Spółka jawna prowadząca PKPiR a sprawozdanie finansowe
Dodane przez michalsierpowski dnia Maj 04 2018 20:19:14

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości (art. 70a), Kierownik Jednostki będącej spółką jawną osób fizycznych, której przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro i która nie stosuje zasad rachunkowości (na podstawie art. 2 ust. 2 Ustawy), składa w sądzie rejestrowym prowadzącym Krajowy Rejestr Sądowy, w terminie 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy: Oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.

Za kierownika jednostki należy uznać w przypadku spółki jawnej wspólnika lub wspólników spółki, uprawnionych do reprezentacji spółki.


Rozszerzona zawartość newsa
Zgodnie z Ustawą o rachunkowości (art. 70a), Kierownik Jednostki będącej spółką jawną osób fizycznych, której przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro i która nie stosuje zasad rachunkowości (na podstawie art. 2 ust. 2 Ustawy), składa w sądzie rejestrowym prowadzącym Krajowy Rejestr Sądowy, w terminie 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy: Oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.

Za kierownika jednostki należy uznać w przypadku spółki jawnej wspólnika lub wspólników spółki, uprawnionych do reprezentacji spółki.

W treści formularza KRS Z-30 możemy zaznaczyć opcję o braku obowiązku sporządzania (pozycja C2). Złożenie takiego formularza do KRS nie wymaga opłaty sądowej (art. 19a ust. 6 ustawy o KRS) i należy złożyć go w terminie 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.