Zgłoszenie zmian u podatnika 2017
Dodane przez michalsierpowski dnia Czerwiec 17 2017 20:34:47

Jeżeli w podanych we wniosku o wpis do CEIDG informacjach nastąpią jakieś zmiany, przedsiębiorca zobowiązany jest to zgłosić na formularzu CEIDG-1 nie później niż po 7 dniach od zaistnienia zmiany.

Zgłaszamy m.in. zmiany dotyczące:
- dowodu osobistego,
- miejsca przechowywania dokumentów księgowych lub podmiotu prowadzącego księgowość,
- numeru rachunku bankowego,
- siedziby firmy,
- miejsca zamieszkania osoby prowadzącej działalność,
- formy opodatkowania,
- pełnomocników.

We wniosku przedsiębiorca powinien w pierwszym polu zaznaczyć, iż zgłasza wniosek o zmianę wpisu w CEIDG, gdzie podaje się również datę powstania tej zmiany.Rozszerzona zawartość newsa
Jeżeli w podanych we wniosku o wpis do CEIDG informacjach nastąpią jakieś zmiany, przedsiębiorca zobowiązany jest to zgłosić na formularzu CEIDG-1 nie później niż po 7 dniach od zaistnienia zmiany.

Zgłaszamy m.in. zmiany dotyczące:
- dowodu osobistego,
- miejsca przechowywania dokumentów księgowych lub podmiotu prowadzącego księgowość,
- numeru rachunku bankowego,
- siedziby firmy,
- miejsca zamieszkania osoby prowadzącej działalność,
- formy opodatkowania,
- pełnomocników.

We wniosku przedsiębiorca powinien w pierwszym polu zaznaczyć, iż zgłasza wniosek o zmianę wpisu w CEIDG, gdzie podaje się również datę powstania tej zmiany.

Wniosek składa się w terminie do 7 dni od dnia powstania zmiany na trzy sposoby:
- drogą elektroniczną (gdy przedsiębiorca posiada profil zaufany bądź podpis elektroniczny)
- osobiście w urzędzie gminy
- za pośrednictwem np. Poczty Polskiej (należy wówczas posiadać potwierdzenie nadania).

Aktualizacja danych poprzez wniosek CEIDG jest równoczesną aktualizacją danych w:
- identyfikatorze NIP - Urzędzie Skarbowym
- REGON - Urzędzie Statystycznym
- oddziałach ZUS lub KRUS, w zależności od zadeklarowanego systemu ubezpieczeń.

Czynni podatnicy VAT gdy chcą zmienić swoje dane powinni dodatkowo wypełnić formularz VAT-R.