Jednolity Plik Kontrolny – ważne informacje
Dodane przez michalsierpowski dnia Maj 28 2017 12:44:19

Jednlity Plik Kontrolny (JPK) to inny tryb przekazywania danych księgowych przez podatników prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych. Terminy ich wprowadzenia są różne w zależności od wielkości firmy:

1. dla mikroprzedsiębiorcy (spełnia 2 z 3 warunków: średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) poniżej 10 osób, roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych 2 mln euro lub mniej, suma aktywów bilansu 2 mln euro lub mniej) – od 1 stycznia 2018 roku (co miesiąc tylko ewidencje VAT), od 1 lipca 2018 roku (też inne struktury na żądanie urzędu skarbowego);

2. dla małych przedsiębiorców (spłełnia 2 z 3 warunów: zatrudnienie poniżej 50 osób, obrót 10 mln euro lub mniej, aktywa 10 mln euro lub mniej) – od 1 stycznia 2017 roku (co miesiąc tylko ewidencje VAT), od 1 lipca 2018 roku (też inne struktury na żądanie urzędu skarbowego);

3. dla średnich przedsiębiorców (warunki to: zatrudnienie poniżej 250 osób, obrót 50 mln euro lub mniej, aktywa 43 mln euro lub mniej) – od 1 stycznia 2017 roku (co miesiąc tylko ewidencje VAT), od 1 lipca 2018 roku (też inne struktury na żądanie urzędu skarbowego);

4. dla dużych przedsiębiorców (nie spełnia warunków określonych w definicji średniego - są przekroczone) – od 1 lipca 2016 roku (zarówno co miesiąc ewidencje VAT jak i inne struktury na żądanie urzędu skarbowego).

Status przedsiębiorcy na potrzeby JPK trzeba ustalać po zakończeniu każdego roku obrotowego. Termin wysyłania JPK_VAT bez żądania organu podatkowego za okresy miesięczne (do 25. dnia miesiąca następnego). Bez względu na to, czy podatnik rozlicza VAT miesięcznie , czy kwartalnie, JPK_VAT musi przesyłać za okresy miesięczne. Obowiązek przekazywania danych w formie JPK dotyczy wyłącznie podmiotów prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych.


Rozszerzona zawartość newsa
Jednlity Plik Kontrolny (JPK) to inny tryb przekazywania danych księgowych przez podatników prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych. Terminy ich wprowadzenia są różne w zależności od wielkości firmy:

1. dla mikroprzedsiębiorcy (spełnia 2 z 3 warunków: średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) poniżej 10 osób, roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych 2 mln euro lub mniej, suma aktywów bilansu 2 mln euro lub mniej) – od 1 stycznia 2018 roku (co miesiąc tylko ewidencje VAT), od 1 lipca 2018 roku (też inne struktury na żądanie urzędu skarbowego);

2. dla małych przedsiębiorców (spłełnia 2 z 3 warunów: zatrudnienie poniżej 50 osób, obrót 10 mln euro lub mniej, aktywa 10 mln euro lub mniej) – od 1 stycznia 2017 roku (co miesiąc tylko ewidencje VAT), od 1 lipca 2018 roku (też inne struktury na żądanie urzędu skarbowego);

3. dla średnich przedsiębiorców (warunki to: zatrudnienie poniżej 250 osób, obrót 50 mln euro lub mniej, aktywa 43 mln euro lub mniej) – od 1 stycznia 2017 roku (co miesiąc tylko ewidencje VAT), od 1 lipca 2018 roku (też inne struktury na żądanie urzędu skarbowego);

4. dla dużych przedsiębiorców (nie spełnia warunków określonych w definicji średniego - są przekroczone) – od 1 lipca 2016 roku (zarówno co miesiąc ewidencje VAT jak i inne struktury na żądanie urzędu skarbowego).

Status przedsiębiorcy na potrzeby JPK trzeba ustalać po zakończeniu każdego roku obrotowego. Termin wysyłania JPK_VAT bez żądania organu podatkowego za okresy miesięczne (do 25. dnia miesiąca następnego). Bez względu na to, czy podatnik rozlicza VAT miesięcznie , czy kwartalnie, JPK_VAT musi przesyłać za okresy miesięczne. Obowiązek przekazywania danych w formie JPK dotyczy wyłącznie podmiotów prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych.

Jeżeli rachunkowość prowadzi biuro rachunkowe JPK_VAT przesyła tylko jeden podmiot, tj. podatnik albo upoważniony przez niego pełnomocnik.

Organem podatkowym właściwym do odroczenia terminu złożenia informacji JPK_VAT jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla podatnika w sprawie rozliczenia VAT. W uzasadnionych przypadkach podatnik ma prawo złożyć wniosek o odroczenie terminu przesłania informacji JPK_VAT.

Niezłożenie pliku JPK_VAT w terminie jest przestępstwem (kara od 666,60 do 3.199.680 zł) lub wykroczeniem (kara od 200 do 4.000 zł) skarbowym.

Kwoty JPK_VAT raportowane są w złotych i groszach, bez zaokrągleń. Można stosować zapisy zbiorcze w przypadku raportów z kas rejestrujących, sprzedaży niedokumentowanej fakturami oraz korekt rocznych, kwartalnych, miesięcznych z zachowaniem możliwości ich identyfikacji.

Od 1 stycznia 2017 r. w ewidencji VAT należy obowiązkowo ujmować faktury wystawiane dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (pomimo ewidencjonowania danej sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej). Paragony fiskalne należy uwzględniać zbiorczo, na podstawie dowodu „Raport fiskalny okresowy”.

Struktura JPK_VAT musi być zgodna z deklaracją VAT. W informacji o ewidencji VAT (JPK VAT) należy uwzględniać wyłącznie zakupy, od których VAT podlega odliczeniu. Jeżeli odliczeniu podlega 50% VAT uwzględnianie wskaźnika proporcji następuje już na etapie odliczania VAT z danej faktury.

Rozliczenie podatku należnego i naliczonego z tytułu zakupów objętych odwrotnym obciążeniem powinno być ewidencjonowane odrębnie, z zaznaczeniem, w jakiej wysokości podatek należny staje się podatkiem naliczonym do odliczenia.

Podstawowym celem wdrożenia struktur JPK ma być zmniejszenie uciążliwości wykonywanych czynności w związku z obowiązkiem podatkowym i ograniczenie kosztów. Jak podaje resort, motywem zmian w ordynacji podatkowej było skrócenie czasu kontroli. Dodatkowym efektem wprowadzonego rozwiązania może być wykorzystanie struktury zestawienia faktur jako narzędzia w komunikacji między podatnikami. Możliwe stanie się przekazywanie zestawień faktur w formacie XML, których księgowanie będzie mogło być zautomatyzowane. Na zmianach ma zyskać także administracja, głównie dzięki obniżeniu kosztów kontroli skarbowych i ich usprawnieniu. Niestety dla przeciętnego przedsiębiorcy zmiany będą kosztowne i czasochłonne.