Mały podatnik w roku 2019 – metoda kasowa VAT i rozliczenie kwartalne VAT
Dodane przez michalsierpowski dnia Grudzień 09 2018 13:36:03

Zgodnie z przepisami, w roku 2019 mały podatnik to:

1) podatnik, u którego wartość sprzedaży (wraz z podatkiem) nie przekroczyła w 2018 r. kwoty 5 135 000 zł (1 200 000 euro x 4,2795 zł; wynik obliczenia zaokrąglony do 1000 zł), o statusie małego podatnika w 2019 roku zadecyduje kurs euro z 1 października 2018 r., który wynosi 4,2795 zł. Tylko mały podatnik może rozliczać się kwartalnie lub kasowo.

2) podatnik prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z podatkiem) nie przekroczyła w 2018 r. 193 000 zł (45 000 euro x 4,2795 zł; wynik obliczenia zaokrąglony do 1000 zł).Rozszerzona zawartość newsa
Zgodnie z przepisami, w roku 2019 mały podatnik to:

1) podatnik, u którego wartość sprzedaży (wraz z podatkiem) nie przekroczyła w 2018 r. kwoty 5 135 000 zł (1 200 000 euro x 4,2795 zł; wynik obliczenia zaokrąglony do 1000 zł), o statusie małego podatnika w 2019 roku zadecyduje kurs euro z 1 października 2018 r., który wynosi 4,2795 zł. Tylko mały podatnik może rozliczać się kwartalnie lub kasowo.

2) podatnik prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z podatkiem) nie przekroczyła w 2018 r. 193 000 zł (45 000 euro x 4,2795 zł; wynik obliczenia zaokrąglony do 1000 zł).

Aby móc rozliczać podatek VAT kwartalnie w 2019 r. dodatkowo należy spełnić następujące warunki:
1) minęło 12 miesięcy liczone począwszy od miesiąca, w którym została dokonana rejestracja przedsiębiorcy przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnika VAT czynnego lub
2) w danym kwartale albo w poprzedzających go 4 kwartałach przedsiębiorca nie dokonał dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT, chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł.

Mali podatnicy, aby składać kwartalne deklaracje, muszą złożyć aktualizację VAT-R do naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 25 dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa. Wybór kasowej metody rozliczeń od 2019 r. wymaga złożenia aktualizacji VAT-R do końca 2018 r.

Niezależnie od wyboru kwartalnego rozliczania podatku VAT, pliki JPK nadal trzeba wysyłać JPK_VAT co miesiąc.