Ulga w ZUS na start działalności
Dodane przez michalsierpowski dnia Kwiecień 22 2018 10:01:05

Zgodnie z nowymi przepisami, działalności gospodarcze założone począwszy od 30 kwietnia 2018 roku będą mogły skorzystać z 6-miesięcznego zwolnienia z ZUS.

Tzw. "ulga na start" ma obowiązywać przez pierwszych 6 miesięcy prowadzenia firmy i będzie przysługiwać każdej osobie zakładającej nową działalność gospodarczą.

Półroczne zwolnienie z opłacania daniny będzie dotyczyć składek na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy. Zwolnienie nie obejmie jednak składki zdrowotnej.


Rozszerzona zawartość newsa
Zgodnie z nowymi przepisami, działalności gospodarcze założone począwszy od 30 kwietnia 2018 roku będą mogły skorzystać z 6-miesięcznego zwolnienia z ZUS.

Tzw. "ulga na start" ma obowiązywać przez pierwszych 6 miesięcy prowadzenia firmy i będzie przysługiwać każdej osobie zakładającej nową działalność gospodarczą.

Półroczne zwolnienie z opłacania daniny będzie dotyczyć składek na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy. Zwolnienie nie obejmie jednak składki zdrowotnej.

Zgodnie z nowymi przepisami, z ulgi skorzystać będzie mógł każdy nowy przedsiębiorca, który spełni łącznie dwa warunki:
• zakłada działalność gospodarczą po raz pierwszy lub podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia oraz
• nie wykonuje tej działalności na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Nowe przepisy o półrocznym zwolnieniu ze składek ZUS wejdą w życie w dniu 30 kwietnia 2018 roku.