Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS
Dodane przez michalsierpowski dnia Maj 30 2019 18:37:56

Zaświadczenie można bezpłatnie uzyskać:
1) Pocztą
2) Osobiście
3) Przez internet

POCZTA:
Wypełniony wniosek w formie papierowej na druku, który można pobrać ze strony internetowej podpisany należy wysyłać należy pocztą. 
Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS wydaje nie później niż w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku.

OSOBIŚCIE:
1. Należy wypełnić wniosek (jak wyżej).
2. Należy posiadać dokument, który potwierdzi tożsamość (dowód osobisty, paszport).
3. Upoważnienie – jeżeli jest konieczność upoważnienia kogoś do złożenia lub odbioru zaświadczenia.
4. Dowody wpłat składek do ZUS, wpłacanych w ciągu 7 dni przed złożeniem wniosku.

ELEKTRONICZNIE:
1. Należy Zalogować się do swojego profilu na PUE.
2. Przejść na zakładkę Płatnik.
3. Wybrać, z katalogu usług, usługę "Złożenie dokumentu ZUS-EWN".
4. Uzupełnić dane we wniosku elektronicznym i złożyć dyspozycję sposobu odbioru zaświadczenia. Domyślnie zaznaczona jest opcja odbioru zaświadczenia elektronicznie (przez PUE). 
5. Wniosek wysłany zostaje elektronicznie.


Rozszerzona zawartość newsa
Zaświadczenie można bezpłatnie uzyskać:
1) Pocztą
2) Osobiście
3) Przez internet

POCZTA:
Wypełniony wniosek w formie papierowej na druku, który można pobrać ze strony internetowej podpisany należy wysyłać należy pocztą. 
Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS wydaje nie później niż w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku. Jeżeli ZUS nie będzie mógł wydać zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek, wyda decyzję odmowną.

Należy złożyć na wniosku dyspozycję odbioru zaświadczenia, w formie papierowej, osobiście bądź przez pełnomocnika w placówce ZUS albo pocztą tradycyjną. Można odebrać zaświadczenie w formie elektronicznej, przez PUE.

OSOBIŚCIE:
1. Należy wypełnić wniosek (jak wyżej).
2. Należy posiadać dokument, który potwierdzi tożsamość (dowód osobisty, paszport).
3. Upoważnienie – jeżeli jest konieczność upoważnienia kogoś do złożenia lub odbioru zaświadczenia.
4. Dowody wpłat składek do ZUS, wpłacanych w ciągu 7 dni przed złożeniem wniosku.

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek wydane są nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku. W sprawach, które nie będą budziły wątpliwości, zaświadczenie ZUS wyda "od ręki".
Można zarezerwować, przez PUE, termin wizyty w placówce ZUS.

ELEKTRONICZNIE:
1. Należy Zalogować się do swojego profilu na PUE.
2. Przejść na zakładkę Płatnik.
3. Wybrać, z katalogu usług, usługę "Złożenie dokumentu ZUS-EWN".
4. Uzupełnić dane we wniosku elektronicznym i złożyć dyspozycję sposobu odbioru zaświadczenia. Domyślnie zaznaczona jest opcja odbioru zaświadczenia elektronicznie (przez PUE). Można także wybrać odpowiedź w formie papierowej, z odbiorem osobistym bądź przez pełnomocnika w placówce ZUS albo pocztą tradycyjną.
Wniosek podpisuje się za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP.
5. Wniosek wysłany zostaje elektronicznie.

Jeżeli ZUS odmówi wydania zaświadczenia o niezaleganiu, wyda decyzję, od której można odwołać się do sądu, zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji.