Rejestracja podatnika VAT-UE i informacje podsumowujące - 2017
Dodane przez michalsierpowski dnia Październik 26 2017 09:52:23

Dokonywanie transakcji wewnątrzwspólnotowych na gruncie podatku VAT jest traktowane szczególnie i wymaga dodatkowych czynności rejestracyjnych.

Rejestracji tej podlegają podmioty chcące dokonywać wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw towarów, importu usług oraz świadczenia usług, dla których podatnikiem jest usługobiorca mający siedzibę w innym państwie członkowskim. Powyższe rozwiązanie pozwala na uniknięcie płacenia obcego podatku VAT naliczonego przez kontrahentów zagranicznych lub obciążania tych kontrahentów polskim podatkiem.

Powyższy obowiązek obejmuje też przedsiębiorców nie będących podatnikami podatku VAT, gdy wartość dokonanych przez nich nabyć wewnątrzwspólnotowych przekroczyła kwotę 50.000 złotych w danym roku kalendarzowym. Przy wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług nie ma takiego limitu i przedsiębiorcy zwolnieni z VAT muszą się rejestrować od razu.

W związku ze zmianami w art. 100, art. 101 i art. 101a ustawy o VAT wprowadzono obowiązek elektronicznego wysyłania informacji podsumowujących VAT-UE oraz informacji podsumowujących w obrocie krajowym VAT-27 (dotyczy informacji składanych przez dostawców towarów i świadczących usługi objęte odwrotnym obciążeniem zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8), a także korekt tych informacji.

Informacje te składane są za okresy miesięczne. Informacja VAT UE w świetle przepisów nie stanowi klasycznej deklaracji podatkowej. Jest to informacja podsumowująca. Dlatego też, w okresach, w których nie nastąpiła żadna wymiana z kontrahentem unijnym, informacji podsumowującej składać nie trzeba.

Importu usług nie wykazuje się na VAT-UE.Rozszerzona zawartość newsa
Dokonywanie transakcji wewnątrzwspólnotowych na gruncie podatku VAT jest traktowane szczególnie i wymaga dodatkowych czynności rejestracyjnych.

Rejestracji tej podlegają podmioty chcące dokonywać wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw towarów, importu usług oraz świadczenia usług, dla których podatnikiem jest usługobiorca mający siedzibę w innym państwie członkowskim. Powyższe rozwiązanie pozwala na uniknięcie płacenia obcego podatku VAT naliczonego przez kontrahentów zagranicznych lub obciążania tych kontrahentów polskim podatkiem. Zasadą bowiem jest, że podatek ten powinien być płacony tylko raz i powinien być odprowadzany w miejscu konsumpcji towaru lub usługi. Gwarancją tego zaś jest zarejestrowanie i identyfikowalność wszystkich uczestników transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Powyższy obowiązek obejmuje też przedsiębiorców nie będących podatnikami podatku VAT, gdy wartość dokonanych przez nich nabyć wewnątrzwspólnotowych przekroczyła kwotę 50.000 złotych w danym roku kalendarzowym. Przy wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług nie ma takiego limitu i przedsiębiorcy zwolnieni z VAT muszą się rejestrować od razu.

Czynności rejestracyjnych należy dokonać przed dniem dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy lub pierwszego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia lub nabycia w/w usług. Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podmiot, który dokonał wspomnianej rejestracji jako podatnika VAT UE i na tę okoliczność wydaje przedsiębiorcy stosowne potwierdzenie. Od tego momentu przedsiębiorca jest widoczny w bazie VIES (System wymiany danych o podatnikach w UE). Można go identyfikować na stronach Komisji UE.

Od tego też momentu dla potrzeb rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych przedsiębiorca ma obowiązek posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej poprzedzonym kodem „PL”.

Za w/w czynności rejestracyjne nie wnosi się dodatkowych opłat.

W związku ze zmianami w art. 100, art. 101 i art. 101a ustawy o VAT wprowadzono obowiązek elektronicznego wysyłania informacji podsumowujących VAT-UE oraz informacji podsumowujących w obrocie krajowym VAT-27 (dotyczy informacji składanych przez dostawców towarów i świadczących usługi objęte odwrotnym obciążeniem zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8), a także korekt tych informacji.

Informacje te składane są za okresy miesięczne. Informacja VAT UE w świetle przepisów nie stanowi klasycznej deklaracji podatkowej. Jest to informacja podsumowująca. Dlatego też, w okresach, w których nie nastąpiła żadna wymiana z kontrahentem unijnym, informacji podsumowującej składać nie trzeba.

Urząd ma możliwość wyrejestrowania podatnika z VAT-UE w przypadku gdy za 3 kolejne miesiące lub kwartał w deklaracjach VAT-7/VAT-7K nie wykazał sprzedaży lub nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia; przez okres 3 kolejnych miesięcy przedsiębiorca nie składał informacji podsumowujących VAT-UE pomimo istnienia takiego obowiązku.

Importu usług nie wykazuje się na VAT-UE.