Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
Dodane przez michalsierpowski dnia Maj 30 2019 18:33:35

Sprawę można załatwić:
• podczas wizyty w urzędzie
• listownie
• elektronicznie

Przy usłudze online, potrzebny będzie profil zaufany lub podpis kwalifikowany.

Urząd wyda zaświadczenie po złożeniu kompletnego wniosku. Formularz wniosku dostępny jest w urzędzie oraz na stronie internetowej danego urzędu. Ważne jest, żeby w piśmie znalazło się żądanie, jakie informacje mają być potwierdzone przez urząd w zaświadczeniu. Chodzi o to, czy urząd ma potwierdzić brak zaległości we wszystkich podatkach czy ma podać informację o stanie zaległości w podatkach.

Urząd może wydać postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, jeżeli w trakcie weryfikacji ujawnione zostaną zaległości.

Opłatę skarbową wpłaca się nie na konto urzędu skarbowego, tylko na konto urzędu miasta (gminy), właściwego dla siedziby urzędu, w którym składany jest wniosek.Rozszerzona zawartość newsa
Sprawę można załatwić:
• podczas wizyty w urzędzie
• listownie
• elektronicznie

Przy usłudze online, potrzebny będzie profil zaufany lub podpis kwalifikowany.

Urząd wyda zaświadczenie po złożeniu kompletnego wniosku. Formularz wniosku dostępny jest w urzędzie oraz na stronie internetowej danego urzędu. Ważne jest, żeby w piśmie znalazło się żądanie, jakie informacje mają być potwierdzone przez urząd w zaświadczeniu. Chodzi o to, czy urząd ma potwierdzić brak zaległości we wszystkich podatkach czy ma podać informację o stanie zaległości w podatkach.

Urząd może wydać postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, jeżeli w trakcie weryfikacji ujawnione zostaną zaległości.

Urząd wydaje zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych na żądanie:
• instytucji, które udzielają kredytów i działają na podstawie ustaw (np. banki)
• kontrahentów firmy, a także dzierżawców i użytkowników nieruchomości
• wspólnika spółki: cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej
• małżonka (także rozwiedzionego), gdy nie ma wspólności majątkowej* oraz członków rodziny (m.in. dzieci, w tym tych adoptowanych, wnuków, rodziców, dziadków, rodzeństwa). Dotyczy to także osób, których łączy z podatnikiem bliska więź uczuciowa, fizyczna lub gospodarcza (tzw. faktyczne pożycie)

Za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach trzeba zapłacić 21 zł opłaty skarbowej, za każdy egzemplarz zaświadczenia. We wniosku zaznacza się liczbę żądanych egzemplarzy.

Opłatę skarbową wpłaca się nie na konto urzędu skarbowego, tylko na konto urzędu miasta (gminy), właściwego dla siedziby urzędu, w którym składany jest wniosek.