem nie obowiązkiem
Zmiany dotyczące składek ZUS dla rodziców od 1 września 2013 r.
Prezenty o małej wartości i próbki w roku 2013 a wyłączenie z opodatkowania VAT przy nieodpłatnym przekazaniu
Firmowy lunch w kosztach firmy - ważny wyrok NSA
Nowa podstawa wymiaru składek dla osób przebywających na urlopach wychowawczych
Ograniczenie zasiłków dla przedsiębiorczych matek
Od 1 stycznia 2014 r. nowe zasady dot. odliczenia VAT od samochodów i paliwa
Umowa o dzieło z własnym pracodawcą w trakcie urlopu bezpłatnego
Komisja Europejska krytycznie ocenia politykę gospodarczo-finansową polskiego rządu
Urlop macierzyński w 2013 roku
Delegacja zagraniczna przedsiębiorcy - diety, dowody i różnice kursowe
1% można dla organizacji pożytku publicznego do końca maja
Nowe przepisy dot. kas fiskalnych w 2013
Zasiłek macierzyński i działalność gospodarcza
Import towarów w świetle nowych przepisów
Od 1 marca 2013 r. wzrosły diety za podróże służbowe
Obowiązek pomniejszania kosztów z nieopłaconych faktur
Kalendarium podatkowe – styczeń – kwiecień 2013 r.
Kolejna obniżka stóp procentowych przez RPP
Nowe zasady dotyczące fakturowania w roku 2013
Nowe przepisy dot. 50% kosztów uzyskania przychodów przy umowach o dzieło
Metoda kasowa – zmiany od 1 stycznia 2013 r.
Nazwa spółki cywilnej na fakturze bez imion i nazwisk wspólników?
Ograniczenia przy odliczeniu VAT od samochodów „z kratką” jeszcze w 2013 r.
Obowiązkowa korekta VAT naliczonego przez dłużnia
Wzrost stawki VAT na bilety do kina?
Zusomaty w oddziałach ZUS
Zmiany w podatku od osób fizycznych na 2013 r. uchwalone przez Sejm
Składki ZUS można już płacić on-line
Maleje zdolność kredytowa, czy zmaleją stopy procentowe?
Zmiana podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie
Wzrost płacy minimalnej w 2013 r.
Emeryci i renciści mogą dorobić trochę więcej
Mali i średni przedsiębiorcy nie chcą zmniejszać zatrudnienia
W roku 2013 r. przestaną obowiązywać w przychodniu ZUS RMUA
Wzrost granic stawek podatków i opłat lokalnych od 2013 roku
Bezpłatny odpis z KRS cieszy się dużą popularnością
Faktury elektroniczne – konieczność akceptacji odbiorcy
W 2013 roku duże zmiany w kasach fiskalnych
Od listopada 2012 r. wzrosną progi i zasiłki dla świadczenia rodzinnego
Wielkie zmiany w składkach ZUS na urlopie wychowawczym
Odpis z KRS bezpłatnie
Dynamiczny rozwój usług typu carsharing
Firmy będą krócej czekać na NIP
Dotacje na wsparcie wynalazków dla małych i średnich przedsiębiorstw
Stany Zjednoczone są największym inwestorem zagranicznym w Polsce
Podatek VAT i podatek dla najbogatszych w Unii Europejskiej
Od października br. w przychodni wystarczy numer PESEL
Wzrosły odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych
Planowane i już dokonane zmiany w podatkach
Składki ZUS dla przedsiębiorców po 1 kwietnia 2012
Planowane uruchomienie nowego portalu ZUS
W ciągu 12 ostatnich miesięcy tylko jeden fundusz OFE przyniósł zysk
Będą znaczące zmiany w podatku VAT
1/3 podatników potrafi wypełnić formularz PIT samodzielnie, aż 70% osób składa zeznanie bezpośrednio w urzędzie skarbowym
O 10 lat dłuższy staż pracy dla mundurowych
Dyżury Ministerstwa Finansów w kwietniu
Stopy procentowe pozostają na tym samym poziomie
Becikowe tylko dla najbiedniejszych
Wartość początkowa i amortyzacja samochodu stanowiącego własność małżonków
Zatwierdzono nowe stawki dla składki wypadkowej
Kiedy powrót do poziomu dawnych stawek VAT?
Starzenie się społeczeństwa w Japonii i Europie
Ustawa budżetowa podpisana przez Prezydenta
