Zaświadczenie o niekaralności
Dodane przez michalsierpowski dnia Czerwiec 09 2019 11:55:57

Zaświadczenie o niekaralności załatwia się w punktach informacyjnych KRK (Krajowy Rejestr Karny) w sądach rejonowych i okręgowych. Zapytanie można też przesłać pocztą, kurierem lub złożyć online poprzez system e-krk. Zaświadczenia wydawane są zazwyczaj od ręki w godzinach pracy sądu. Opłata za zaświadczenie wynosi 30 zł (jeśli online - wtedy 20 zł).

Zaświadczenie o niekaralności można uzyskać także online bez wizyty w sądzie. Podpisanie e-wniosku możliwe jest na dwa sposoby: albo wykupionym bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym, albo podpisem potwierdzonym darmowym profilem zaufanym ePUAP.

Opłatę wnosi się kupując znaczki skarbowe w sądzie (naklejane na wniosek) albo przelewem na konto ministerstwa sprawiedliwości.


Rozszerzona zawartość newsa
Zaświadczenie o niekaralności załatwia się w punktach informacyjnych KRK (Krajowy Rejestr Karny) w sądach rejonowych i okręgowych. Zapytanie można też przesłać pocztą, kurierem lub złożyć online poprzez system e-krk. Zaświadczenia wydawane są zazwyczaj od ręki w godzinach pracy sądu. Opłata za zaświadczenie wynosi 30 zł (jeśli online - wtedy 20 zł).

Zapytanie składamy na specjalnym formularzu.

Zapytanie o udzielenie informacji o osobie

Jak wypełnić wniosek?

Na formularzu u góry po lewej wpisujemy adres do korespondencji, a nieco niżej datę wystawienia. U góry po prawej naklejamy znaczki skarbowe o wartości 30 zł, które kupimy w kasie sądu. Pod znaczkami, po prawej, wpisujemy numer PESEL. Dalej, w punktach od 1 do 10 wpisujemy dane osobowe (imię, nazwisko, itd.). W punkcie 11 wpisujemy do czego zaświadczenie jest nam potrzebne (np. rekrutacja na stanowisko x albo kandydowanie na radnego). W punkcie 12 osoba dorosła zaznacza "Kartoteka karna". Podpisujemy i gotowe. Po odczekaniu otrzymamy zwrot wniosku - najczęściej z dużą, niebieską pieczątką "nie figuruje" i to jest nasza zaświadczenie o niekaralności.

Należy pamiętać, by do sądu wziąć ze sobą dowód osobisty, który jest sprawdzany przy wydawaniu zaświadczenia.

Wniosek online (e-krk)

Zaświadczenie o niekaralności można uzyskać także online bez wizyty w sądzie. Podpisanie e-wniosku możliwe jest na dwa sposoby: albo wykupionym bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym, albo podpisem potwierdzonym darmowym profilem zaufanym ePUAP. Aby zarejestrować konto w systemie e-krk podajemy podstawowe dane, adres skrzynki e-mail oraz nadajemy hasło i przepisujemy z obrazka kod zabezpieczający. Na podany adres e-mail przyjdzie nasz identyfikator oraz link aktywujący konto. Po zalogowaniu się klikamy w zakładkę "Do pobrania" i wypełniamy online wybrane zapytanie. Wypełniony wniosek należy podpisać i opłacić przelewem (pobierana jest niewielka prowizja - maksymalnie 1%). Gotową odpowiedź z e-krk otrzymamy na konto w formie pliku xml. Zapisujemy go na komputerze i klikamy na koncie zakładkę "Wizualizacja". Tam dodajemy plik xml i otrzymujemy w odpowiedzi paczkę dokumentów w formacie zip.

System e-krk można też przełączyć na wersję w języku angielskim, francuskim lub niemieckim (ikonki po prawej u góry)

Opłaty

Opłata za wydanie zaświadczenia o niekaralności wynosi 30 złotych. Jeśli wniosek został złożony elektronicznie poprzez system e-krk - wtedy opłata jest niższa i wynosi 20 złotych.

Opłatę wnosi się kupując znaczki skarbowe w sądzie (naklejane na wniosek) albo przelewem na konto ministerstwa sprawiedliwości:

Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
NBP O/O Warszawa
PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
Narodowy Bank Polski
Oddział Okręgowy Warszawa
Plac Powstańców Warszawy 4
00-950 Warszawa

W tytule przelew należy wskazać: imię i nazwisko osoby , którego dotyczyć ma informacja z rejestru, oraz datę oznaczoną we wniosku lub zapytaniu jako data wystawienia. Potwierdzenie dokonania przelewu lub dowód uiszczenia opłaty na poczcie dołączamy do wniosku.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. 2000 nr 50 poz. 580 z późn. zm.)