ZUS preferencyjny - komu nie przysługuje
Dodane przez michalsierpowski dnia Październik 26 2017 16:51:01

Zgodnie z art. 18a ustawy o ZUS, preferencyjne stawki ZUS nie przysługują osobom rozpoczynającym działalność, które:

- prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność;

- wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach umowy o pracę czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Z preferencyjnych stawek ZUS nie mogą również skorzystać: wspólnicy spółek jawnych, komandytowych i partnerskich oraz jednoosobowy wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także twórcy i artyści.


Rozszerzona zawartość newsa
Zgodnie z art. 18a ustawy o ZUS, preferencyjne stawki ZUS nie przysługują osobom rozpoczynającym działalność, które:

- prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność;

- wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach umowy o pracę czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Z preferencyjnych stawek ZUS nie mogą również skorzystać: wspólnicy spółek jawnych, komandytowych i partnerskich oraz jednoosobowy wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także twórcy i artyści.