Zmiany w deklaracji VAT-7 i VAT-7K
Dodane przez michalsierpowski dnia Grudzień 29 2018 11:07:27

Zgodnie z art. 20 ustawy o VAT zostaną wprowadzone uproszczenia w zakresie ubiegania się o zwrot kwoty podatku naliczonego VAT, które obejmą podatników dokonujących dostawy towarów lub świadczących usługi poza terytorium kraju i nie dokonujących sprzedaży opodatkowanej oraz nie dokonujących w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz czynności, o których mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 Ustawy. W przypadku tych podatników nie będzie konieczności ubiegania się o zwrot podatku VAT poprzez składanie odrębnego wniosku (VAT-ZZ).

Ponadto, zmiana wprowadza uproszczenie dla podatników ubiegających się o przyspieszenie zwrotu podatku VAT w terminie do 25 dni na podstawie art. 87 ust. 6 ustawy, zgodnie z którą nie mają oni obowiązku złożenia odrębnego wniosku o przyspieszenie zwrotu podatku (VAT-ZT).Rozszerzona zawartość newsa
Zgodnie z art. 20 ustawy o VAT zostaną wprowadzone uproszczenia w zakresie ubiegania się o zwrot kwoty podatku naliczonego VAT, które obejmą podatników dokonujących dostawy towarów lub świadczących usługi poza terytorium kraju i nie dokonujących sprzedaży opodatkowanej oraz nie dokonujących w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz czynności, o których mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 Ustawy. W przypadku tych podatników nie będzie konieczności ubiegania się o zwrot podatku VAT poprzez składanie odrębnego wniosku (VAT-ZZ).

Ponadto, zmiana wprowadza uproszczenie dla podatników ubiegających się o przyspieszenie zwrotu podatku VAT w terminie do 25 dni na podstawie art. 87 ust. 6 ustawy, zgodnie z którą nie mają oni obowiązku złożenia odrębnego wniosku o przyspieszenie zwrotu podatku (VAT-ZT).

Zmiany przepisów powodują konieczność wprowadzenia zmian we wzorach deklaracji VAT-7(18), i VAT7K(12) oraz w objaśnieniach do tych deklaracji. Ze wzorów VAT-7(18) i VAT-7K(12) usunięto pola 69 i 70 z bloku G.

W projektowanym rozporządzeniu umieszczono przepis umożliwiający stosowanie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7(18) i VAT-7K(12) określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. w brzmieniu dotychczasowym, nie dłużej niż do rozliczeń za ostatni okres rozliczeniowy 2019 r.