PRACA NA EMERYTURZE – od 1 czerwca 2017 r.
Dodane przez michalsierpowski dnia Czerwiec 17 2017 20:47:50

Od 1 czerwca 2017 r. emeryci i renciści mogą dorobić do 3047,50 zł bez ryzyka, że świadczenie zostanie im zmniejszone. Jeśli zarobki przekroczą 5659,70 zł, ZUS zabierze emeryturę lub rentę.

Dodatkowe zarobki emerytów lub rencistów mogą spowodować, że ZUS zawiesi albo zmniejszy przyznane świadczenia. Dotyczy to tylko zarobków w określonej wysokości i tylko z działalności objętej obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi.

Limitów dorabiania muszą pilnować tylko te osoby, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego.Rozszerzona zawartość newsa
Od 1 czerwca 2017 r. emeryci i renciści mogą dorobić do 3047,50 zł bez ryzyka, że świadczenie zostanie im zmniejszone. Jeśli zarobki przekroczą 5659,70 zł, ZUS zabierze emeryturę lub rentę.

Dodatkowe zarobki emerytów lub rencistów mogą spowodować, że ZUS zawiesi albo zmniejszy przyznane świadczenia. Dotyczy to tylko zarobków w określonej wysokości i tylko z działalności objętej obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi.

Limitów dorabiania muszą pilnować tylko te osoby, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego.

Jeśli emeryt lub rencista dorobi miesięcznie:
- do 3047,50 zł zł brutto - nie musi obawiać się zmniejszenia świadczenia,
- od 3047,51 zł do 5659,70 zł brutto – świadczenie zostanie zmniejszone o sumę przekroczenia 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
- powyżej 5659,70 zł brutto – ZUS zawiesi wypłatę emerytury lub renty.

Świadczenia nie mogą być zmniejszone o więcej niż:
- 565,53 zł - emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;
- 424,18 zł - renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy;
- 480,73 zł - renta rodzinna dla jednej osoby.

Nie wszystkich świadczeniobiorców dotyczą limity dorabiania. ZUS nie zawiesi ani nie zmniejszy świadczenia (niezależnie od wysokości zarobków), jeśli:

-  emeryt osiągnął powszechny wiek emerytalny przed podjęciem pracy zarobkowej lub przed przejściem na emeryturę,
- świadczeniobiorca ma ustalone prawo do emerytury, która podlegała zawieszeniu z uwagi na to, że przez cały rozliczany rok kalendarzowy pracował w ramach tego samego stosunku pracy i na rzecz tego samego pracodawcy, u którego pracował przed przejściem na emeryturę,
- świadczeniobiorca ma przychody z pracy, która nie podlega obowiązkowi ubezpieczeń społecznych, np. umowy o dzieło z pracodawcą innym niż własny,
- świadczeniobiorca złożył wniosek o zawieszenie świadczenia i przez cały rok kalendarzowy ZUS nie wypłacał mu emerytury lub renty,
- świadczeniobiorca ma prawo do renty: inwalidy wojennego, z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia lub rent rodzinnych po tych inwalidach,
- świadczeniobiorca ma prawo do renty inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową lub renty rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową.

Emeryt lub rencista powinien zawiadomić ZUS o podjęciu dodatkowej pracy zarobkowej i o wysokości osiąganego przychodu. Dotyczy to także płatnika składek. Warto tego pilnować, aby uniknąć konieczności zwracania pieniędzy do ZUS.