Aktualizacja Płatnika – wyższa składka rentowa od lutego 2012
Dla ZUS PESEL jest tylko jedynym identyfikatorem
Stawki kilometrówek pozostaną bez zmian
20 lat kontroli skarbowej w Polsce
Jest nowa wersja Płatnika
Nowy wzór zwolnienia lekarskiego ZUS ZLA
Działalność kontrolna urzędów skarbowych w roku 2012
W 2012 r. nie trzeba płacić podwójnej zaliczki za listopad/za III kwartał
Wizyta u lekarza – wystarczy oświadczenie
Ulgi podatkowe za 2012 r. pozostanę bez zmian, a jakie prognozy na 2013?
Ulgi na kasy fiskalne w 2011 roku
Informacje PIT-11 można wysyłać elektronicznie
Zeznania i deklaracje PIT, które w 2012 r. można złożyć przez internet
Od stycznia 2012 r. wyższe składki ZUS dla przedsiębiorców
Zwiększenie składki rentowej opłacanej przez pracodawcę
Większe wykorzystanie preferencji podatkowych w Polsce
Od stycznia 2012 r. weszła w życie nowa ulga w PIT
Zmiany w podatku od nieruchomości w 2012 r
W 2012 roku koniec podwójnych zaliczek
Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2012 r.
Założenie spółki z o.o. przez internet już możliwe
W 2012 r. obowiązują nowe stawki dla karty podatkowej
Ważne terminy w styczniu 2012 r.
Zatrudnianie cudzoziemców – bardziej rygorystyczne przepisy
Prawo pracy – istotne zmiany od 1 stycznia 2012 r.
Możliwa jest rejestracja spółek w Unii Europejskiej przez internet
Do 23 stycznia 2012 r. należy zawiadomić Urząd o prowadzeniu księgi podatkowej
Rozliczanie podatku (PCC) przy zakupie od osoby prywatnej (również przez internet)
W roku 2012 nowe formularze NIP i PIT
Wzrost składek ZUS dla początkujących działalności
Wydatki firm oraz gospodarstw domowych wzrastają i dodatkowo wzrosną w 2012 r.
Wzrost gospodarczy w III kwartale 2011 r.
Długotrwałe bezrobocie wciąż dużym problemem dla urzędów pracy
Wzrosną emerytury, ale krócej będzie można się nimi cieszyć
Zwiększenie akcyzy na olej napędowy i tytoń
Środowiska biznesu o planach rządu
Graniczna kwota składki emerytalnej i rentowej
Coraz więcej polskich inwestycji zagranicznych
Planowane ujednolicenie przepisów w zakresie podpisu elektronicznego
Podniesienie składki rentowej w 2012 r.
Nowe zasady przyznawania ulgi prorodzinnej oraz ograniczone becikowe w 2012 r.
Zamrożenie płac w budżecie państwa
W przyszłym roku wzrost maksymalnej wysokości odprawy pieniężnej w przypadku zwolnień grupowych
Ceny mieszkań będą jeszcze maleć
Wzrost podatku leśnego w 2012 r.
ZUS coraz mocniejszy w Internecie
Fermy zwierząt futerkowych niezgodne z prawem ochrony środowiska, prawem budowlanym i wymaganiami weterynaryjnymi
Zwiększenie podatków od nieruchomości w miastach
Nowe formularze podatkowe CIT i PIT
Polska krajem mało przyjaznym dla prowadzenia działalności gospodarczej
Podatek od lokat – planowana likwidacja luki podatkowej
Skrócenie okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych do 6 miesięcy
Czy gaz łupkowy będzie szansą na tańszą energię dla Polski i Europy?
Obniżenie VAT do 5% na niektóre produkty
Pokaż wszystkie Kategorie
Orły Rachunkowości
Made with GlitterPhoto.net
Certyfikat RODO
Made with GlitterPhoto.net
Rzetelna Firma
Made with GlitterPhoto.net
Certyfikat Profiniks
GlitterPhoto
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

dino
30/05/2019 19:11
bardzo cenna informacja

Projekty Finanse i Księgowość PROFINIKS Michał Sierpowski

ul. Kąty Grodziskie 111/8D, 03-289 Warszawa (Białołęka)

tel: 604-109-906; (22) 675-12-95

profiniks@gmail.com


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie