Wynagrodzenie członków rodziny a KUP - 2018
Dodane przez michalsierpowski dnia Listopad 30 2017 17:05:43

1 stycznia 2018 roku to data wejścia w życie ustawy o wprowadzeniu uproszczeń dla przedsiębiorców. Jedną ze zmian przewidzianych w nowych przepisach jest zniesienie zakazu zaliczania w koszty wynagrodzeń wypłacanych członkom rodziny.

Od Nowego Roku 2018 każdy przedsiębiorca zatrudniający w firmie dzieci lub małżonka uzyska możliwość zaliczenia w koszty nie tylko składek ZUS zapłaconych za te osoby, ale również pełnych kwot wydatkowanych na wynagrodzenia dla członków najbliższej rodziny.

Co istotne, nowe przepisy nie różnicują sytuacji przedsiębiorców i ich rodzin w zależności od wybranej formy zatrudnienia. Wynagrodzenia będą mogły być więc zaliczone do kosztów zarówno przy umowie o pracę, jak i w przypadku umowy zlecenie.Rozszerzona zawartość newsa
1 stycznia 2018 roku to data wejścia w życie ustawy o wprowadzeniu uproszczeń dla przedsiębiorców. Jedną ze zmian przewidzianych w nowych przepisach jest zniesienie zakazu zaliczania w koszty wynagrodzeń wypłacanych członkom rodziny.

Jak wskazuje Ministerstwo Rozwoju, będące autorem nowelizacji, obowiązujące dotychczas przepisy nie sprzyjały zatrudnianiu członków rodziny, przez co blokowały rozwój przedsiębiorstw rodzinnych. W uzasadnieniu do projektu ustawy ministerstwo zwróciło również uwagę na fakt, iż obecne przepisy w gorszej sytuacji stawiają małżeństwa względem związków nieformalnych. Zakaz zaliczania w koszty dotyczył bowiem jedynie małżonków, ale nie obejmował partnerów w nieformalnych związkach.

Od Nowego Roku sytuacja członków rodziny przedsiębiorcy zostanie zatem zrównana z sytuacją pozostałych osób zatrudnionych w jego firmie. Każdy przedsiębiorca zatrudniający w firmie dzieci lub małżonka uzyska bowiem możliwość zaliczenia w koszty nie tylko składek ZUS zapłaconych za te osoby, ale również pełnych kwot wydatkowanych na wynagrodzenia dla członków najbliższej rodziny.

Co istotne, nowe przepisy nie różnicują sytuacji przedsiębiorców i ich rodzin w zależności od wybranej formy zatrudnienia. Wynagrodzenia będą mogły być więc zaliczone do kosztów zarówno przy umowie o pracę, jak i w przypadku umowy zlecenie.