PIT-37/PIT-38 sporządzony przez urząd skarbowy
Dodane przez michalsierpowski dnia Listopad 04 2018 11:19:33

Sejm uchwalił zmiany w ustawie o PIT. Już od przyszłego roku osoby nie prowadzący działalności gospodarczej nie będą musiały wypełniać i składać rocznych deklaracji podatkowych.

Zgodnie z nowymi przepisami, Krajowa Administracja Skarbowa wypełni roczne zeznanie podatkowe dla każdego podatnika PIT, bazując na informacjach uzyskanych z szeregu państwowych baz danych. W zeznaniu takim automatycznie uwzględnione zostaną więc nie tylko dochody podatnika czy zapłacone w ciągu roku zaliczki, ale również informacje uzyskane z systemu ZUS (wysokość odliczanych składek) czy systemu PESEL (wysokość ulgi na dzieci).

Każda osoba będzie jednak mogła samodzielnie zdecydować, czy chce skorzystać z tak przygotowanego zeznania, czy też samodzielnie wypełnić nową deklarację.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać już od stycznia 2019 roku i będą miały zastosowanie już do dochodów osiągniętych w 2018 roku. Automatyczne rozliczenia za 2018 rok będą dostępne dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli dla podatników rozliczających się na formularzach PIT-37 i PIT-38.Rozszerzona zawartość newsa
Sejm uchwalił zmiany w ustawie o PIT. Już od przyszłego roku osoby nie prowadzący działalności gospodarczej nie będą musiał wypełniać i składać rocznych deklaracji podatkowych.

Zgodnie z nowymi przepisami, Krajowa Administracja Skarbowa wypełni roczne zeznanie podatkowe dla każdego podatnika PIT, bazując na informacjach uzyskanych z szeregu państwowych baz danych. W zeznaniu takim automatycznie uwzględnione zostaną więc nie tylko dochody podatnika czy zapłacone w ciągu roku zaliczki, ale również informacje uzyskane z systemu ZUS (wysokość odliczanych składek) czy systemu PESEL (wysokość ulgi na dzieci).

Każda osoba będzie jednak mogła samodzielnie zdecydować, czy chce skorzystać z tak przygotowanego zeznania, czy też samodzielnie wypełnić nową deklarację.

Automatycznie sporządzona deklaracja w formie elektronicznej zostanie udostępniona każdej osobie na Portalu Podatkowym w dniu 15 lutego. O sporządzeniu takiej deklaracji zostaniemy poinformowani mailowo lub sms-em.

Po zapoznaniu się z treścią wypełnionej już deklaracji, będziemy mogli wykonać jedno z trzech możliwych działań:
• zaakceptować rozliczenie bez wprowadzania zmian,
• zmodyfikować dokument,
• odrzucić rozliczenie i rozliczyć się samodzielnie.

Automatyczne rozliczenie będzie dostępne na Portalu Podatkowym do 30 kwietnia. W przypadku, gdy do tego dnia nie wykonamy żadnego z wymienionych wyżej działań, skarbówka automatycznie zatwierdzi przygotowane wcześniej zeznanie i nie będziemy musieli wykonywać żadnych dodatkowych czynności.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać już od stycznia 2019 roku i będą miały zastosowanie już do dochodów osiągniętych w 2018 roku. Automatyczne rozliczenia za 2018 rok będą dostępne dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli dla podatników rozliczających się na formularzach PIT-37 i PIT-38.