Ulga na start - 6-miesięczne zwolnienie ze składek ZUS
Dodane przez michalsierpowski dnia Kwiecień 29 2018 18:51:28

Od 30 kwietnia 2018 r. zaczynają obowiązywać przepisy Ustawy Prawo Przedsiębiorców, która całkowicie zastąpi obowiązującą dotychczas ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Nowe przepisy wprowadzają wiele nowych rozwiązań. Najważniejsze z nich - z punktu widzenia małych przedsiębiorców - to zniesienie obowiązku rejestracji w przypadku najmniejszych działalności gospodarczych oraz 6-miesięczne zwolnienie ze składek ZUS czyli tzw. "ulga na start". 

Zwolnienie wynikające z nowych przepisów odnosi się jedynie do składek na ubezpieczenie społeczne. Zwolnienie to nie dotyczy zatem składki zdrowotnej.

Zgodnie z z art. 18 Prawa Przedsiębiorców, prawo do zwolnienia z ZUS przysługuje przedsiębiorcy, który:
• jest osobą fizyczną,
• podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy lub podejmuje ją ponownie, lecz po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia,
• nowej działalności nie wykonuje na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej, w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał czynności wchodzące w zakres tej nowej działalności.


Rozszerzona zawartość newsa
Od 30 kwietnia 2018 r. zaczynają obowiązywać przepisy Ustawy Prawo Przedsiębiorców, która całkowicie zastąpi obowiązującą dotychczas ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Nowe przepisy wprowadzają wiele nowych rozwiązań. Najważniejsze z nich - z punktu widzenia małych przedsiębiorców - to zniesienie obowiązku rejestracji w przypadku najmniejszych działalności gospodarczych oraz 6-miesięczne zwolnienie ze składek ZUS czyli tzw. "ulga na start".

Zwolnienie wynikające z nowych przepisów odnosi się jedynie do składek na ubezpieczenie społeczne. Zwolnienie to nie dotyczy zatem składki zdrowotnej.

Zgodnie z z art. 18 Prawa Przedsiębiorców, prawo do zwolnienia z ZUS przysługuje przedsiębiorcy, który:
• jest osobą fizyczną,
• podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy lub podejmuje ją ponownie, lecz po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia,
• nowej działalności nie wykonuje na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej, w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał czynności wchodzące w zakres tej nowej działalności.

Zwolnienie ze składek ZUS przysługuje również przedsiębiorcy, który prowadzi działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej. Co istotne, ulga na start przysługuje jedynie samemu przedsiębiorcy. Ulga na start jest dobrowolna.

Zgodnie z zapisami ustawy, okres 6-miesięcznego zwolnienia ze składek ZUS zaczyna liczyć się od momentu "podjęcia działalności gospodarczej", a nie od momentu rejestracji działalności w bazie CEIDG. Zgodnie ze stanowiskiem ZUS, ulga na start kończy się po upływie sześciu pełnych miesięcy kalendarzowych od dnia, kiedy podejmiemy nową działalność.

W momencie podjęcia działalności objętej zwolnieniem należy zgłosić się jedynie do ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZZA. Po upływie 6 miesięcy zwolnienia należy: wyrejestrować się z ubezpieczenia na druku ZUS ZWUA, a następnie zgłosić się do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZUA.

Po upływie sześciu (a w niektórych przypadkach siedmiu) miesięcy bezskładkowego okresu w ramach ulgi na start, przedsiębiorca zobowiązany jest rozpocząć regularne opłacanie składek ZUS. Przez okres kolejnych 24 miesięcy przedsiębiorca ma prawo do skorzystania z tzw. małego ZUS-u, czyli opłacania składek ZUS w preferencyjnej wysokości.