Limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w 2011 r.
Dodane przez michalsierpowski dnia Marzec 18 2011 14:28:20
Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r., w 2011 r. roczna granica podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi 100.770 zł.
Rozszerzona zawartość newsa
Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. Do momentu osiągnięcia tej granicy płatnik składek oblicza i opłaca składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od pełnej podstawy wymiaru, natomiast po osiągnięciu limitu zaprzestaje dalszego ich opłacania - do końca danego roku kalendarzowego. Wskazany limit dotyczy wyłącznie składek emerytalnej i rentowych. Nie ma więc zastosowania do pozostałych składek społecznych oraz składek na FP i FGŚP.

Jeżeli do opłacenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest zobowiązany więcej niż jeden płatnik, to przy ustalaniu rocznego limitu sumuje się podstawy ze wszystkich tytułów, z których były odprowadzane składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r., w 2011 r. roczna granica podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi 100.770 zł.