Nowe zasady sporządzania informacji PIT-8C
Dodane przez michalsierpowski dnia Grudzień 09 2018 19:50:49

Od 1 stycznia 2019 r. płatnicy nie będą już wykazywali przychodów z innych źródeł w informacji PIT-8C. Będą to robili w specjalnie do tego wyodrębnionej nowej pozycji informacji PIT-11 (część F i G nowego wzoru tej informacji).

Od nowego roku informacja PIT-8C będzie przeznaczona do wykazywania w niej tylko i wyłącznie dochodów z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 30b ust. 2 updof.

Nowe zasady sporządzania informacji PIT-8C mają mieć zastosowanie już do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2018 r.


Rozszerzona zawartość newsa
Od 1 stycznia 2019 r. płatnicy nie będą już wykazywali przychodów z innych źródeł w informacji PIT-8C. Będą to robili w specjalnie do tego wyodrębnionej nowej pozycji informacji PIT-11 (część F i G nowego wzoru tej informacji).

Od nowego roku informacja PIT-8C będzie przeznaczona do wykazywania w niej tylko i wyłącznie dochodów z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 30b ust. 2 updof.

Nowe zasady sporządzania informacji PIT-8C mają mieć zastosowanie już do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2018 r. Od tej zasady przewidziano tylko jeden wyjątek, gdy urzędy skarbowe będą akceptowały informacje PIT-8C sporządzone na dotychczasowych zasadach i na obowiązującej obecnie wersji tego formularza. Dotyczy on sytuacji gdy płatnik sporządzi PIT-8C za 2018 r. przed 1 stycznia 2019 r.