Wyższe odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych
Dodane przez michalsierpowski dnia Czerwiec 14 2011 08:25:20
W ślad za decyzją Rady Polityki Pieniężnej o podwyższeniu stóp procentowych, wzrosły również odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych. I tak, od 9 czerwca br. normalna stawka wynosi 14% w skali rocznej, obniżona stawka - 10,5%, natomiast opłata prolongacyjna – 7%.
Rozszerzona zawartość newsa
W ślad za decyzją Rady Polityki Pieniężnej o podwyższeniu stóp procentowych, wzrosły również odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych. I tak, od 9 czerwca br. normalna stawka wynosi 14% w skali rocznej, obniżona stawka - 10,5%, natomiast opłata prolongacyjna – 7%.

Zgodnie z art. 56 ordynacji podatkowej, od 9 listopada 2010 r. stawka odsetek za zwłokę jest równa: 200 % podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego + 2 %, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8 %. W przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłaty w całości w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, stosuje się obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 75 % stawki. Stawka opłaty prolongacyjnej wynosi 50 % stawki odsetek za zwłokę.