Usługi budowlane za granicą a VAT
Dodane przez michalsierpowski dnia Październik 26 2017 09:23:49

Usługi budowlane są opodatkowane w kraju położenia nieruchomości (art. 28e ustawy o VAT) zarówno wtedy, gdy są świadczone na rzecz innych podatników, jak i wtedy, gdy są wykonywane na rzecz osób prywatnych, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Jeżeli usługa budowlana jest świadczona między podatnikiem polskim i podatnikiem zagranicznym, a miejsce świadczenia usługi, ustalone zgodnie z art. 28e ustawy o VAT, znajduje się w państwie innym niż Polska (tj. na terytorium Unii Europejskiej lub państwa trzeciego), wówczas polski podatnik:

● od odpłatnie świadczonej usługi budowlanej nie nalicza podatku należnego, o którym mowa w ustawie o VAT, ponieważ czynność ta nie podlega w Polsce opodatkowaniu;
● wykazuje sprzedaż w ewidencji VAT zgodnie z art. 109 ust. 3a ustawy o VAT;
● wykazuje podstawę opodatkowania z tytułu sprzedaży w poz. 11 deklaracji VAT-7, VAT-7D oraz VAT-7K jako „Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju”;
● nie składa informacji podsumowującej w celu wykazania usług, do których stosuje się art. 28e ustawy o VAT, i nie musi być zarejestrowany jako podatnik VAT UE.


Rozszerzona zawartość newsa
Usługi budowlane są opodatkowane w kraju położenia nieruchomości (art. 28e ustawy o VAT) zarówno wtedy, gdy są świadczone na rzecz innych podatników, jak i wtedy, gdy są wykonywane na rzecz osób prywatnych, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Jeżeli usługa budowlana jest świadczona między podatnikiem polskim i podatnikiem zagranicznym, a miejsce świadczenia usługi, ustalone zgodnie z art. 28e ustawy o VAT, znajduje się w państwie innym niż Polska (tj. na terytorium Unii Europejskiej lub państwa trzeciego), wówczas polski podatnik:

● od odpłatnie świadczonej usługi budowlanej nie nalicza podatku należnego, o którym mowa w ustawie o VAT, ponieważ czynność ta nie podlega w Polsce opodatkowaniu;
● wykazuje sprzedaż w ewidencji VAT zgodnie z art. 109 ust. 3a ustawy o VAT, tj.:

-podając w niej nazwę usługi oraz wartość usługi bez podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze,
- uwzględniając w niej moment powstania obowiązku podatkowego określany dla tego rodzaju usług świadczonych na terytorium kraju;

● wykazuje podstawę opodatkowania z tytułu sprzedaży w poz. 11 deklaracji VAT-7, VAT-7D oraz VAT-7K jako „Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju”; podatnik nie wykazuje natomiast sprzedaży w poz. 12 wymienionych deklaracji VAT jako „Świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy”, gdyż w pozycji tej należy wykazać wyłącznie usługi, do których stosuje się art. 28b ustawy o VAT (a nie art. 28e ustawy o VAT);

● nie składa informacji podsumowującej w celu wykazania usług, do których stosuje się art. 28e ustawy o VAT, i nie musi być zarejestrowany jako podatnik VAT UE.