Obniżono limit transakcji gotówkowych z 15 000 euro do 15 000 zł
Dodane przez michalsierpowski dnia Maj 21 2017 22:37:49

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności, od 2017 roku dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy spełnione są łącznie oba warunki:

· stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
· jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 zł.

Wydatki powyżej 15 tys. zł opłacone gotówką nie są kosztem!


Rozszerzona zawartość newsa
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności, od 2017 roku dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy spełnione są łącznie oba warunki:

· stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
· jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 zł.

Wydatki powyżej 15 tys. zł opłacone gotówką nie są kosztem!

W 2017 roku następuje zmiana przepisów ustawy o podatku dochodowym wprowadzająca negatywne konsekwencje niedostosowania się do zmienionych zapisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy, którzy pomimo obostrzeń dokonają zakupu na kwotę wyższą niż 15 tys. zł i opłacą go gotówką nie będą mogli uznać tego zakupu za koszt.