Powołanie prezesa w Spółce
Dodane przez michalsierpowski dnia Maj 01 2016 17:37:55
Powołanie prezesa odbywa się poprzez uchwałę wspólników na zgromadzeniu zarządu. Jeżeli członek zarządu nie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę czy umowy cywilnoprawnej (o świadczenie usług, zlecenia lub kontraktu menadżerskiego), a wykonuje swoje funkcje jedynie na podstawie powołania do pełnienia funkcji, podstawą otrzymywania przez członka zarządu wynagrodzenia będzie uchwała zgromadzenia wspólników.

Wynagrodzenie rozpoznawane jest na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako przychód z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Jeśli chodzi o składki ZUS, to odpłatne pełnienie funkcji członka zarządu w spółce na podstawie powołania (na mocy uchwały zgromadzenia wspólników) nie stanowi tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych w ZUS. Tym samym osoby sprawującej taką funkcję nie zgłasza się do tych ubezpieczeń w organie rentowym. W konsekwencji nie jest również tytułem do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.