W 2012 r. nowe wzory zeznań podatkowych
Dodane przez michalsierpowski dnia Październik 11 2011 07:55:20
Zgodnie z projektem Rozporządzenia Ministra Finansów z 6 października 2011 r. ws. określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, od 1 stycznia 2012 r. będą obowiązywały nowe wzory deklaracji PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 i PIT-40, a także załączników do tych deklaracji (PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/M, PIT/Z, PIT/G).
Rozszerzona zawartość newsa
Zgodnie z projektem Rozporządzenia Ministra Finansów z 6 października 2011 r. ws. określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, od 1 stycznia 2012 r. będą obowiązywały nowe wzory deklaracji PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 i PIT-40, a także załączników do tych deklaracji (PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/M, PIT/Z, PIT/G).

W drukach podatkowych składanych przez podatników lub płatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamiast numeru NIP zostanie wprowadzony identyfikator podatkowy. Podatnik będzie musiał podawać aktualny adres zamieszkania. Znikną również pozycje dotyczące formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych z bloków stanowiących informację o załącznikach.

Ww. zmiany wynikają z konieczności dostosowania formularzy do zapisów nowelizacji ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej 29 lipca 2011 r.